OTSZ módosítás részletesen – 2. rész

Nagy János 2019-09-19

(A zölddel kiemelt szövegrész az új elemeket jelenti, míg a pirossal áthúzott– értelemszerűen – a törölt szövegrészeket tartalmazza.)

Egy épületen belüli tűzszakaszok, valamint azonos telken lévő, külön tűzszakaszt képező épületek csatlakozása az épület külső szerkezetein

A 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet a hatályos OTSZ 8. fejezetét átnevezte és a korábbi, Tűzszakaszok csatlakozása épületek külső szerkezetein, elnevezés helyett az módosítás eredményeként Egy épületen belüli tűzszakaszok, valamint azonos telken lévő, külön tűzszakaszt képező épületek csatlakozása az épület külső szerkezetein lesz az új cím.

Az OTSZ-ben az eltérő magasságú tűzszakaszok csatlakozásánál a tűzterjedés ellen védelem kialakítását szabályozó rendelkezések egyszerűsödtek és a módosítás következtében már valamennyi, eltérő magasságú tűzszakasz csatlakozását tűzterjedés ellen védetten kell kialakítani, de már nem tartalmaz hivatkozást a 4. mellékletre. Hatályát vesztette minden olyan rendelkezés, amely a 4. mellékletre utalt, maga a 4. melléklet is.

 

Homlokzati tűzterjedés elleni védelem további követelményei

Az OTSZ felsorolja azokat a területeket, amelyeket a homlokzati tűzterjedés elleni védelem magába foglal. A felsorolásban az alábbi pontosítást eredményezte az új jogszabály:

A homlokzati tűzterjedés elleni védelem magába foglalja:

az e rendelet által előírt homlokzati tűzterjedési határérték teljesítését.

a szintek között az épület külső térelhatároló falán, homlokzatán bekövetkező tűzterjedés korlátozását, az e rendelet által előírt homlokzati tűzterjedési határérték teljesítését.

A külső térelhatároló fal azonos tűzszakaszhoz tartozó szakaszát a homlokzati tűzterjedés elleni védelem biztosításával kell kialakítani, ugyanakkor a kivételek tekintetében pontosításra került sor. Kivéve:

- az A1 és A2 tűzvédelmi osztályú, nyílás nélküli külső térelhatároló falat

- ipari, mezőgazdasági, tárolási alaprendeltetésű épület esetén azt a homlokzatrészt, amely az alábbi, egy önálló rendeltetési egységen belüli kétszintes helyiségcsoporthoz tartozik:

- a helyiségcsoportot a szomszédos helyiségektől legalább tűzgátló válaszfal választja el,

- a helyiségcsoport a kiürítés első szakaszában szabadba kiüríthető, és

- a helyiségcsoport összesített alapterülete nem haladja meg az 500 m2-t,

- a földszinttel és legfeljebb két további építményszinttel rendelkező

- egy lakásos lakóépületet,

- szálláshelynek nem minősülő üdülőt

- a földszinttel és legfeljebb két további építményszinttel rendelkező

- egylakásos lakóépületet,

- szálláshelynek nem minősülő üdülőt és

- egylakásos épületrészekből álló sorházat, ha a szomszédos épületrészek között a tűzterjedés elleni védelem biztosított,”

 

A tűzszakaszok kialakítása alcímhez tartozó táblázatot a módosítás hatályon kívül helyezte és új 1. táblázatot vezetett be helyette:

- a lakás, üdülőegység rendeltetéshez tartozó követelmények nem változtak,

- a kereskedelmi szálláshely rendeltetés elnevezése pontosításra került: Kereskedelmi szálláshely jellemzően menekülésben nem korlátozott személyek részére szolgáló szálló, kollégium és lakóotthon, ideértve az akadálymentesített szálláshelyeket, a kategóriához tartozó értékek nem változtak, a szállás rendeltetésen belül új rendeltetés jelent meg, a jellemzően menekülésben korlátozott személyek, amelyhez tartozó értékeket az alábbi táblázat foglalja össze,

- az iroda, igazgatás, hivatal rendeltetéshez tartozó követelmények nem változtak,

- az oktatás, nevelés rendeltetésen belül átnevezések és összevonások történtek; a korábbi bölcsőde és óvoda rendeltetések egyesítésre kerültek és az óvodához tartozó nagyobb értékek maradtak meg, az összefoglaló nevük pedig: jellemzően menekülésben korlátozott személyek, ha a menekülési képességet a 6 év alatti életkor korlátozza lett, az alap-, közép-, felsőfokú oktatási intézmény, iskola, kutatóintézet elnevezés helyett jellemzően menekülésben korlátozott személyeknek, ha a menekülési képességet a 6-10 év közötti életkor korlátozza, továbbá jellemzően menekülésben nem korlátozott személyeknek, beleértve az akadálymentes környezetet lett az új elnevezés, a kategóriához tartozó értékek nem változtak, a speciális oktatási intézmény menekülésben korlátozott tanulók részére kategória elnevezése jellemzően menekülésben korlátozott személyeknek, ha menekülési képességet nem életkortól függő körülmény korlátozza rendeltetésre változott, de a kategóriához tartozó értékek nem változtak,

- az egészségügyi rendeltetésen belül a kizárólag járóbeteg-ellátáshoz tartozó értékek nem változtak,

- az egészségügyi rendeltetésen belül fekvőbeteg-ellátáshoz tartozó értékek megváltoztak, a változásokat az alábbi táblázat foglalja össze,

- a szociális kategórián belül a korábbi 3 rendeltetés: szociális nappali ellátás intézménye (pl. idősek klubja, menekülésben korlátozott személyek nappali ellátása, hasonló rendeltetések), Menekülésben korlátozott személyek lakóotthona (idősek otthona, stb.), átmeneti elhelyezését, ápolását, gondozását, rehabilitációját biztosító intézmény, menekülésben nem korlátozott személyek lakóotthona összevonásra kerültek és a módosítás eredményeként, egy összefoglaló rendeltetés lett: Szociális nappali ellátás intézménye (pl. idősek klubja, menekülésben korlátozott személyek nappali ellátása, hasonló rendeltetések) elnevezéssel és új értékekkel, amelyeket az alábbi táblázat foglalja össze,

- a közösségi rendeltetésen belül a diszkó, zenés-táncos szórakozóhelyhez tartozó értékek nem változtak,

- a kereskedelmi, szolgáltató rendeltetésen belül az üzlet, szolgáltatóegységhez és az áruház, raktáráruház, bevásárlóközponthoz tartozó értékek nem változtak,

- a kizárólag sport rendeltetésen belül a sportlétesítményhez, a sportlétesítményhez, ha a kockázati egység a magasság miatt tartozik MK osztályba, a sportlétesítményhez, ha a kockázati egység nem a magasság miatt tartozik MK osztályba, tartozó értékek nem változtak,

- a közlekedési rendeltetésen belül az állomáshoz, terminálhoz, hasonló rendeltetésekhez tartozó értékek nem változtak,

- a kényszertartózkodás rendeltetésen belül a büntetés-végrehajtáshoz, pszichiátriához tartozó értékek nem változtak.

A cikket teljes terjedelmében a Tűzvédelem c. folyóirat 2019. szeptemberi számában olvashatja.

 

Amennyiben részt venne OTSZ témájú konferenciánkon, augusztus 30-ig 20% kedvezménnyel jelentkezhet, itt.