Üdvözöljük!

Szakmai folyóiratunk segítségével hónapról hónapra megismerheti a legfrissebb változásokat! Az elkövetkezendő hónapokban részletesen foglalkozunk az új OTSZ legfontosabb rendelkezéseivel! Szerzőink érthető, gyakorlatias formában dolgozzák fel a tűzvédelem legaktuálisabb problémáit, így szaklapunkból Ön is folyamatosan naprakész információkat szerezhet legújabb feladatairól és kötelezettségeiről. Segítségünkkel hatékonyan felkészülhet a szigorú hatósági ellenőrzésekre, könnyen követheti a tűzvédelmet érintő jogszabályok változásait, szerzőink hatékony útmutatót adnak a követelmények gyakorlati alkalmazására vonatkozóan!

 

Optimum előfizetés tartalma

 • Szaklap éves előfizetése
 • Szerkeszthető iratminták, a hatályos jogszabályok szövege PDF formátumban
 • Hozzáférés a szaklap online archívumához
 • Korlátlan  szakértői tanácsadás
 • Olvasói kérdések és szakértői válaszok gyűjteménye
 • Kiegészítő szakmai anyag az új tűzvédelmi kötelezettségek gyakorlatban történő megvalósításához

Basic előfizetés tartalma

 • Szaklap éves előfizetése
 • Hozzáférés a szaklap online archívumához

E-tűzvédelem archívum

A szaklap számait a kívánt hónapra kattintva töltheti le pdf formátumban. Az archívumban mindig az aktuálisnál egy hónappal korábbi lapszámtól visszamenőleg lehet megtalálni a régebbi anyagokat.

2016

január,  február,  március,  április,  május,  június,

július, augusztus, szeptember, október, november, december

2015

január,  február,  március,  április,  május,  június,

július, augusztus, szeptember, október, november, december

2014

január,  február,  március,  április,  május,  június,

július, augusztus, szeptember, október, november, december

2013

január,  február,  március,  április,  május,  június,

július,  augusztus,  szeptember,  október,  november,  december

2012

január,  február,  március,  április,  május,  június,

július,  augusztus,  szeptember,  október,  november,  december

 

Optimum tartalom - Mintadokumentumok és segédletek

 

Mintadokumentumok általános tűzvédelmi teendők elvégzéséhez

 • Engedély alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére
 • Kérelem tűzjelző berendezés létesítéséhez
 • Tűzjelző berendezés üzembehelyezési jegyzőkönyve
 • Tűzvédelmi Szabályzat
 • Üzembehelyezési nyilatkozat
 • Tűzvédelmi oktatási napló
 • Tűzriadó terv
 • Tűzvédelmi házirend

Tűzvédelmi üzemeltetési napló

 • Tűz- és hibaátjelző féléves
 • Tűzjelző üzemeltetési napló
 • Tűzoltó berendezés éves ellenőrzés
 • Tűzoltó berendezés heti ellenőrzés
 • Tűzoltó készülék és vízforrás nyilvántartása

Havi és negyedéves minták

 • Biztonsági világítás negyedéves ellenőrzés
 • Dízelaggregátor havonkénti ellenőrzés
 • Hő és füst elleni védelem negyedéves ellenőrzés
 • Pánikzár, vészkijárati zár ellenőrzés
 • Szünetmentes táp, akku havonkénti ellenőrzés
 • Tűzoltó berendezés havonkénti ellenőrzés

Napi ellenőrzési minta

 • A napi ellenőrzések adatai


Tűzvédelmi mintadokumentumok mezőgazdasági tevékenységhez

 • Értesítés gépszemle megtartásáról
 • Igazolás betakaritást megelőző tűzvédelmi oktatásról
 • Jegyzőkönyv betakarítást megelőző gépszemléről
 • Kérelem külterületi irányított égetés engedélyezéséhez


Tűzvédelmi mintadokumentumok építőipari tevékenységhez

 • Kivitelezői nyilatkozat OTSZ
 • Kivitelezői nyilatkozat
 • Tervezői nyilatkozat


Az építési hatósági engedély és a használatbavételi engedély benyújtásáról itt található információ: (https://www.e-epites.hu/etdr/nyomtatvany)


Tűzvédelmi segédletek

 • A hivatásos katasztrófavédelmi szervek szervezeti felépítése 2015.01.01.
 • A munkáltató tűzvédelmi kötelezettségei
 • A polgári-védelem feladatköre
 • A régi és az Új OTSZ fogalmainak összehasonlítása
 • A tűz elleni védekezésben részt vevők főbb feladatai
 • A tűzoltó készülék típusai
 • Bejelentésköteles tevékenységek
 • Ipari gázpalackok színjele
 • Kijelölt tanúsító szervezetek
 • Műszaki megoldasok ellenőrzése, felülvizsgálata
 • Tűzoltó készülékek ellenőrzése, karbantartása, felülvizsgálata
 • Tűzoltó készülékek karbantartásának ciklusideje
 • Tűzoltóvíz-forrasok felülvizsgalata
 • Tűzvédelmi teljesítményjellemzők igazolása
 • Tűzveszélyességi kockázat meghatározása

 


Felkészülés a tűzvédelmi hatósági ellenőrzésekre

 • A tűzvédelmi bírság rendszere
 • Munkaügyi ellenőrzés az építőiparban
 • Szállodakomplexumok téli célellenőrzése
 • Zenés-táncos szórakozóhelyek téli célellenőrzése

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prev Next

Melyek a tűzjelző berendezés létesítésének szabályai üzemanyagtöltő állomáson?

Kizárólag az épületek alatt kialakított üzemanyagtöltő állomáson (a kútoszlopok hatáskörzetében, valamint a töltőakna és dómakna veszélyességi övezetében) szükséges tűzjelző berendezést létesíteni? Illetve a shopban robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagokból, PB-gázpalackból mekkora mennyiség forgalmazható?

Válasz

Az OTSZ 14. melléklet 64. sora alapján tűzjelző és tűzoltó berendezést kizárólag az épületek alatt kialakított üzemanyagtöltő állomás (a kútoszlopok hatáskörzetében, valamint a töltőakna és dómakna veszélyességi övezetében) kötelező létesíteni.

 

Tovább

Milyen követelmény vonatkozik a gépjárművek nyílászárók közelében elhelyezésére?

Az OTSZ „Gépjárműtároló rendeltetés” című alfejezete nem határozza meg, így kérdezem, hogy gépjárművek milyen közel helyezhetőek el ajtókhoz, ablakokhoz?

Válasz

Az OTSZ valóban nem tartalmaz követelményt a szabadban tárolt gépjárművek és a nyílászárók között tartandó távolság viszonylatában.

 

Tovább

Az éghető anyagokat ponyvaszerkezetű építményben kívánjuk tárolni. Kérdésem, hogy mekkora távolságot kell tartani az épülettől?

Válasz

Az OTSZ ponyvaszerkezetű építményekre vonatkozó alcíme kizárólag közösségi rendeltetésű ponyvaszerkezetű építményekre vonatkoznak, amelyek 500 m2-nél nagyobb alapterületűek vagy tömegtartózkodásra szolgálnak, így a tárolási célú sátrakra nem.

 

Tovább

Mekkora távolságot kell szabadon hagyni a tárolás során a lakóházunk padlásterében?

Válasz

Az OTSZ 191. § (5) bekezdése kimondja, padlástérben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag és I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék és gáz nem tárolható.

 

Tovább

Központi leválasztás kialakítása - ÚJ!

A meglévő épületünk területén nincs kialakítva központi leválasztás. Kötelező-e számunkra annak kialakítása?

Válasz

Az OTSZ 135. § (1) bekezdése értelmében az építmény minden, központi normál és biztonsági tápforrásról táplált villamos berendezését, valamint a központi szünetmentes energiaforrásokat úgy kell kialakítani, hogy az építmény egésze egy helyről lekapcsolható legyen.

 

Tovább

Füstszakaszolás kialakítása - ÚJ!

A tervezés alatt lévő, 1800 m2-es talajszint alatti garázs területén is ki kell alakítani a füstszakaszolást?

Válasz

A választ az OTSZ 93. §-a adja meg.

Tovább

Hővel szembeni ellenállás és égve csepegés biztosítása lépcsőházi nyílászárón

Társasházunk energetikai korszerűsítés előtt áll. Kérdésünk, hogy a lépcsőházon meglévő függőleges beépítésű műanyag nyílászáró esetében biztosítani kell-e a hővel szembeni ellenállást és az égve csepegési kategóriát?

Válasz
Az OTSZ ide vonatkozó rendelkezései:

A hő- és füstelvezető szerkezet

a) bevilágító felületének, kupolájának tűzvédelmi osztálya A1-D,
b) megbízhatósági nyitási ciklusainak száma
  ba) közösségi rendeltetésű füstszakasz esetén Re 1000,
  bb) egyéb rendeltetésű füstszakasz esetén Re 300,
  bc) közösségi rendeltetésű füstszakaszban kétfunkciójú szerkezet esetén Re 10 000 + 1000,
  bd) kétfunkciójú szerkezet esetén Re 10 000 + 300,
c) szélterelőinek vibrációja 10 Hz-nél nagyobb csillapítású,
d) külső szívóhatással szembeni ellenállása (statikus ellenállás, jelzése: WLmin) 1500 Pa,
e) hővel szembeni ellenállása B = 300 °C és
f) égve csepegési kategóriája − a vízszinteshez képest 120°-nál nagyobb mértékben kinyíló szerkezet kivételével − d0.

Tovább

Hőszigetelés a tűzfalon

Társasházunk energetikai korszerűsítés előtt áll. Kérdésünk, hogy a tűzfalon kizárólag nem éghető hőszigetelést helyezhetünk el?

Válasz
Az OTSZ ide vonatkozó rendelkezései:
Az alkalmazott homlokzati hőszigetelő anyag tűzvédelmi osztálya
a) átszellőztetett légréssel kialakított külső térelhatároló fal esetén kizárólag A1 − a lábazat kivételével −,
b) lábazati felületen A1-E 

lehet.

Tovább

Oktatás megtartása tűzvédelmi szabályzat módosítása miatt

Ha egy cég tűzvédelmi szabályzatát valamilyen okból módosítani kell, a módosított tűzvédelmi szabályzatot azonnal oktatni kell mindenkinek és dokumentálni, vagy elég csak az éves oktatás keretében?

Válasz
A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet erre vonatkozóan kifejezetten nem fogalmaz meg követelményt. Azonban a 2. §-ban az alábbi előírás található, ami utal közvetve az Ön által felvetett problémára.

Tovább

Tűzoltó készülék készenlétben tartásának szabályai társasházban

Kérdés:

Az új OTSZ alapján a 8 lépcsőházból álló, lépcsőházanként 1-1 lifttel rendelkező, 10 emeletes társasházunk területén készenlétben kell-e tartani tűzoltó készüléket?

Válasz:

Az új OTSZ értelmében tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként, ahol az OTSZ vagy más jogszabály előírja.

Tovább

A beépített tűzjelző és a beépített tűzoltó berendezés létesítésének kötelezettsége

Kérdés:

Az üzemeltetésünkben lévő 1000 fő feletti befogadóképességű, 3000 m2-es sportcsarnok területén időszakosan, nem kizárólag sporteseményeket, hanem koncertet, színházi rendezvényt kívánunk tartani. E funkciók miatt fennáll-e a beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés létesítésének kötelezettsége?

Válasz:

Az OTSZ alapján a KK és MK kockázati osztályba tartozó sportcsarnok, uszoda, fedett jégpálya, fedett labdajáték pálya, edzőterem stb. esetén tűzjelző berendezést kötelező létesíteni.

Tovább

Füstszakasz alapterületének növelése

Kérdés:

A tervezés alatt lévő, 4000 m2-es alapterületű és 4 méternél nagyobb belmagasságú épületünk esetén a füstszakasz alapterületét kívánjuk 2000 m2-re növelni. Ebben az esetben a füstszakasz rövidebb oldala 20 méter, hosszabb oldala 100 méter lenne. A tervezett megoldás megfelel az OTSZ követelményeinek?

Válasz:

Az OTSZ 93. § (1) bekezdése kimondja, hogy a hő- és füstelvezetéssel érintett helyiségben füstszakaszokat kell létesíteni, ha közlekedő, folyosó esetén a menekülésre számításba vett útvonal legnagyobb hosszúsága meghaladja a 40 métert, vagy egyéb helyiség esetén annak alapterülete meghaladja az 1600 m2-t, vagy hosszúsága a 80 métert.

Tovább

Beépített tűzjelző berendezések időszakos felülvizsgálata

Kérdés:

Az OTSZ értelmében a beépített tűzjelző berendezéseket időszakosan felül kell vizsgálni. A cégünk telephelyén létesített berendezés nem hatósági kötelezés és nem is jogszabályi kötelezettség miatt létesült. Kérdésünk, hogy ebben az esetben is érvényes a rendszerre a kötelező felülvizsgálat?

Válasz:

Az OTSZ értelmében beépített tűzjelző berendezés: az építményben vagy szabadtéren elhelyezett, helyhez kötött, a tűz kifejlődésének korai szakaszában észlelést, jelzést és megfelelő tűzvédelmi intézkedést önműködően végző berendezés.

Tovább

Lekapcsolási lehetőség kialakítása napelemek esetén

 Kérdés:

Az OTSZ 87. § (1) bekezdése szerint a napelemmodulok közvetlen közelében, a DC oldalon villamos távműködtetésű és kézi lekapcsolási lehetőséget kell kialakítani. A kérdésünk arra irányul, hogy ez az előírás az épületeken vagy a földre telepített hordozókra épített napelemek esetén is előírja a lekapcsolási lehetőséget?

Válasz:

A földre telepített napelemek esetén nem szükséges a lekapcsolási lehetőséget kialakítani, mivel az OTSZ 87. §-a csak az építményeken, az épületek homlokzatán, tetőfedésként elhelyezett napelemekre vonatkozik.

Tovább

Parkolási tilalom jelzése a tűzoltási felvonulási területen

Kérdés:

Az OTSZ alapján a tűzoltási felvonulási területen, valamint a tűzoltói vízszerzési helyeken gépjárműparkolót kialakítani nem lehet. Ezeken a helyeken a parkolási tilalmat táblával és a tűzvédelmi szakhatóság előírása esetén útburkolati jellel jelölni kell. A korábbi szabályozás szerint ezeket a helyeket útburkolati jellel jelöltük. Most el kell helyeznünk táblát is?

Válasz:

Rövid válaszom: nem.

Tovább
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prev Next

Társasházak hőszigetelése tervezőknek és kivitelezőknek - II. rész

Társasházak hőszigetelése tervezőknek és kivitelezőknek

Tekintse meg a Fórum Akadémia online továbbképzési anyagának második leckéjét a jellemző hibákról és azok kiküszöböléséről.

Tovább

Társasházak hőszigetelése tervezőknek és kivitelezőknek - I. rész

Társasházak hőszigetelése tervezőknek és kivitelezőknek

Tekintse meg a Fórum Akadémia online továbbképzési anyagának első leckéjét, melyben a blokkos és szendvicspaneles építési rendszerek jellemző hő- és páratechnikai hibáiról, továbbá az utólagos homlokzati hőszigetelés tervezéséről és kivitelezéséről olvashat, és kitérünk a vonatkozó tűzvédelmi előírásokra is.

Tovább

A természeti veszélyek hatásainak figyelembevétele a veszélyes üzemek működésében

Szerzők: Dr. Vass Gyula, Mesics Zoltán, Kovács Balázs

Bevezetés

A napjainkban tapasztalt szélsőséges időjárási jelenségek, a bekövetkezett természeti katasztrófák – mint például a 2002. évi nyári árvizek Európa-szerte – a kockázatok egy új típusára világítanak rá. Még az alapvetően mérsékelt következményekkel járó természeti katasztrófák is rendkívül súlyos károkat okozhatnak az emberi életekben és a természeti értékekben, amennyiben veszélyes anyagok tárolását, feldolgozását végző telephelyeket érintenek.

Tovább

Veszélyes anyagok felderítése a katasztrófavédelem rendszerében

Bemutatjuk a hivatásos katasztrófavédelem számára rendelkezésre álló veszélyes anyagok kimutatására szolgáló Katasztrófavédelmi Mobil Laborokat (KML), a rendeltetésüket, a szolgálatellátás jelenlegi helyzetét és a főbb vonulási adatokat. Röviden áttekintjük a KML-járművekbe beépített, illetve málházott vegyi-, sugár- és biológiai felderítő, értékelő és elemző műszereket, valamint az új képességeket célzó fejlesztési terveket.

Szerzők: Dr. Vass Gyula, Szilágyi Eszter

Tovább

A tűzvédelem és a tervezői szabadság

Szerzők: Mészáros János – Lestyán Mária

Egy épület akkor lesz igazán szakszerűen megtervezve, ha a szakági tervezőket megfelelő időben bevonják a tervezési folyamatba. Az építész tervezők eltérő véleményen vannak a tekintetben, hogy a „megfelelő idő” mikor jön el, holott a legcélravezetőbb az lenne, ha már a tervezési program készítésének szakaszában – legalább konzultációs szinten – megtörténne az egyeztetés a szakági tervezőkkel. Különösen igaz ez a tűzvédelmi szakági tervezésre.

Tovább

A tűzriadó terv és annak gyakoroltatása

Szerző: Kovács Ferenc okleveles tűz- és katasztrófavédelmi mérnök

 

A tűzriadó tervet a tűzvédelmi szabályzat mellékleteként kell elkészíteni a 30/1996. (XII. 6.) BM rendeletben meghatározott esetekben.

Tovább

Egy háromszintes irodaépület kiürítése

Az épület kialakítása, a geometriai viszonyok, a jelenlévők száma mind meghatározza az épület, tűzszakasz elhagyásához szükséges időtartamot. A kiürítési számításnál kapott eredmények birtokában − az OTSZ 7. melléklet 4. táblázatában felsoroltak, illetve az épület kockázati osztályba besorolása alapján − meg kell vizsgálni, hogy a jogszabályban rögzített megengedett kiürítési időtartamoknak az eredményeink megfelelnek-e. A következőkben bemutatunk egy példát egy háromszintes irodaépület kiürítésszámítására.

Tovább

Lestyán Mária: Miért alkalmazzunk tűzvédelmi koordinátort?

Szerző: Lestyán Mária

2015. március 5-én az új OTSZ hatálybalépésével új időszámítás kezdődött a tűzvédelem területét illetően. Az új időszámítás nemcsak új szabályozást hozott, hanem szemléletmódbeli változást is igényelt az építési szakma szereplőitől. „Mindent újra kell tanulni” – hallható sokaktól, ami mögött valljuk meg, van igazság. Nemcsak a tervezőknek, de a műszaki ellenőröknek, felelős műszaki vezetőknek és az építési, építésfelügyeleti és tűzvédelmi hatósági kollégáknak is.

 

Tovább

Építési termékek és tűzvédelem

A különböző dokumentumok alkalmazásának kérdései

Szerző: Dr. Szakács György, okl. építészmérnök, okl. épületszigetelő szakmérnök

okl. zaj- és rezgéscsökkentési szakmérnök

Az építési terméknek minősülő beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezésekre kettős szabályozás vonatkozik a 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet előírásainak következtében.

 Cikkünkben röviden összefoglaljuk azokat a legfontosabb témaköröket, amelyek az építési termékek tűzvédelmi tulajdonságaira vonatkozó különböző dokumentumtípusokkal kapcsolatban a gyakorlatban problémákat szoktak okozni.

Tovább

Március 31-én lejárt a tűzvédelmi házirend elkészítésének határideje!

 Az E-tűzvédelem 2016. februári számában már beszámoltunk arról, hogy a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet legutóbbi módosításába a lakóházi társasházakra vonatkozóan egy új-régi kötelezettség került be: a háromszintesnél magasabb és tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló épületben, épületrészben március 31-éig kellett kidolgozni a tűzvédelmi használati szabályokat. Most a kidolgozandó szabályok közül a lakók és az ott-tartózkodók riasztásának és menekülésének lehetséges módozatait mutatjuk be.

Tovább

Tervezés – Játék a tűzzel?

Szerző: Lestyán Mária, építésztervező szakmérnök

Az elmúlt időszak jogszabályváltozásai, valamint az új OTSZ (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) életbelépése is a tervezők megnövekedett felelősségét eredményezte. Az egyszerűsített bejelentési eljárásnál pedig már hatósági kontroll sincs, ezért kiemelten oda kell figyelnie a tervezőnek arra, hogy milyen mélységű tervezési munkára szerződik, mert a tervezési szerződés és a hozzá kapcsolódó tervezési program fogja elsősorban meghatározni a felelősségének a mértékét! Szerződéskötéskor mindig abból kell kiindulni, hogy a megrendelő laikus fél, ezért minden olyan tényről, körülményről, amiről tudnia kell, dokumentálható módon, írásos formában tájékoztatni szükséges a későbbi vitás kérdések elkerülése érdekében!

Tovább

Fókuszban a súlyos káresemény elhárítási terv (SKET) gyakorlat

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény értelmében a súlyos káresemény elhárítási terv a küszöbérték alatti üzem üzemeltetői okmánya, amely tartalmazza az üzem veszélyeztető hatásainak elemzését, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzését, elhárítását és hatásainak csökkentését szolgáló intézkedések végrehajtásának rendjét, feltételeit.

Tovább

Fókuszban a belső védelmi terv (BVT) gyakorlat

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény értelmében a belső védelmi terv a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek kialakulásának megelőzését, a balesetek elhárítását, következményeinek mérséklését szolgáló intézkedések megtételét, az értesítési, riasztási, felkészítési feladatok veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemen, veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítményen belüli végrehajtásának rendjét, feltételeit szabályozó üzemeltetői okmány.

Tovább

A Seveso III. irányelv hazai jogrendbe való integrálása

Szerző: Kovács Ferenc, okleveles tűzvédelmi és katasztrófavédelmi mérnök

2015. február 27-én jelent meg a Magyar Közlönyben a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Kormányrendelet módosításáról, valamint az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerrel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 34/2015. (II. 27.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet).

Tovább

Tetőfödém térelhatároló szerkezeteinek tűzvédelme

Lestyán Mária

Az új OTSZ életbe lépését követően a lapostetőkre vonatkozó követelmények is rendszerben kerültek meghatározásra. A homlokzati hőszigetelő rendszereknél már jelentős ismeretünk van arra vonatkozólag, hogy egyes rendszerek milyen eltérő paraméterekkel rendelkezhetnek tűzvédelmi szempontból, valamint hogy milyen tűzvédelmi kockázatokat jelenthet az, ha a rendszerben bevizsgált szisztémától az alkalmazás, beépítés során eltérünk.

Tovább

Hő- és füstelvezetés – mi változott?


Lestyán Mária interjúja Nagy Katalin tűzvédelmi szakmérnökkel

A hő- és füstelvezetésben jelentős változásokat hozott az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) és az ehhez kapcsolódó Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI). Az új szabályozás már nem elégszik meg a hő- és füstelvezetés méretezésével, hanem különböző megoldási javaslatokat is tartalmaz, amelyeket a részletesen kidolgozott tervbe kell foglalni. Erről beszélgettünk Nagy Katalin tűzvédelmi szakmérnökkel, a TvMI-t készítő csoport vezetőjével, a Ludor Kft. ügyvezetőjével, a Tűzvédelmi Mérnökök Közhasznú Egyesületének elnökével, műszaki ellenőrrel, felelős műszaki vezetővel.

Tovább

Lestyán Mária - Meglévő építményszerkezetek teljesítményjellemzőjének igazolása az új OTSZ szerint


A meglévő épületekre, azok átalakítására, bővítésére, felújítására, rendeltetési mód változására az OTÉK , az építési törvény és az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint is néhány eltérés kivételével ugyanazok az előírások vonatkoznak, mint az új épületekre. Jelen cikkünkben a meglévő épületek tűzvédelmi teljesítményjellemzőinek igazolásával foglalkozunk.

Tovább

Tűzvédelmi szabályzat készítése az új OTSZ alapján

Az új jogszabály megjelenésével minden eddig kiadott Tűzvédelmi Szabályzatot aktualizálni kell a hatályos előírásoknak megfelelően. Ez több cégnél jelentős változtatásokat is magába foglalhat a tűzvédelem területén (pl.: a tűzoltó készülékek száma). Ez a segédlet segítséget nyújt az új jogszabályi előírások közötti eligazodáshoz, és támpontot nyújt a szabályzat átdolgozásához. A cikk írásakor még nem jelent meg a tűzvédelmi szabályzathoz közvetlenül kapcsolódó egyéb más rendeletek módosítása, így most csak kifejezetten az OTSZ-ben foglaltakra térek ki.

Tovább

Lestyán Mária - Az átszellőztetett homlokzatok veszélyei

Az átszellőztetett homlokzatok területén már a 2011-ben kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzatban is nagy volt a változás. Előírták, hogy az épületek átszellőztetett homlokzatainak létesítésénél a teljes rendszernek homlokzati tűzterjedés-határértékre minősítettnek kell lennie A1 nem éghető hőszigeteléssel együtt vizsgálva. A 2015. március 5-től hatályos, új, kockázatalapú tervezésre épülő Országos Tűzvédelmi Szabályzat még további szigorításokat tesz. Cikkünkben olyan helytelen gyakorlatra hívjuk fel a figyelmet, amely egy esetleges tűzesetnél életveszélyes következményekkel járhat.

Tovább

Lestyán Mária - A tűzvédelmi teljesítményjellemzők igazolásának útvesztői

Az elmúlt időszak jogszabályi változásainak köszönhetően nem egyszerű eligazodni az építési termékek, építményszerkezetek tűzvédelmi teljesítményjellemzőinek megfelelő szintű igazolása területén. Sajnos sok esetben még a gyártók, forgalmazók sincsenek tisztában azzal, mi az alapvető kötelezettségük, pedig a CPR-rendelet már több mint egy éve, 2013. július 1-jén hatályba lépett.

Tovább

Hő- és füstelvezető rendszerek áramlástani alapismeretei

Az új OTSZ-ből kikerültek a konkrét műszaki előírások a hő- és füstelvezetésre vonatkozóan. A tervezők jóval szélesebb hatáskört kaptak annak bebizonyítására, hogy az általuk megtervezett rendszer kielégíti a jogszabály által támasztott követelményeket. Írásunkban a hő- és füstelvezető rendszerekkel kapcsolatos áramlástani alapismereteket igyekszünk nyújtani, melyek – ha nem is mélyreható ismereteket – átfogó képet adnak egy-egy terv értelmezéséhez és megértéséhez.

Tovább

Kálmán László - A munkáltatók tűzvédelmi kötelezettségei

Talán túlzás lenne azt állítani, hogy az ősember is foglalkozott már tűzvédelemmel, de a régészeti feltárások arról tanúskodnak, hogy elődeink igen gyakran óvatosak voltak a tűzhelyek létesítésénél. Például a tűzhelyet kősorral, agyaggúlákkal kerítették körbe, vagy gödröt ástak a tűznek. Az ókor legcivilizáltabb államaiban tűzvészkor már volt mit veszíteni. Nem véletlen, hogy a tűz elleni fellépés első adatai is innen származnak.

Tovább