Nyugdíjszámítás: hatályba léptek a 2022. évi valorizációs szorzók

Forum Média 2022-04-11

Megjelent a Magyar Közlöny 61. számában a 2022-ben nyugdíjba vonulók ellátásának megállapításához szükséges valorizációs szorzókat tartalmazó 128/2022. kormányrendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. kormányrendelet módosításáról.

Az induló saját jogú, hozzátartozói nyugdíj (továbbá korhatár előtti ellátás, átmeneti bányászjáradék és táncművészeti életjáradék – ellátások esetén) kiszámításánál, a vonatkozó nyugdíjbiztosítási szabályok meghatározzák, hogy az 1988. január 1-jétől a nyugdíjazás kezdő időpontjáig elért (kifizetett) nyugdíjjárulék alapjául szolgáló kereseteket, jövedelmeket kell figyelembe venni. Természetesen a régi, több évtizedes keresetekkel nem lehet eredeti összegükben számolni, hiszen azok nominálisan ma már irreálisan alacsonyak, ezért a korrekt számításhoz elengedhetetlen a keresetek értékőrzése, jelenértékre számítása, azaz valorizálása.

A valorizálás, nyugdíjbiztosítás szempontjából, nem jelent mást, minthogy a nyugdíjazást megelőző naptári év előtt elért kereseteket, jövedelmeket az országos nettó átlagkereset egyes években történő növekedését alapul véve naptári évenként a nyugdíjazást megelőző naptári év kereseti szintjéhez igazítják, azaz a 2022. évi nyugdíjazásnál a megelőző időszak kereseteit a 2021. évi szintre kell valorizálni, a korábban említett országos nettó átlagkereset-növekedés mértéke alapján. [2021. évben induló nyugellátások esetében az 1988-2019. között elért keresetek kerültek valorizálásra, míg a 2022. évben induló nyugellátások esetén az 1988-2020. között elért keresetek kerülnek valorizálásra.]

A tárgyévben alkalmazandó valorizációs szorzószámokat a kormány, a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett tényadatok alapján, csak utólag, minden év márciusában tudja külön rendeletben meghatározni. Az a tény viszont, hogy a valorizációs szorzószámok csak utólag kerülnek meghatározásra, nem jelenti azt, hogy azok a személyek, akik ez év januárjában, vagy februárban már jogosultságot szereztek a nyugellátás megállapítására, a valorizációs szorzók kihirdetéséig ellátás nélkül maradtak. Esetükben ugyanis a vonatkozó jogszabály meghatározza, hogy a nyugellátás tényleges megállapításáig a nyugdíj-megállapító szervnek nyugdíjelőleget kellett megállapítania, mely nyugdíjelőleg megállapításakor, a várható nyugdíj összegének kiszámításakor a 2021. évre vonatkozó valorizációs szorzókat kell alkalmaznia.

A Központi Statisztikai Hivatal hivatalos közleménye szerint a 2021. évben átlag 8,7 százalékos volt a bruttó és a nettó átlagkereset-növekedés az egy évvel korábbi időszakhoz képest, ezért a 2022. évre vonatkozó valorizációs szorzók is e növekedésnek megfelelően kerültek meghatározásra. [pld: 2021. évben induló nyugellátások esetében az 1988-ban elért kereseteket 38,191-es, 1989-eseket 32,670-es, az 1990-eseket 26,867-es szorzóval kellett felszorozni, ezzel szemben a 2021. évben induló nyugdíjak esetében az 1988-ban elért keresetek 41,514-es, 1989-eseket 35,512-es, az 1990-eseket pedig 29,204-es szorzóval kell majd felszorozni.]

A nyugellátás kiszámításakor, illetve az annak alapjául szolgáló átlagkereset megállapításakor a keresetek naptári évenként kerülnek meghatározásra és a bruttó keresetek teljes nettósítását – az évenkénti járulékmérték összegének levonása, majd ezt követően a „járuléktalanított” kereseteknek az évenkénti személyi jövedelemadóval történő csökkentését – követően kerül sor a fent említett valorizálásra.

A 2022. január 1-je és 2022. december 31-e közötti időponttól megállapításra kerülő nyugellátások esetén alkalmazandó valorizációs szorzók a hivatkozott rendeletben megtalálhatók.

Forrás: www.adozona.hu