Pedagógusminősítés – különös feltételek nélkül

Kovács Mónika 2019-05-06

A 2020. évi minősítő eljárásra 2019. március 31-ig jelentkezhettek a pedagógusok, az intézményvezetőknek április 15-éig van lehetőségük a jelentkezések és az elérni kívánt fokozatok rögzítésére az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai felületen.

 

A 2020. évi minősítő eljárásra 2019. március 31-ig jelentkezhettek a pedagógusok, az intézményvezetőknek április 15-éig van lehetőségük a jelentkezések és az elérni kívánt fokozatok rögzítésére az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai felületen. Változás az elmúlt évek gyakorlatához képest, hogy mindössze a Mesterpedagógus fokozat megszerzésére irányuló minősítési eljárásra történő jelentkezéshez kerültek meghatározásra különös feltételek.

Pedagógus I. és II. fokozat

A 2019. február 28-án nyilvánosságra hozott közlemény alapján valamennyi jogosult számára biztosított a minősítő vizsgán való részvétel a Pedagógus I. fokozat megszerzésére, valamint nincs különös feltételhez kötve az sem, hogy ki vehet részt a Pedagógus II. fokozatba történő előrelépéshez szükséges minősítő eljárásban. Amíg a 2019. évi minősítő eljárásban való részvételhez is 12 év szakmai gyakorlat vagy 8 év és szakvizsga megléte volt a feltétel, idén már semmilyen megkötés nincs a jelentkezés kapcsán. Valószínűsíthetőleg ennek oka, hogy az eddigi jelentkezések – a 2014. és 2017. évet kivéve – jelentősen alulmaradtak a keretszámban megjelöltektől. Várhatóan így az idei évben több pedagógus jelentkezik a minősítő eljárásban való részvételre.

(Az adatok forrása: www.oktatas.hu)

A különös feltételek mellőzése a Pedagógus II. fokozat megszerzésére irányuló jelentkezések során azért is indokolt, mert az életpályamodell 2013. szeptember 1-jei bevezetésével automatikusan e fokozatba léptetett pedagógusok a releváns törvényi szabályozás értelmében 6 év után jelentkezhetnek a minősítésre. Ennek megfelelően a 2020. évi minősítési tervbe való bekerüléssel ennek lehetősége nyílik meg. Legkésőbb 2022 tavaszán kötelező érvénnyel meg kell történnie a jelentkezéseknek azok esetében, akik az első évben automatikusan besorolásra kerültek.

A portfólió feltöltésének a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján 2019. november 25-ig kell megvalósulnia. Tartalmára vonatkozóan az Oktatási Hivatal honlapján a 2019. évi minősítésre vonatkozó Útmutató érhető el. (https://www.oktatas.hu/kiadvanyok) Az Oktatási Hivatalnak április 30-ig tehet javaslatot a pedagógusértékelési eszközök módosítására.

Jelenlegi elvárások az e-portfólióval kapcsolatban: szakmai életút értékelése, nevelő-oktató munka dokumentumai (csoportprofil, tematikus terv, 4 óraterv, esetleírás, hospitálási napló), valamint 2–5 szabadon választott dokumentum.

A minősítésre való felkészülésben támogató jelleggel bír a tanfelügyelet, melynek eljárásrendjét, elvárásrendszerét, eszközeit, módszereit tartalmazó, intézménytípusok szerinti kézikönyvek 2019. január elsejével módosultak, így érdemes a minősítést megelőző időszakban ezeket is tanulmányozni.

(https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanfelugyelet/tanfelugyeleti_kezikonyvek)

Kutatótanár és Mesterpedagógus pályázat

Kutatótanári fokozat megszerzésére vagy megújítására 150 pedagógusnak van lehetősége a 2020. évi minősítési szakaszban. A jelentkezés feltételei a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti: Pedagógus II. vagy Mesterpedagógus fokozatból történhet a továbblépés tudományos fokozat megléte esetén, valamint ha tizennégy év szakmai gyakorlat mellett rendszeres szakmai publikációs tevékenységet is folytat a pedagógus. 2018-ig 212 fő szerezte meg a fokozatot, a 2019. évi minősítési tervbe 27-en kerültek be.

Mesterpedagógus fokozat megszerzése egyrészt történhet a fejlesztő támogató, fejlesztő innovátori vagy intézményvezetői tevékenység alapján. Ebben az esetben a Pedagógus II. fokozatból akkor lehetséges a pályázat benyújtása, ha 17 szakmai gyakorlat mellett pedagógus-szakvizsga letételére is sor került. 18 500 főnek nyílik lehetősége a következő időszakban ezen megmérettetésben részt vennie.

 

A cikket teljes terjedelmében a Közoktatási Vezető c. magazin 2019. áprilisi számában olvashatja.