Tisztelt Ügyfelünk!

Szakmai folyóiratunk segítségével hónapról hónapra megismerheti a legfrissebb változásokat! Kálmán László munkabiztonság szakértő érthető, gyakorlatias formában dolgozza fel a munkavédelem legaktuálisabb problémáit, így szaklapunkból Ön is folyamatosan naprakész információkat szerezhet legújabb feladatairól és kötelezettségeiről. A tanulságos munkabalesetek segítségével pedig elkerülheti a munkabaleseteket és felkészülhet a szigorú hatósági ellenőrzésekre!

Értelmezzük a munkavédelmet érintő jogszabályok előírásait, szerzőnk hatékony útmutatót ad a követelmények gyakorlati alkalmazására vonatkozóan!

Optimum előfizetés tartalma

 • A szaklap nyomtatott és elektronikus formában
 • Szerkeszthető iratminták, a hatályos jogszabályok szövege PDF formátumban
 • Hozzáférés a szaklap teljes on-line archívumához
 • Korlátlan  szakértői tanácsadás
 • Olvasói kérdések és szakértői válaszok gyűjteménye
 • Kiegészítő szakmai információk a kockázatértékelés, a foglalkozás-egészségügy és a tűzvédelmi kötelezettségek témájában

Basic előfizetés tartalma

 • A szaklap nyomtatott vagy elektronikus formában
 • Hozzáférés a szaklap teljes on-line archívumához

Munkavédelem archívum

A szaklap számait a kívánt hónapra kattintva töltheti le pdf formátumban. Az archívumban mindig az aktuálisnál egy hónappal korábbi lapszámtól visszamenőleg lehet megtalálni a régebbi anyagokat.

2017

január, február, március, április, május, június, július, augusztus,

szeptember, október

2016

január,  február,  március,  április,  május,  június,

július, augusztus, szeptember, október, november, december

2015

január,  február,  március,  április,  május,  június,

július, augusztus, szeptember, október, november, december

2014

január,  február,  március,  április,  május,  június,

július, augusztus, szeptember, október, november, december

2013

január,  február,  március,  április,  május,  június,

július,  augusztus,  szeptember,  október,  november,  december

2012

január,  február,  március,  április,  május,  június,

július,  augusztus,  szeptember,  október,  november,  december

 

Optimum tartalom - Mintadokumentumok és jogszabályok

 
Minták, segédletek

Munkavédelmi teendők

 • Egyéni védőeszköz-ellátás Kőműves
 • Egyéni védőeszköz-ellátás segédmunkás
 • Egyéni védőeszköz-ellátás Építőipari kisgépkezelő
 • Egyéni védőeszköz-ellátás Ács
 • Irodai munkahelyek kockázatértékelése
 • Kérdésjegyzék a képernyős munkahelyek kockázatértékeléséhez
 • Munkavédelmi oktatás - A tartalmat alakítsa szabadon cége igényei szerint
 • Munkavédelmi Szabályzat minta
 • Ellenőrző lista a munkaeszközök általános követelményeinek vizsgálatához
 • Ellenőrző lista a munkahelyek általános követelményeinek vizsgálatához

Munkavédelmi képviselő-választás

 • A választásra jogosultak jegyzéke, közzététele
 • A választható munkavállalók jegyzéke
 • Jegyzőkönyv a választási bizottság első üléséről
 • Jegyzőkönyv a választási bizottság létrehozásáról
 • Jelölt elfogadó nyilatkozata
 • A Választási Bizottság jegyzőkönyve
 • Felhívás választásra
 • Szavaztszedő Bizottság jegyzőkönyve
 • Szavazólap
 • Tájékoztató a szavazásról


Kezelési és munkabiztonsági utasítások

 • Kezelési és karbantartási utasitás: esztergagép
 • Kezelési és karbantartási utasitás: fúrógép
 • Kezelési és karbantartási utasitás: HM300 szeletelő
 • Kezelési és karbantartási utasitás: körfűrész
 • Kezelési és karbantartási utasitás: PPN10 burgonykoptató
 • Munkabiztonsági utasítás: szalagkéses szabászgép
 • Munkabiztonsági utasítás: kardkéses szabászgép
 • Munkabiztonsági utasítás: varrógép

 

Munkavédelmi vizsgálatok

 • EK megfelelőségi nyilatkozat
 • EK-típusvizsgálat
 • Emelőgépek időszakos vizsgálati ciklusa
 • Gépi hajtású targoncák időszakos vizsgálati ciklusai
 • Hegesztő berendezések időszakos vizsgálata
 • Ittasságvizsgálati jegyzőkönyv
 • Jegyzőkönyv technológia munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatához
 • Kivitelezői munkavédelmi nyilatkozat
 • Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat tartalmi szempontjai
 • Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálati szakvélemény
 • Munkavédelmi üzembe helyezési engedély
 • Próba vagy kísérleti üzem elrendeléseMunkabaleseti jegyzőkönyv 

 • Adatmegállapító lap
 • Baleseti jegyzék
 • Értesítés munkabalesettel kapcsolatos munkáltatói minősítésről
 • Foglalkoztatói igazolás
 • Jegyzőkönyv munkaképtelenséget nem okozó munkabalesetről
 • Levél a munkavédelmi hatóság felé
 • Meghallgatási jegyzőkönyv
 • Munkabaleseti Jegyzőkönyv KITÖLTŐ SZOFTVER - új telepítés
 • Munkabaleseti Jegyzőkönyv KITÖLTŐ SZOFTVER - meglévő telepítés frissítése a legújabb verzióra
 • Munkabaleseti nyilvántartás
 • Munkaképtelenséget nem eredményező munkabaleseti bejelentőlap
 • Nyilatkozat a baleset körülményeiről
 • Pótlap baleseti táppénz megállapításához
 • Üzemi baleseti jegyzőkönyv

 

Optimum tartalom – kiegészítő cikkek gyűjteménye PDF-ben

 • Munkavédelmi követelmények a téli hidegben
 • A munkavédelmi képviselő választása
 • Segédanyag a legionellával kapcsolatos kockázatértékeléshez
 • A gépek biztonsága - I. rész
 • A gépek biztonsága II. rész
 • A gépek biztonsága III. rész
 • A gépek biztonsága IV. rész
 • A gépek biztonsága V. rész
 • A nyári hőség munkavédelmi követelményei
 • A robbanásvédelmi dokumentáció
 • Az azbeszttel kapcsolatos kockázatokról
 • Az egyéni védőeszközökre vonatkozó új európai szabályozás
 • Az egyszerűsített foglalkoztatás
 • Az építőipari kivitelezési tevékenységek célvizsgálata 2014
 • Hogyan készüljünk a munavédelmi ellenőrzésre - I. rész
 • Hogyan készüljünk a munkavédelmi ellenőrzésre - II. rész
 • Mi is az az ILO
 • Munkahelyeken alkalmazandó biztonsági  és egészségvédelmi jelzések
 • Munkáltatók tűzvédelmi kötelezettségei
 • Változtak a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre vonatkozó előírások
 • Veszélyes anyagok kockázatbecslése
 • Előzetes munkavédelmi oktatás-részletek az elektronikus kiadványunkból

 

Jogszabályok

Törvények

 • 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről


Kormányrendeletek

 • 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról
 • 354/2009. (XII. 30.) A munkabiztonsági szakértői tevékenységről
 • 273/2011. (XII. 20.) a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról
 • 373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről


Miniszteri rendeletek

 • 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról
 • 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről
 • 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
 • 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
 • 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről
 • 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
 • 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól

 

 

A munka nehézségi fokának meghatározása

Hol van meghatározva, hogy mi tartozik bele a nehéz fizikai munkába?

 

A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 2. számú melléklet 2. táblázata:

„A munka nehézségi fokának meghatározása a legnagyobb munkaenergia-forgalom alapján”

címszó alatt határozza meg a munka nehézségi fokának megfelelő munkaenergia értékeket:

Tovább

Étkezési lehetőség biztosítása ideiglenes munkahelyeken

Most tervezem egy vállalkozás elindítását, amelyben alvállalkozásom hőközpontok telepítését végezné kb. 6-8 fővel, 2 vagy 4 fős csoportokban. Egy csoport maximum 3 napot tölt el egy helyen, aztán továbbmegy másik munkaterületre. Nem tudom megvalósítani a munkavállalóimnak a higiénés étkezés lehetőségét. Mit tudok tenni annak érdekében, hogy biztosítsam a dolgozók étkezését úgy, hogy az az előírásoknak megfeleljen és a munkavállalók is komfortosan érezzék magukat? A központi telephelyen van kialakított étkező, de az odautazás forgalom függvényében min. 40 perc, a visszautazás szintén ennyi vagy még ennél több.

 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 24. § kimondja, hogy:

„Minden munkavállaló részére biztosítani kell

 1. a) megfelelő mennyiségű, az egészségügyi előírásoknak megfelelő minőségű ivóvizet;
 2. b) a munkahely és a munka jellegének megfelelően az öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, étkezési, pihenési és melegedési lehetőséget.”

Tovább

Kötelező-e emelőgép-ügyintézőt foglalkoztatni, és ha igen, mi írja ezt elő, és mi a pontos feladata?

Válasz

Az emelőgép-ügyintézővel összefüggésben a 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelettel hatályba helyezett Emelőgépek Biztonsági Szabályzat (továbbiakban EBSZ) a következő helyeken nevesíti az „emelőgép ügyintéző”-t

Tovább

A biztonságszervező szakképesítéssel végezhetek-e munkavédelmi szaktevékenységet?

Válasz

Az egyes szakképesítések során elsajátítandó ismereteket a szakképesítésekhez rendelt szakmai követelménymodul tartalma határozza meg, jelen esetben az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet.

Tovább

A munkahelyi elsősegélynyújtás szervezési feltételei

Üzemorvosként szeretnék elsősegély oktatói tevékenységet végezni a munkahelyeken, melyről tanúsítványt állítanék ki, kérdésem lényege, hogy mit fogadnak el, minek kell rajta lennie a tanúsítványon?

Válasz

A 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 20. § (5) bekezdése szerinti, az elsősegélynyújtás feltételeit, valamint az elsősegélynyújtók képzését is szabályozó „külön jogszabály” az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvénynek a gyógyító-megelőző ellátásra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 15/1972. (VIII. 5.) EüM rendelet volt, amely 2009. január 1-jén hatályát vesztette.

Tovább

A villanyoszlopbontás személyi és tárgyi feltételei

A villanyszerelőink néha fa villanyoszlopot bontanak betongyámról. Előfordul, hogy a munkát egyszerűbb elvégezni, ha a betongyám felett elvágják a bontandó faoszlopot. Az említett munkának melyek a személyi és tárgyi feltételei? Kell motoros vagy elektromos láncfűrészkezelő vizsga a (fakitermelő, döntő vagy daraboló végzettségű) vágó személynek?

Válasz

A motorfűrész kezeléséhez az OKJ-s szakképesítést a 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelettel kiadott Erdészeti Biztonsági Szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) írja elő, a hatálya alá tartozó erdészeti tevékenység esetén.

Tovább

Szükséges-e egészségügyi kiskönyv csomagolt élelmiszerekkel kereskedéskor?

Cégünk kereskedelmi láncok leltározásával foglalkozik, és sok telefonhívás után ahhoz az információhoz jutottunk, hogy abban az esetben, amikor a munkavállalóink csak csomagolt élelmiszerrel érintkeznek, EÜ-kiskönyvre nincs szükségük. (Pl.: egy barkácsáruházban, ahol a pénztáraknál édesség és üdítő található). Erről szeretném a véleményét kérni.

Válasz
Első lépésként nézzük meg a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet vonatkozó előírásait.

Tovább

Naplóvezetés függesztő eszközök kapcsán - ÚJ!

Szükséges-e naplót vezetni minden, teheremelésre használt munkaeszközhöz, így a függesztő eszközökhöz is?

Válasz

Rövid válaszom: nem. Hiszen a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló új 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet szerint „naplót csak a teher emelésére használt munkaeszközökhöz kell rendszeresíteni.

Tovább

Munkabaleset esetén jár-e a sérült dolgozónak kártérítés?

Válasz

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 87. § 3. pontja szerint az a baleset minősíthető munkabalesetnek, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben, illetve a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódóan éri.

Tovább

Emelőgép naplózó informatikai rendszer

Hosszú kutatást, fejlesztést követően sikerült egy olyan emelőgép naplózó informatikai rendszert kifejleszteni, mely alapjaiban segíti a munkavállalót és a munkáltatót. A kifejlesztett rendszer könnyen kezelhető és eleget tesz az emelőgép naplózás jelenlegi jogszabályi követelményeinek, ezenfelül megbízhatóan rögzíti a munkavégzés pontos helyét, idejét, a gép műszaki állapotát, és beazonosítja a munkavégző személyét, ami a felelősség megállapításának lehetővé tételével önmagában is nagyban hozzájárul a baleset-megelőzés céljának eléréséhez. Ezúton kérem, hogy a mellékelt dokumentumok és demonstrációs film alapján véleményezze, mennyiben volt hasznos a fáradozásunk, és hogy látja, elérhető-e az a cél, hogy hozzájáruljunk a munkahelyi balesetek csökkentéséhez.

Válasz

Örömmel fogadtam az „emelőgép naplózó informatikai rendszerkifejlesztéséről szóló beszámolóját. Az ötlet jó, azonban a jelenleg rendelkezésemre álló dokumentumokból és a demonstrációs filmből a valós használhatóságát nem lehet megállapítani.

 

Tovább

Azbesztmentesítés és levegőtisztasági mérés ugyanazon laboratóriumtól

Elfogadható-e, illetve ütközik-e jogszabályba, ha azbesztmentesítéssel kapcsolatos vizsgálatokra akkreditált laboratórium azbesztmentesítést is végez, és így az azbesztmentesítés során saját maga látja el a levegőtisztasági mérési feladatokat és a tiszta területek minősítését, tehát magát „minősíti”?

 

Válasz

Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet előírásai:

„6. § (3): „A (2) bekezdés szerinti mintavételt, azbesztazonosítást, a (7) bekezdésben és a 7. §-ban meghatározott határérték betartására irányuló mérést a tevékenységre akkreditált laboratórium végezhet.”

Tovább

Milyen képzettség szükséges az esztergagép kezeléséhez?

A munkatársak esztergagéppel végeznek különböző műveleteket, amely nem kifejezetten esztergálás [érintőleges felszabályozás, csiszolás]. Ebben az esetben elegendő-e számukra a helyi, specifikus oktatás? Ha nem, akkor milyen képzettség szükséges az adott műveletek végzéséhez?

 

Válasz

Az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet előírása szerint:

1. § (1) A rendelet mellékletében meghatározott tevékenységek…..csak az ott megjelölt képesítés…..birtokában végezhetők.

Tovább

Munkavédelmi teendők egy most nyíló fitneszterem vonatkozásában

Egy most nyíló fitneszteremhez milyen munkavédelmi, balesetvédelmi, kockázatbecslési és tűzvédelmi teendőket kell elvégezni?

Válasz
A szervezett munkavégzés keretében megvalósuló, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) és annak végrehajtási rendeletei szabályozzák.

Tovább

Kinek kell elvégeznie a felnőttképzési tanfolyamra jelentkezők orvosi alkalmassági vizsgálatát?

Válasz
A válasz megadása előtt először nézzük meg a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendeletben leírtakat!

Tovább

Milyen munkavédelmi előírások, nyilvántartási kötelezettségek vonatkoznak induló festő vállalkozásra?

Válasz
Mindenekelőtt azt kell számításba venni, hogy a vállalkozás alkalmaz-e munkavállalókat vagy sem.

Tovább

Biztonsági és egészségvédelmi terv

Az EU közzétette nem kötelező érvényű útmutatóját a 92/57 EGK irányelv értelmezésével és végrehajtásával kapcsolatos helyes gyakorlatokhoz. Az útmutató 5. sz. melléklete a biztonsági és egészségvédelmi terv javasolt tartalmát tartalmazza.

Tovább

Módosult három tűzvédelmi műszaki irányelv

Ismét megjelent a hír, hogy a tűzvédelmi szakemberek javaslatait figyelembe véve bővültek, illetve módosultak a Felülvizsgálat és karbantartás, a Tűzterjedés elleni védelem és a Számítógépes tűz- és füstterjedési, valamint menekülési szimuláció című tűzvédelmi műszaki irányelvek.

Tovább

Egyes tűzvédelmi tárgyú belügyminisztériumi rendeletek változása 2017. június 16-tól

2017. június 1-jén módosultak a tűzvédelmi szabályzatra, a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésére, a tűzvizsgálatra és a tűzvédelmi szakértői tevékenységre vonatkozó jogszabályok. A változások június 16-tól lépnek hatályba. Írásunkban változáskövetéssel mutatjuk be az új előírásokat.

Tovább

Útmutató az előzetes munkavédelmi oktatás megtartásához

Előzetes oktatást kell tartani a munkakörben történő foglalkoztatás előtt. Ennek célja, hogy valamennyi munkaviszonyba lépő új vagy teljesen új munkakörbe kerülő munkavállaló ismerje meg a munkavédelemmel kapcsolatos általános, minden munkahelyen szükséges ismereteket, készség és jártasság szintjén sajátítsa el a munkakör, tevékenység, a munkakörnyezet műszaki, biztonsági, egészségügyi kockázatainak megelőzését, magatartási szabályait.

 

Tovább

GINOP-5.3.4-16 projekt a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztésére

A Munkavédelem Nemzeti Politikájában foglalt célok megvalósítása céljából hirdette meg a Kormány a Széchenyi 2020 részeként a GINOP-5.3.4-16 projektet a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése céljából.

Tovább

Gyakorlati tanácsok az időszakos biztonsági felülvizsgálatokhoz

Írásunkban összefoglaljuk az időszakos biztonsági felülvizsgálat általános követelményeit.

Tovább

Gyakorlati tanácsok a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatok elvégzéséhez

Az Mvt. 21. §-a szerint az üzemeltető munkáltató kötelezettsége a veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia munkavédelmi üzembe helyezése. Írásunkban a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat gyakorlati kérdéseivel foglalkozunk.

Tovább

Ajánlás a munkavédelmi érdekképviseletek működéséhez

Írásunkban a Munkavédelmi Bizottság 2016. december 12-én lezajlott plenáris ülésén elfogadott ajánlásról olvashat.

Tovább

Munkavédelmi követelmények a téli hidegben

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban Mvt.) 2. § (2) bekezdése értelmében a munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért. Írásunkban bemutatjuk, hogy a téli, zord időjárás beköszöntével a munkáltatónak milyen munkafeltételeket kell biztosítaniuk.

Tovább

A rákkeltő anyagok elleni védekezésről

 A 139. számú egyezmény ismertetése a rákkeltő anyagok és hordozók által előidézett ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről.

Szerző: dr. Fuith-Kocsis Barbara

Tovább

A munkavédelemről szóló törvény változásai

Munkavédelmi képviselő választása

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 2016. július 8. napjával hatályba lépett módosítása értelmében − az eddigi 50 fő helyett − már a legalább 20 fő munkavállalót foglalkoztató munkáltatónál kötelező munkavédelmi képviselőt választani.

Tovább

Segédanyag a legionellával kapcsolatos kockázatértékeléshez

Szerző: Kálmán László

2017. február 4-éig a 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet szerint el kell végezni a kockázatértékelést a legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő létesítményekben. Útmutatónkban az új kötelezettség teljesítéséhez adunk segítséget.

Tovább

Mi is az az ILO?

Részlet Dr. Fuith-Kocsis Barbara Mit kell tudni a benzolról című cikkéből

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezetet (ILO) az ENSZ szakosodott szervezete, 1919-ben alapították, Magyarország 1922 óta a tagja. Tripartit (háromoldalú) szervezet, ami azt jelenti, hogy párbeszédet teremt a kormányok, a munkáltatók és a munkavállalók között. Az ILO egyedülálló a világszervezetek közt abban, hogy politikája kialakításában a munkavállalók és munkáltatók képviselőinek a kormányokéval azonos beleszólása van.

Tovább

Hogyan készüljünk a munkavédelmi ellenőrzésre (II. rész)

Írta: Kálmán László

Írásunk I. részében az alkalmassági orvosi vizsgálatokkal, a munkavédelmi oktatásokkal, az egyéni védőeszközökkel való ellátással és a munkavédelmi szempontú vizsgálatokkal foglalkoztunk. A folytatásban a kockázatértékeléssel, a villamos berendezések biztonságos működtetésével, az anyagmozgatási tevékenységekhez kapcsolódó vizsgálatokkal és a kémiai biztonsággal foglalkozunk.

Tovább

Hogyan készüljünk a munkavédelmi ellenőrzésre? (I.rész)

Írta: Kálmán László

A munkavédelmi hatóság törvényi kötelezettsége az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek, előírásai betartásának ellenőrzése.

A munkáltatóknak, munkavállalóknak számos jogszabályi követelményt, előírást kell betartaniuk, amelyek ismerete, a feltételek biztosításának nyomon követhetősége nem jelent egyszerű feladatot a munkavédelmi szakemberek számára sem. Honnan lehet mégis behatárolni, hogy a munkavédelmi hatóság ellenőrzései során melyek azok a területek, amelyeket a hatósági ellenőrzés érinthet?

 

Tovább