Panaszkezelés

Panaszkezelési Szabályzat – Fórum Média Kiadó Kft. 

  1. A Fórum Média Kiadó Kft. a szakmai publikációk értékesítésével és a képzési tevékenységével kapcsolatos információk hatékony kezelésére Panaszkezelési Szabályzatot dolgozott ki.

  2. Jelen Szabályzat a kiadása napjától lép hatályba és betartása minden, a cég képzési tevékenységével foglalkozó munkatársa számára kötelező érvényű.

  3. Cégünk panaszkezelési eljárásáról a képzésben résztvevőknek a képzés első napján tájékoztatást kell nyújtani. Szakmai kiadvány vásárlása esetén pedig a panaszkezelés eljárási rendjéről szóló tájékoztatást a Kiadó a megrendelőlap Általános Szerződési Feltételei között tünteti fel.

  4. Cégünk a panaszokat, reklamációkat írásban fogadja. A panaszok benyújtásának módja a forum-media.hu honlapunkról letölthető „Panaszbejelentő” nyomtatvány ügyfél általi kitöltése és az ügyfélszolgálatra történő eljuttatása. Az Ügyfélszolgálaton történő személyes bejelentés esetén is a „Panaszbejelentő” nyomtatvány kitöltésével kell a reklamáció tényét dokumentálni. Az ügyfél kérésére a „Panaszbejelentő” nyomtatványt e-mailben vagy faxon meg kell küldeni.

  5. A beérkező panaszokra – amennyiben a reklamáció jellege ezt lehetővé teszi – azonnal, vagy legfeljebb 5 munkanapon belül írásban kell válaszolni.

  6. A tanfolyamok, képzések ideje alatt az oktatókhoz szóban érkező, szakmai jellegű panaszokat, reklamációkat az oktatóknak lehetőség szerint helyben kell kezelnie, ellenkező esetben a reklamáció tényét és tartalmát fel kell jegyezni és a Fórum Média Kiadó Kft. részére (a forum-media@forum-media.hu vagy az ugyfelszolgalat@forum-media.hu e-mail címre) további ügyintézésre eljuttatni.

  7. Alapelvünk, hogy minden reklamációt kezelni kell. A panaszkezelési eljárás folyamata a reklamáció tárgyától és súlyosságától függ. A reklamáció jogosságát szakmai képzés esetén első szinten az oktató és/vagy a rendezvényszervező munkatárs bírálja el és teszi meg a szükséges intézkedést; amennyiben a reklamáció tárgya meghaladja a fentiek kompetenciáját, az elbírálás a képzésért felelős vezető, majd s termékfejlesztési vezető hatáskörébe kerül.

  8. Az el nem fogadott reklamációról is haladéktalanul, írásban kell értesíteni a panaszost, a reklamáció visszautasításának indoklásával.

  9. A panaszokról a Fórum Média Kiadó Kft. nyilvántartást vezet.

Panaszbejelentő nyomtatvány letöltése

Fórum Média Kiadó Kft.
1139 Budapest, Váci út 91.

Tel.: +36 1 273 2090

E-mail: forum-media@forum-media.hu; ugyfelszolgalat@forum-media.hu

Web:    www.forum-media.hu