Tisztelt Ügyfelünk!

Szakmai folyóiratunk segítségével hónapról hónapra megismerheti a legfrissebb változásokat! Kálmán László munkabiztonság szakértő érthető, gyakorlatias formában dolgozza fel a munkavédelem legaktuálisabb problémáit, így szaklapunkból Ön is folyamatosan naprakész információkat szerezhet legújabb feladatairól és kötelezettségeiről. A tanulságos munkabalesetek segítségével pedig elkerülheti a munkabaleseteket és felkészülhet a szigorú hatósági ellenőrzésekre!

Értelmezzük a munkavédelmet érintő jogszabályok előírásait, szerzőnk hatékony útmutatót ad a követelmények gyakorlati alkalmazására vonatkozóan!

Optimum előfizetés tartalma

 • A szaklap nyomtatott és elektronikus formában
 • Szerkeszthető iratminták, a hatályos jogszabályok szövege PDF formátumban
 • Hozzáférés a szaklap teljes on-line archívumához
 • Korlátlan  szakértői tanácsadás
 • Olvasói kérdések és szakértői válaszok gyűjteménye
 • Kiegészítő szakmai információk a kockázatértékelés, a foglalkozás-egészségügy és a tűzvédelmi kötelezettségek témájában

Basic előfizetés tartalma

 • A szaklap nyomtatott vagy elektronikus formában
 • Hozzáférés a szaklap teljes on-line archívumához

Munkavédelem archívum

A szaklap számait a kívánt hónapra kattintva töltheti le pdf formátumban. Az archívumban mindig az aktuálisnál egy hónappal korábbi lapszámtól visszamenőleg lehet megtalálni a régebbi anyagokat.

2016

január,  február,  március,  április,  május,  június,

július, augusztus, szeptember, október, november, december

2015

január,  február,  március,  április,  május,  június,

július, augusztus, szeptember, október, november, december

2014

január,  február,  március,  április,  május,  június,

július, augusztus, szeptember, október, november, december

2013

január,  február,  március,  április,  május,  június,

július,  augusztus,  szeptember,  október,  november,  december

2012

január,  február,  március,  április,  május,  június,

július,  augusztus,  szeptember,  október,  november,  december

 

 

Optimum tartalom - Mintadokumentumok és jogszabályok

 
Minták, segédletek

Munkavédelmi teendők

 • Egyéni védőeszköz-ellátás Kőműves
 • Egyéni védőeszköz-ellátás segédmunkás
 • Egyéni védőeszköz-ellátás Építőipari kisgépkezelő
 • Egyéni védőeszköz-ellátás Ács
 • Irodai munkahelyek kockázatértékelése
 • Kérdésjegyzék a képernyős munkahelyek kockázatértékeléséhez
 • Munkavédelmi oktatás - A tartalmat alakítsa szabadon cége igényei szerint
 • Munkavédelmi Szabályzat minta
 • Ellenőrző lista a munkaeszközök általános követelményeinek vizsgálatához
 • Ellenőrző lista a munkahelyek általános követelményeinek vizsgálatához

Munkavédelmi képviselő-választás

 • A választásra jogosultak jegyzéke, közzététele
 • A választható munkavállalók jegyzéke
 • Jegyzőkönyv a választási bizottság első üléséről
 • Jegyzőkönyv a választási bizottság létrehozásáról
 • Jelölt elfogadó nyilatkozata
 • A Választási Bizottság jegyzőkönyve
 • Felhívás választásra
 • Szavaztszedő Bizottság jegyzőkönyve
 • Szavazólap
 • Tájékoztató a szavazásról


Kezelési és munkabiztonsági utasítások

 • Kezelési és karbantartási utasitás: esztergagép
 • Kezelési és karbantartási utasitás: fúrógép
 • Kezelési és karbantartási utasitás: HM300 szeletelő
 • Kezelési és karbantartási utasitás: körfűrész
 • Kezelési és karbantartási utasitás: PPN10 burgonykoptató
 • Munkabiztonsági utasítás: szalagkéses szabászgép
 • Munkabiztonsági utasítás: kardkéses szabászgép
 • Munkabiztonsági utasítás: varrógép

 

Munkavédelmi vizsgálatok

 • EK megfelelőségi nyilatkozat
 • EK-típusvizsgálat
 • Emelőgépek időszakos vizsgálati ciklusa
 • Gépi hajtású targoncák időszakos vizsgálati ciklusai
 • Hegesztő berendezések időszakos vizsgálata
 • Ittasságvizsgálati jegyzőkönyv
 • Jegyzőkönyv technológia munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatához
 • Kivitelezői munkavédelmi nyilatkozat
 • Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat tartalmi szempontjai
 • Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálati szakvélemény
 • Munkavédelmi üzembe helyezési engedély
 • Próba vagy kísérleti üzem elrendeléseMunkabaleseti jegyzőkönyv 

 • Adatmegállapító lap
 • Baleseti jegyzék
 • Értesítés munkabalesettel kapcsolatos munkáltatói minősítésről
 • Foglalkoztatói igazolás
 • Jegyzőkönyv munkaképtelenséget nem okozó munkabalesetről
 • Levél a munkavédelmi hatóság felé
 • Meghallgatási jegyzőkönyv
 • Munkabaleseti Jegyzőkönyv KITÖLTŐ SZOFTVER
 • Munkabaleseti Jegyzőkönyv KITÖLTŐ SZOFTVER - meglévő telepítés frissítése a legújabb verzióra
 • Munkabaleseti nyilvántartás
 • Munkaképtelenséget nem eredményező munkabaleseti bejelentőlap
 • Nyilatkozat a baleset körülményeiről
 • Pótlap baleseti táppénz megállapításához
 • Üzemi baleseti jegyzőkönyv

 

Optimum tartalom – kiegészítő cikkek gyűjteménye PDF-ben

 • Munkavédelmi követelmények a téli hidegben
 • A munkavédelmi képviselő választása
 • Segédanyag a legionellával kapcsolatos kockázatértékeléshez
 • A gépek biztonsága - I. rész
 • A gépek biztonsága II. rész
 • A gépek biztonsága III. rész
 • A gépek biztonsága IV. rész
 • A gépek biztonsága V. rész
 • A nyári hőség munkavédelmi követelményei
 • A robbanásvédelmi dokumentáció
 • Az azbeszttel kapcsolatos kockázatokról
 • Az egyéni védőeszközökre vonatkozó új európai szabályozás
 • Az egyszerűsített foglalkoztatás
 • Az építőipari kivitelezési tevékenységek célvizsgálata 2014
 • Hogyan készüljünk a munavédelmi ellenőrzésre - I. rész
 • Hogyan készüljünk a munkavédelmi ellenőrzésre - II. rész
 • Mi is az az ILO
 • Munkahelyeken alkalmazandó biztonsági  és egészségvédelmi jelzések
 • Munkáltatók tűzvédelmi kötelezettségei
 • Változtak a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre vonatkozó előírások
 • Veszélyes anyagok kockázatbecslése

 

Jogszabályok

Törvények

 • 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
 • 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről


Kormányrendeletek

 • 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról
 • 354/2009. (XII. 30.) A munkabiztonsági szakértői tevékenységről
 • 273/2011. (XII. 20.) a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról
 • 373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről


Miniszteri rendeletek

 • 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról
 • 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről
 • 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
 • 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
 • 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről
 • 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
 • 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól

 

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prev Next

Naplóvezetés függesztő eszközök kapcsán - ÚJ!

Szükséges-e naplót vezetni minden, teheremelésre használt munkaeszközhöz, így a függesztő eszközökhöz is?

Válasz

Rövid válaszom: nem. Hiszen a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló új 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet szerint „naplót csak a teher emelésére használt munkaeszközökhöz kell rendszeresíteni.

Tovább

Szükséges-e egészségügyi kiskönyv csomagolt élelmiszerekkel kereskedéskor?

Cégünk kereskedelmi láncok leltározásával foglalkozik, és sok telefonhívás után ahhoz az információhoz jutottunk, hogy abban az esetben, amikor a munkavállalóink csak csomagolt élelmiszerrel érintkeznek, EÜ-kiskönyvre nincs szükségük. (Pl.: egy barkácsáruházban, ahol a pénztáraknál édesség és üdítő található). Erről szeretném a véleményét kérni.

Válasz
Első lépésként nézzük meg a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet vonatkozó előírásait.

Tovább

Munkavédelmi teendők egy most nyíló fitneszterem vonatkozásában

Egy most nyíló fitneszteremhez milyen munkavédelmi, balesetvédelmi, kockázatbecslési és tűzvédelmi teendőket kell elvégezni?

Válasz
A szervezett munkavégzés keretében megvalósuló, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) és annak végrehajtási rendeletei szabályozzák.

Tovább

Kinek kell elvégeznie a felnőttképzési tanfolyamra jelentkezők orvosi alkalmassági vizsgálatát?

Válasz
A válasz megadása előtt először nézzük meg a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendeletben leírtakat!

Tovább

Milyen munkavédelmi előírások, nyilvántartási kötelezettségek vonatkoznak induló festő vállalkozásra?

Válasz
Mindenekelőtt azt kell számításba venni, hogy a vállalkozás alkalmaz-e munkavállalókat vagy sem.

Tovább

A „narancsszinű” villamos hosszabbítókról

Munkahelyen használható-e az úgynevezett „narancssárga” lengő hosszabbító?

Válasz

Jogszabályi előírás és szabványi hivatkozás sem tiltja a kereskedelmi forgalomban kapható „narancsszínű” villamos hosszabbítók munkahelyen történő használatát.

Tovább

Elsősegélynyújtás feltételei

Milyen jogszabályi előírások vannak az elsősegélynyújtás tárgyi és szervezési feltételeire?

Válasz

A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 20. § (5) bekezdés kimondja a következőket.

Tovább

Munkaköri orvosi alkalmassági vélemény kiállítása

Az érvényes egészségügyi könyvvel rendelkező munkavállalók részére ki kell-e tölteni a foglalkozás-egészségügyi orvosnak az elsőfokú munkaköri orvosi alkalmassági véleményt?

 

Válasz:

A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet (a továbbiakban: NM) szól a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről.

Tovább

Tárolóeszközök karbantartása

Szükséges-e a magasraktárak időszakos felülvizsgálata?

Válasz

A raktári polcrendszerrel kapcsolatos előírásokat az MSZ EN 15635:2009 Helyhez kötött acél tárolórendszerek. Tárolóeszközök alkalmazása és karbantartása” című szabvány tartalmazza.

Tovább

A benzinmotoros láncfűrész éves műszaki vizsgálatának személyi feltételei

Az Erdészeti Biztonsági Szabályzat 3.1.14. pontjában előírt benzinmotoros láncfűrész évenkénti teljes műszaki, ezen belül zaj- és rezgésvizsgálatát csak külön a szakterületre vizsgázott személy (pl. zajszakértő) végezheti?

 

Válasz

A 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelettel kiadott Erdészeti Biztonsági Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a benzinmotoros láncfűrész évente elvégzendő teljes műszaki, ezen belül zaj- és rezgésvizsgálatára vonatkozó előírás nem azonos és nem is egyenértékű az Mvt. 23. § (1) bekezdésében meghatározott veszélyes munkaeszköz időszakos biztonsági felülvizsgálatával.

Tovább

Védőoltás megtagadása

Megtagadhatja-e a biológiai tényezőkkel exponált dolgozó a védőoltás felvételét?

 

Válasz

Az Mvt. 2. § (2) bekezdése kimondja, hogy: „A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért. A munkavállalók munkavédelmi kötelezettségei nem érintik a munkáltató felelősségét…”

Tovább

Szükséges szakirányú végzettség az időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzéséhez

A munkavédelmi törvényben előírt időszakos biztonsági felülvizsgálatot munkaeszközöknél milyen minimális szakirányú képzettséggel lehet elvégezni?

 

Válasz

Az Mvt. 23. § (1) bekezdésében meghatározott, veszélyes munkaeszköz időszakos biztonsági felülvizsgálatának személyi feltételeivel kapcsolatban a szakirányú képzettség jelentését fogalomként jogszabály nem határozza meg. Jogszabályok, illetve egyes tanintézetek a szakirányú képzettséget eltérően, szűkebben, illetve tágabban értelmezik.

Tovább

Klimatizált irodaépületre vonatkozik-e a „Legionella-rendelet”?

A 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról, mely munkáltatókra terjed ki? Egy többszintes irodaépület (klimatizált) esetében alkalmazni kell-e az új szabályokat?

 

Válasz

Röviden: Az irodaépület esetén szükséges vizsgálni, hogy a klimatizálás során nedvesítés történik-e; és biztosan vizsgálandó a melegvíz-hálózat.

Tovább

A munkavédelmi oktatás személyi feltételei, gyakorisága

Melyek a személyi feltételei a munkavédelmi oktatásnak, és az oktatást milyen időszakonként kell megismételni?

 

Válasz

A munkavédelmi oktatással kapcsolatban általános előírást a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 55. §-ában olvashatunk.

Tovább

A guruló munkaállványok ellenőrzésére vonatkozó előírások

Szükséges-e minden felállításkor a guruló munkaállványok ellenőrzését elvégezni, ha van részletes építési útmutató?

Válasz

A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet előírása a következő:

Tovább
 • 1
 • 2
Prev Next

Munkavédelmi követelmények a téli hidegben

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban Mvt.) 2. § (2) bekezdése értelmében a munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért. Írásunkban bemutatjuk, hogy a téli, zord időjárás beköszöntével a munkáltatónak milyen munkafeltételeket kell biztosítaniuk.

Tovább

A rákkeltő anyagok elleni védekezésről

 A 139. számú egyezmény ismertetése a rákkeltő anyagok és hordozók által előidézett ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről.

Szerző: dr. Fuith-Kocsis Barbara

Tovább

A munkavédelemről szóló törvény változásai

Munkavédelmi képviselő választása

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 2016. július 8. napjával hatályba lépett módosítása értelmében − az eddigi 50 fő helyett − már a legalább 20 fő munkavállalót foglalkoztató munkáltatónál kötelező munkavédelmi képviselőt választani.

Tovább

Segédanyag a legionellával kapcsolatos kockázatértékeléshez

Szerző: Kálmán László

2017. február 4-éig a 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet szerint el kell végezni a kockázatértékelést a legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő létesítményekben. Útmutatónkban az új kötelezettség teljesítéséhez adunk segítséget.

Tovább

Mi is az az ILO?

Részlet Dr. Fuith-Kocsis Barbara Mit kell tudni a benzolról című cikkéből

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezetet (ILO) az ENSZ szakosodott szervezete, 1919-ben alapították, Magyarország 1922 óta a tagja. Tripartit (háromoldalú) szervezet, ami azt jelenti, hogy párbeszédet teremt a kormányok, a munkáltatók és a munkavállalók között. Az ILO egyedülálló a világszervezetek közt abban, hogy politikája kialakításában a munkavállalók és munkáltatók képviselőinek a kormányokéval azonos beleszólása van.

Tovább

Hogyan készüljünk a munkavédelmi ellenőrzésre (II. rész)

Írta: Kálmán László

Írásunk I. részében az alkalmassági orvosi vizsgálatokkal, a munkavédelmi oktatásokkal, az egyéni védőeszközökkel való ellátással és a munkavédelmi szempontú vizsgálatokkal foglalkoztunk. A folytatásban a kockázatértékeléssel, a villamos berendezések biztonságos működtetésével, az anyagmozgatási tevékenységekhez kapcsolódó vizsgálatokkal és a kémiai biztonsággal foglalkozunk.

Tovább

Hogyan készüljünk a munkavédelmi ellenőrzésre? (I.rész)

Írta: Kálmán László

A munkavédelmi hatóság törvényi kötelezettsége az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek, előírásai betartásának ellenőrzése.

A munkáltatóknak, munkavállalóknak számos jogszabályi követelményt, előírást kell betartaniuk, amelyek ismerete, a feltételek biztosításának nyomon követhetősége nem jelent egyszerű feladatot a munkavédelmi szakemberek számára sem. Honnan lehet mégis behatárolni, hogy a munkavédelmi hatóság ellenőrzései során melyek azok a területek, amelyeket a hatósági ellenőrzés érinthet?

 

Tovább