Veszélyes keverékek bejelentésének előkészítése és beadása az ECHA bejelentő portál felületén keresztül

Ring Péterné 2019-09-18

A bejelentés tartalmát a CLP-rendelet VIII. mellékletében meghatározott követelmények határozzák meg. A benyújtandó dokumentumban annak a tagállamnak a nyelvét kell használni, amelyben a keveréket forgalomba hozza, kivéve, ha a tagállam mást ad meg.

Fontos továbbá, hogy azonosítsuk a keverék felhasználási (fogyasztói, foglalkozásszerű vagy ipari felhasználás) típusait, különös tekintettel a szállítói lánc későbbi szakaszainak felhasználási típusaira is. Ha tehát az eredeti keveréket ipari felhasználásra állították össze, de azt egy továbbfelhasználó fogyasztói vagy foglalkozásszerű felhasználásra szolgáló másik veszélyes keverékbe integrálja, akkor az adott esettől függően a fogyasztói vagy foglalkozásszerű felhasználásra vonatkozó követelményeknek megfelelően, az ehhez tartozó határidőre kell az információkat benyújtani.

Azon 2019. január 1. előtt forgalomban lévő keverékek esetében, melyeknél élni szeretnének az átmeneti időszak lehetőségével, legkésőbb az átmeneti időszak végén, 2025. január 1-jén újra bejelentést kell tenni az VIII. mellékletnek megfelelően.

Első lépésben az UFI létrehozása szükséges a https://ufi.echa.europa.eu/ címen, a bejelentő társaság adószámának megadásával.

Ugyanezen az oldalon mód van ezen felül a már meglévő UFI ellenőrzésére, valamint társasági adószámmal nem rendelkező felek kérhetnek olyan vállalati kulcsot, mellyel validált UFI-t hozhatnak létre saját fejlesztésű szoftvereikkel.

A következő lépés az uniós termékbesorolási rendszer (EuPCS) segítségével meghatározni a keverék felhasználási módját, ennek a mindenkori legfrissebb verziója és a hozzá tartozó tájékoztató letölthető táblázat vagy .pdf formában a https://poisoncentres.echa.europa.eu/eu-product-categorisation-system linken. Jelenleg csak angol nyelven érhető el, de előreláthatólag az összes EU-nyelven elérhető lesz még az idei év során. Ez a besorolási rendszer megkönnyíti az ellenőrző szervek és a toxikológiai központok számára a mérgezéses esetek bejelentését és nyomon követését az egész Unió területén.

Amennyiben egy ipari résztvevőnek problémája akad a terméke besorolásával, vagy szeretne módosítást kezdeményezni ebben a rendszerben, ezen az oldalon érhető el a szükséges bejelentő nyomtatvány is.

Ezen adatok birtokában a letölthető a toxikológiai központ értesítésének (PCN) formátuma, mely gyakorlatilag egy egységesített (harmonizált) adatbázissablon. Ebből az adatbázisból készül el az adott termékre vagy termékcsaládra a PCN dosszié, ami feltöltésre kerül az ECHA portálra. Az adatbázis kitöltése az IUCLID (https://iuclid6.echa.europa.eu/home) online vagy offline rendszerén keresztül, vagy saját fejlesztésű, IUCLID kompatibilis PCN formátumon keresztül is megtehető.

 

A cikket teljes terjedelmében, a méregközpontról készült screenshot-okkal kiegészítve, a Veszélyes Anyagok szaklap 2019. szeptember-októberi számában olvashatja.