Munkaügyi ellenőrzési tapasztalatok és felkészülés a 2021-es célellenőrzésekre

Forum Média 2021-03-08

A változó ellenőrzési rendszer miatt különösen fontos a korábbi ellenőrzési tapasztalatok ismerete és az alapos felkészülés.

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai 2020. január 1-jétől szeptember 30-ig

 

A hatóság 2020 I–III. negyedévében 10 274 munkáltatót ellenőrzött és 70%-ánál tárt fel munkaügyi jogsértést, amelyek az ellenőrzés alá vont munkavállalók 64%-át (45 489 főt) érintették.

2020. szeptember 30-ig az elsőfokú munkaügyi hatóságok 2853 esetben összesen 474 990 000 Ft összegben szabtak ki munkaügyi bírságot, bírságot helyettesítő figyelmeztetésről 56 esetben határoztak.

Szabálytalanság megszüntetésére kötelező határozatok száma 1622 db, a szabálytalanságot megállapító határozatok száma 2432 db, szabálytalanság megszüntetésére kötelező határozatok száma 1190 db. Az érdemi döntések 65%-a anyagi szankciót nem tartalmazott.

Az első háromnegyedévben a beadványok 61%-a panasz 39%-a közérdekű bejelentés volt.

A legtöbb bejelentés a munkaviszony megszüntetésekor kiadott igazolások, elszámolások elmaradására, a második letöbb bejelentés a feketefoglalkoztatásra, a harmadik legtöbb bejelentés a munkabérre vonatkozott.

A koronavírus miatti veszélyhelyzet időtartama alatt a hatóság helyszíni ellenőrzése csökkent, elsődlegesen a már megkezdett munkaügyi ellenőrzések befejezésére, a panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálására irányult. A munkáltatóktól a munkaügyi iratokat elektronikus úton kérték be. A veszélyhelyzet időtartama alatt több munkáltató is szüneteltette a tevékenységét.

Az előző évhez képet több mint 2000-rel kevesebb munkáltató ellenőrzése történt meg, az első félévben kialakult veszélyhelyzet miatt. A harmadik negyedében az ellenőrzések száma nőtt.

 

Az ellenőrzések tapasztalatai az építőiparban

 

Feketefoglalkoztatás

Az építőiparban a 9178 ellenőrzött munkavállaló 37,42%-át (3434 főt) feketén foglalkoztattak. Előző évben ez az arány 40,33% volt. Ugyanakkor a feketén foglalkoztatott munkavállalókhoz viszonyítva, a feketén foglalkoztatottak aránya az építőiparban 40%-ról 49%-ra nőtt. A veszélyhelyzet miatt leállás nem volt. Ebben az ágazatban a legtöbb a be nem jelentett munkavállaló.

2020 első három negyedévében a munkaügyi ellenőrzések 34%-át az építőipari ágazatokban tartották.

A jelentés szerint a hatóság súlyos szabálytalanságok miatt, 2 753 db intézkedés mellett, 1 445 db munkaügyi bírságot szabott ki, 227 055 000 Ft összegben.

Az ellenőrzés során az ellenőrzött munkavállalóknak (9178 fő) közel 64%-át (5886 főt) érintett valamilyen munkaügyi szabálytalanság.

A bejelentés elmulasztásával történő feketefoglalkoztatás többségében a segédmunkás munkakörben foglalkoztatottak körében fordult elő. A jelentés megállapítása szerint a munkáltatók szabálytalansága tudatos, az ellenőrzést követően utólag visszamenőleg pótolják. Jellemző az írásos munkaszerződés nélküli foglalkoztatás. A munkáltatók bíznak az ellenőrzés elmaradásában, a munkavégzési helyek adottságai miatt a munkavállalóknak könnyebb elbújni, elfutni az ellenőrök elől. A munkáltatókkal megbeszélve a munkavállalók elrejtőznek, elbújnak az ellenőrök elől.

A bejelentés elmulasztását „próbamunkával” indokolják.

 

Munkaidő-nyilvántartás

 

A második leggyakoribb szabálytalanság, hogy egyáltalán nem vezetnek munkaidő-nyilvántartást, ha mégis igen, akkor az nincs a munkavégzés helyén. A munkáltatók arra hivatkoznak, hogy az ágazatra jellemző munkavégzési helyeken nincs lehetőség a nyilvántartást tárolni.

 

Felkészülés a munkaügyi ellenőrzésre az építőiparban

 

A munkaerőpiac ellenőrzési elvei

 

„I/1. A munkaügyi hatóság fő célja, hogy a rendelkezésre álló erőforrásaival minél hatékonyabban hozzájáruljon a gazdaság további fehérítéséhez a munkaerőpiac területén.”

 

„II/1. A munkaügyi ellenőrzés elsődleges feladata a legsúlyosabb jogsértés, a bejelentés nélküli foglalkoztatás feltárása, ezáltal a feketefoglalkoztatás visszaszorítása, a munkavállalók, illetve a tisztességes vállalkozások alapvető érdekeinek védelme.”

 

Kiemelt cél a munkabérhez, pihenőidőhöz, fizetett szabadsághoz való jog érvényesülésének vizsgálata, a munkaidő-nyilvántartásra vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrzése, a legsúlyosabb jogsértések feltárása.

 

Az ellenőrzés célpontjai a megelőző időszak azon ágazatai, ahol a legtöbb jogsértést követték el, illetve azon egy-egy ágazat, amelyeket a korábbi időszakban nem vizsgáltak. A munkaügyi ellenőrzések legalább 20%-át az építőiparban működő munkáltatóknál kell elvégezni.

 

Utóellenőrzés keretében a hatóság döntésének végrehajtásaként a munkáltatók 80%-át kell vizsgálni. A munkaügyi hatóságoknak évente legalább egy alkalommal akcióellenőrzést, célvizsgálatot kell tartaniuk a területi sajátosságok szerint figyelembevétellel az illetékességi területük foglalkoztatási helyzetére és a súlyos szabálytalanságokra.

 

A hatóság felvilágosító tevékenységének fő célja a megelőzés, a lényeges foglalkoztatási szabályokról, azok változásairól való közvetlen tájékoztatás.

 

Az ITM szakmai iránymutatásért felelős szervezeti egysége a munkaügyi ellenőrzések tapasztalatairól a hatóságok jelentései alapján negyedévenként, időszakos, valamint éves jelentést készít, amit a minisztérium honlapján közzétesz.

 

A hatósági ellenőrzés tárgya, ütemezése, ellenőrzési időszak

 

Tárgya: Az építőipari ágazatban működő munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatának célvizsgálata

Célja: Az Mt. gyakorlati érvényesülésének vizsgálata

Ütemezése: 2021. április–május

Az ellenőrizendő időszak 2020. január 1-jétől a vizsgálat időpontjáig tartó időszak

 

A cikk a Gyakorlati Munkajog szaklap 2021. márciusi számában jelent meg.