Üdvözöljük!

Szakmai folyóiratunk segítségével hónapról hónapra megismerheti a legfrissebb változásokat! Az elkövetkezendő hónapokban részletesen foglalkozunk az új OTSZ legfontosabb rendelkezéseivel! Szerzőink érthető, gyakorlatias formában dolgozzák fel a tűzvédelem legaktuálisabb problémáit, így szaklapunkból Ön is folyamatosan naprakész információkat szerezhet legújabb feladatairól és kötelezettségeiről. Segítségünkkel hatékonyan felkészülhet a szigorú hatósági ellenőrzésekre, könnyen követheti a tűzvédelmet érintő jogszabályok változásait, szerzőink hatékony útmutatót adnak a követelmények gyakorlati alkalmazására vonatkozóan!

 

Optimum előfizetés tartalma

 • Szaklap éves előfizetése
 • Szerkeszthető iratminták, a hatályos jogszabályok szövege PDF formátumban
 • Hozzáférés a szaklap online archívumához
 • Korlátlan  szakértői tanácsadás
 • Olvasói kérdések és szakértői válaszok gyűjteménye
 • Kiegészítő szakmai anyag az új tűzvédelmi kötelezettségek gyakorlatban történő megvalósításához

Basic előfizetés tartalma

 • Szaklap éves előfizetése
 • Hozzáférés a szaklap online archívumához

E-tűzvédelem archívum

A szaklap számait a kívánt hónapra kattintva töltheti le pdf formátumban. Az archívumban mindig az aktuálisnál egy hónappal korábbi lapszámtól visszamenőleg lehet megtalálni a régebbi anyagokat.

2017

január, február, március, április, május, június, július

2016

január,  február,  március,  április,  május,  június,

július, augusztus, szeptember, október, november, december

2015

január,  február,  március,  április,  május,  június,

július, augusztus, szeptember, október, november, december

2014

január,  február,  március,  április,  május,  június,

július, augusztus, szeptember, október, november, december

2013

január,  február,  március,  április,  május,  június,

július,  augusztus,  szeptember,  október,  november,  december

2012

január,  február,  március,  április,  május,  június,

július,  augusztus,  szeptember,  október,  november,  december

 

Optimum tartalom - Mintadokumentumok és segédletek

 

Mintadokumentumok általános tűzvédelmi teendők elvégzéséhez

 • Engedély alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére
 • Kérelem tűzjelző berendezés létesítéséhez
 • Tűzjelző berendezés üzembehelyezési jegyzőkönyve
 • Tűzvédelmi Szabályzat
 • Üzembehelyezési nyilatkozat
 • Tűzvédelmi oktatási napló
 • Tűzriadó terv
 • Tűzvédelmi házirend

Tűzvédelmi üzemeltetési napló

 • Tűz- és hibaátjelző féléves
 • Tűzjelző üzemeltetési napló
 • Tűzoltó berendezés éves ellenőrzés
 • Tűzoltó berendezés heti ellenőrzés
 • Tűzoltó készülék és vízforrás nyilvántartása

Havi és negyedéves minták

 • Biztonsági világítás negyedéves ellenőrzés
 • Dízelaggregátor havonkénti ellenőrzés
 • Hő és füst elleni védelem negyedéves ellenőrzés
 • Pánikzár, vészkijárati zár ellenőrzés
 • Szünetmentes táp, akku havonkénti ellenőrzés
 • Tűzoltó berendezés havonkénti ellenőrzés

Napi ellenőrzési minta

 • A napi ellenőrzések adatai


Tűzvédelmi mintadokumentumok mezőgazdasági tevékenységhez

 • Értesítés gépszemle megtartásáról
 • Igazolás betakaritást megelőző tűzvédelmi oktatásról
 • Jegyzőkönyv betakarítást megelőző gépszemléről
 • Kérelem külterületi irányított égetés engedélyezéséhez


Tűzvédelmi mintadokumentumok építőipari tevékenységhez

 • Kivitelezői nyilatkozat OTSZ
 • Kivitelezői nyilatkozat
 • Tervezői nyilatkozat


Az építési hatósági engedély és a használatbavételi engedély benyújtásáról itt található információ: (https://www.e-epites.hu/etdr/nyomtatvany)


Tűzvédelmi segédletek

 • A hivatásos katasztrófavédelmi szervek szervezeti felépítése 2015.01.01.
 • A munkáltató tűzvédelmi kötelezettségei
 • A polgári-védelem feladatköre
 • A régi és az Új OTSZ fogalmainak összehasonlítása
 • A tűz elleni védekezésben részt vevők főbb feladatai
 • A tűzoltó készülék típusai
 • Bejelentésköteles tevékenységek
 • Ipari gázpalackok színjele
 • Kijelölt tanúsító szervezetek
 • Műszaki megoldasok ellenőrzése, felülvizsgálata
 • Tűzoltó készülékek ellenőrzése, karbantartása, felülvizsgálata
 • Tűzoltó készülékek karbantartásának ciklusideje
 • Tűzoltóvíz-forrasok felülvizsgalata
 • Tűzvédelmi teljesítményjellemzők igazolása
 • Tűzveszélyességi kockázat meghatározása
 • Tűzoltó anyagok és jellemzői
 • Tűzoltó készülékek elhelyezése a közúti járműveken

 


Felkészülés a tűzvédelmi hatósági ellenőrzésekre

 • A tűzvédelmi bírság rendszere
 • Munkaügyi ellenőrzés az építőiparban
 • Szállodakomplexumok téli célellenőrzése
 • Zenés-táncos szórakozóhelyek téli célellenőrzése

 


Tűzvédelmi kötelezettségek a gyakorlatban

 • Egy háromszintes irodaépület kiürítése
 • A tűzriadó terv és annak gyakoroltatása
 • A tűzvédelem és a tervezői szabadság
 • Veszélyes anyagok felderítése a katasztrófavédelem rendszerében
 • Természeti hatások figyelembevétele
 • Társasházak hőszigetelése - I. rész

 

Meg kell-e tiltani a dohányzást az asztalosműhelyben?

 

Válasz

A válaszadás előtt tekintsük át az Országos Tűzvédelmi Szabályzat vonatkozó előírását.

 

Tovább

Milyen tűzvédelmi osztályú hőszigetelő rendszer helyezhető el egy lakóház tűzfalán?

 

Válasz

A választ az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) 25. §-a adja meg.

 

Tovább

Melyek a tűzjelző berendezés létesítésének szabályai üzemanyagtöltő állomáson?

Kizárólag az épületek alatt kialakított üzemanyagtöltő állomáson (a kútoszlopok hatáskörzetében, valamint a töltőakna és dómakna veszélyességi övezetében) szükséges tűzjelző berendezést létesíteni? Illetve a shopban robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagokból, PB-gázpalackból mekkora mennyiség forgalmazható?

Válasz

Az OTSZ 14. melléklet 64. sora alapján tűzjelző és tűzoltó berendezést kizárólag az épületek alatt kialakított üzemanyagtöltő állomás (a kútoszlopok hatáskörzetében, valamint a töltőakna és dómakna veszélyességi övezetében) kötelező létesíteni.

 

Tovább

Milyen követelmény vonatkozik a gépjárművek nyílászárók közelében elhelyezésére?

Az OTSZ „Gépjárműtároló rendeltetés” című alfejezete nem határozza meg, így kérdezem, hogy gépjárművek milyen közel helyezhetőek el ajtókhoz, ablakokhoz?

Válasz

Az OTSZ valóban nem tartalmaz követelményt a szabadban tárolt gépjárművek és a nyílászárók között tartandó távolság viszonylatában.

 

Tovább

Az éghető anyagokat ponyvaszerkezetű építményben kívánjuk tárolni. Kérdésem, hogy mekkora távolságot kell tartani az épülettől?

Válasz

Az OTSZ ponyvaszerkezetű építményekre vonatkozó alcíme kizárólag közösségi rendeltetésű ponyvaszerkezetű építményekre vonatkoznak, amelyek 500 m2-nél nagyobb alapterületűek vagy tömegtartózkodásra szolgálnak, így a tárolási célú sátrakra nem.

 

Tovább

Mekkora távolságot kell szabadon hagyni a tárolás során a lakóházunk padlásterében?

Válasz

Az OTSZ 191. § (5) bekezdése kimondja, padlástérben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag és I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék és gáz nem tárolható.

 

Tovább

Központi leválasztás kialakítása - ÚJ!

A meglévő épületünk területén nincs kialakítva központi leválasztás. Kötelező-e számunkra annak kialakítása?

Válasz

Az OTSZ 135. § (1) bekezdése értelmében az építmény minden, központi normál és biztonsági tápforrásról táplált villamos berendezését, valamint a központi szünetmentes energiaforrásokat úgy kell kialakítani, hogy az építmény egésze egy helyről lekapcsolható legyen.

 

Tovább

Füstszakaszolás kialakítása - ÚJ!

A tervezés alatt lévő, 1800 m2-es talajszint alatti garázs területén is ki kell alakítani a füstszakaszolást?

Válasz

A választ az OTSZ 93. §-a adja meg.

Tovább

Hővel szembeni ellenállás és égve csepegés biztosítása lépcsőházi nyílászárón

Társasházunk energetikai korszerűsítés előtt áll. Kérdésünk, hogy a lépcsőházon meglévő függőleges beépítésű műanyag nyílászáró esetében biztosítani kell-e a hővel szembeni ellenállást és az égve csepegési kategóriát?

Válasz
Az OTSZ ide vonatkozó rendelkezései:

A hő- és füstelvezető szerkezet

a) bevilágító felületének, kupolájának tűzvédelmi osztálya A1-D,
b) megbízhatósági nyitási ciklusainak száma
  ba) közösségi rendeltetésű füstszakasz esetén Re 1000,
  bb) egyéb rendeltetésű füstszakasz esetén Re 300,
  bc) közösségi rendeltetésű füstszakaszban kétfunkciójú szerkezet esetén Re 10 000 + 1000,
  bd) kétfunkciójú szerkezet esetén Re 10 000 + 300,
c) szélterelőinek vibrációja 10 Hz-nél nagyobb csillapítású,
d) külső szívóhatással szembeni ellenállása (statikus ellenállás, jelzése: WLmin) 1500 Pa,
e) hővel szembeni ellenállása B = 300 °C és
f) égve csepegési kategóriája − a vízszinteshez képest 120°-nál nagyobb mértékben kinyíló szerkezet kivételével − d0.

Tovább

Hőszigetelés a tűzfalon

Társasházunk energetikai korszerűsítés előtt áll. Kérdésünk, hogy a tűzfalon kizárólag nem éghető hőszigetelést helyezhetünk el?

Válasz
Az OTSZ ide vonatkozó rendelkezései:
Az alkalmazott homlokzati hőszigetelő anyag tűzvédelmi osztálya
a) átszellőztetett légréssel kialakított külső térelhatároló fal esetén kizárólag A1 − a lábazat kivételével −,
b) lábazati felületen A1-E 

lehet.

Tovább

Oktatás megtartása tűzvédelmi szabályzat módosítása miatt

Ha egy cég tűzvédelmi szabályzatát valamilyen okból módosítani kell, a módosított tűzvédelmi szabályzatot azonnal oktatni kell mindenkinek és dokumentálni, vagy elég csak az éves oktatás keretében?

Válasz
A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet erre vonatkozóan kifejezetten nem fogalmaz meg követelményt. Azonban a 2. §-ban az alábbi előírás található, ami utal közvetve az Ön által felvetett problémára.

Tovább

Tűzoltó készülék készenlétben tartásának szabályai társasházban

Kérdés:

Az új OTSZ alapján a 8 lépcsőházból álló, lépcsőházanként 1-1 lifttel rendelkező, 10 emeletes társasházunk területén készenlétben kell-e tartani tűzoltó készüléket?

Válasz:

Az új OTSZ értelmében tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként, ahol az OTSZ vagy más jogszabály előírja.

Tovább

A beépített tűzjelző és a beépített tűzoltó berendezés létesítésének kötelezettsége

Kérdés:

Az üzemeltetésünkben lévő 1000 fő feletti befogadóképességű, 3000 m2-es sportcsarnok területén időszakosan, nem kizárólag sporteseményeket, hanem koncertet, színházi rendezvényt kívánunk tartani. E funkciók miatt fennáll-e a beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés létesítésének kötelezettsége?

Válasz:

Az OTSZ alapján a KK és MK kockázati osztályba tartozó sportcsarnok, uszoda, fedett jégpálya, fedett labdajáték pálya, edzőterem stb. esetén tűzjelző berendezést kötelező létesíteni.

Tovább

Füstszakasz alapterületének növelése

Kérdés:

A tervezés alatt lévő, 4000 m2-es alapterületű és 4 méternél nagyobb belmagasságú épületünk esetén a füstszakasz alapterületét kívánjuk 2000 m2-re növelni. Ebben az esetben a füstszakasz rövidebb oldala 20 méter, hosszabb oldala 100 méter lenne. A tervezett megoldás megfelel az OTSZ követelményeinek?

Válasz:

Az OTSZ 93. § (1) bekezdése kimondja, hogy a hő- és füstelvezetéssel érintett helyiségben füstszakaszokat kell létesíteni, ha közlekedő, folyosó esetén a menekülésre számításba vett útvonal legnagyobb hosszúsága meghaladja a 40 métert, vagy egyéb helyiség esetén annak alapterülete meghaladja az 1600 m2-t, vagy hosszúsága a 80 métert.

Tovább

Beépített tűzjelző berendezések időszakos felülvizsgálata

Kérdés:

Az OTSZ értelmében a beépített tűzjelző berendezéseket időszakosan felül kell vizsgálni. A cégünk telephelyén létesített berendezés nem hatósági kötelezés és nem is jogszabályi kötelezettség miatt létesült. Kérdésünk, hogy ebben az esetben is érvényes a rendszerre a kötelező felülvizsgálat?

Válasz:

Az OTSZ értelmében beépített tűzjelző berendezés: az építményben vagy szabadtéren elhelyezett, helyhez kötött, a tűz kifejlődésének korai szakaszában észlelést, jelzést és megfelelő tűzvédelmi intézkedést önműködően végző berendezés.

Tovább