Változtak a munkaügyi ellenőrzés szabályai

Forum Média 2021-04-12

A foglalkoztatás-felügyelet és a munkaügyi ellenőrzés rendszerét új alapokra helyező 2020. évi CXXXV. törvény 2021. március 1-jén lépett hatályba, számos lényeges kérdés rendezését azonban a részletszabályokra utalta az új jogszabály.

Ilyenek például az ellenőrzőlisták vagy a bírság kiszabásának kötelező esetei. Március 10-én megjelentek a részletszabályok is a 115/2021. (III. 10.) Korm. rendeletben.

A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény 2021. március 1-jétől hatályon kívül helyezte a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvényt. Az új törvény részletesen szabályozza a foglalkoztatás felügyeletére (foglalkoztatás-felügyeleti hatóságra) 2021 márciusától vonatkozó előírásokat. Az új szabályozás célja a munkaerőpiac szereplőinek támogatása és a foglalkoztatásra vonatkozó kötelezettségek megtartásának hatékonyabb ellenőrzése a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság révén.

 

A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben meghatározottakon túl a következő közigazgatási szankciókat alkalmazhatja:

  • további foglalkoztatás megtiltása,
  • munkaügyi bírság.

 

Az elkövetéstől számított három év elteltével is alkalmazható közigazgatási szankció, ha:

  • a három évnél korábban megkezdett jogszabálysértés a hatósági ellenőrzés megkezdésekor folyamatosan fennáll, vagy
  • a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság vagy a felügyeleti szerv a foglalkoztatás-felügyeleti hatóságot új eljárás lefolytatására kötelezte.

 

A 2021. március 10-én a kihirdetett 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet szerint a fővárosi és megyei kormányhivatal mérlegelés alapján megállapított vagy tételesen meghatározott munkaügyi bírságot szabhat ki. A munkaügyi bírság legkisebb összege harmincezer forint, a bírság a munkaügyi bírság legkisebb összegéig mérsékelhető, ha a foglalkoztató a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével kapcsolatos bejelentési kötelezettségét az eljárás során teljesíti.

 

A cikk a Munkavédelem c. szaklap 2021. áprilisi számában jelent meg.