Új szövetkezeti formában dolgozhatnak a kisgyermekkel otthon maradó szülők

Forum Média 2021-08-10

A már létező szövetkezeti formák mellett egy újabbal bővült a lista júliustól: a gyesen, illetve gyeden lévő szülőknek lehetőségük van kisgyermekes szövetkezeti tagság keretein belül munkát vállalni.

„A kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete olyan speciális szövetkezet, amelynek célja nem nagyszülőként gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesülők vagyoni, szociális, kulturális helyzetének előmozdítása, lehetőséget biztosítva arra, hogy a tagok rugalmas keretek között a foglalkoztatásba bekapcsolódjanak, illetve abban újra részt vehessenek, közösséghez tartozhassanak.”

2021. július 1-jével jött létre a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete. A szabályozás azok a szülők, akik otthon vannak a gyermekükkel, rugalmasabban feltételek dolgozhassanak.

A szövetkezeti tagsági jogviszonya rugalmas, a tagok a közreműködésük arányában részesülnek jövedelemben és vehetik igénybe a szövetkezet szolgáltatásait, a szövetkezetnek pedig nincsen foglalkoztatási kötelezettsége.

A tagsági jogviszony akkor szűnik meg, amikor a tag sem gyedben, sem gyesben nem részesül.

Néhány példa a szabályozás által hozott újdonságok közül:

  • A kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének bejegyzésére irányuló eljárása illetékmentes.
  • Nem tartozik a munkaviszony fogalma alá a szövetkezeti tagok munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló jogviszonya.
  • Az Szja tv. alapján a tevékenységből származó bevétel adómentes.
  • A munkavédelmi törvény rendelkezései alapján a tevekénység szervezett munkavégzésnek minősül.
  • Bérgarancia-eljárás keretében a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetnek a kisgyermekes szövetkezet részére meg nem fizetett szolgáltatási díjból a törvény által meghatározott összeg megelőlegezhető.
  • A szövetkezet részére nem keletkeztet szociális hozzájárulási adókötelezettséget az ilyen jellegű jogviszony.
  • A számviteli törvény szerint vállalkozónak minősül ez a szövetkezeti forma is

Forrás: jogaszvilag.hu