Üdvözöljük!

Az új Munka Törvénykönyve valamint a közalkalmazottakra és köztisztviselőkre vonatkozó előírások gyakorlati alkalmazása a mindennapokban.

Havonta 16 A4-es oldalon, nyomtatott és online formában egyaránt megjelenő, rendkívül praktikus, életszerű problémákat feldolgozó szaklapunk tartalmazza valamennyi munkajogi jogszabály – így a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a közalkalmazottakra és a köztisztviselőkre vonatkozó szabályozás – gyakorlati magyarázatát!

Kiadványunk segítségével így Ön időben informálódhat a tervezett és elfogadott módosításokról, kényelmesen felkészülhet a változásokra, cégében megteheti a szükséges lépéseket, és nyugodtan várhatja a munkaügyi ellenőrök érkezését.

Optimum előfizetés tartalma

 • A szaklap nyomtatott és elektronikus formában
 • Szerkeszthető iratminták, a hatályos jogszabályok szövege PDF formátumban
 • Hozzáférés a szaklap online archívumához
 • Korlátlan  szakértői tanácsadás
 • Olvasói kérdések és szakértői válaszok gyűjteménye
 • Kiegészítő szakmai anyag a hatékony munkaerő-gazdálkodás témaköreihez kapcsolódóan

Basic előfizetés tartalma

 • A szaklap nyomtatott vagy elektronikus formában
 • Szerkeszthető iratminták, a hatályos jogszabályok szövege PDF formátumban
 • Hozzáférés a szaklap online archívumához
 • Limitált szakértői tanácsadás (évente 4 kérdés)

Mintadokumentumok és jogszabályok

Jogszabályok

 

 • 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
 • 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről
 • 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól
 • 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről
 • 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről
 • 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
 • 2012. évi V. törvény a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

 

Közalkalmazotti jogviszonyhoz kapcsolódó iratminták

 • Átirányítás-Utasítás helyettesítésre
 • Azonnali hatályú ka. jv. megszüntetése próbaidő alatt
 • Felhívás további jogviszony bejelentésére
 • Felmentés egészségügyi alkalmatlanság miatt
 • Kirendelés másik munkáltatóhoz
 • Közalkalmazott - nő - felmentés iránti kérelme
 • Közalkalmazott felmentése nyugdíjkorhatárt betöltött
 • Közalkalmazott felmentése öregségi teljes nyugdíjra jogosult kérelme alapján
 • Közalkalmazott felmentés iránti kérelme öregségi teljes nyugdíjra jogosult
 • Közalkalmazott munkáltatói felmentése
 • Megállapodás - közalkalmazott szabadságának kiadása a következő évben
 • Pedagógus, dajka kérelme csökkentett munkaidőre
 • Rendkivüli felmentés
 • Tájékoztatás közalkalmazotti jogviszony létesítésekor
 • Tájékoztatás munkaviszony megszűnéséről
 • Lemondás közalkalmazotti jogviszonyról
 • Felmentés öregségi teljes nyugdíj igénybevétele céljából

 

Minták, segédletek

 

Munkaszerződések

 • Elállás a munkaszerződéstől
 • Előszerződés
 • Munkaköri leírás nyomtatvány minta
 • Munkáltatói elállás versenytilalmi megállapodástól
 • Munkaszerződés
 • Munkaszerződés hátrányos jogkövetkezmény alkalmazásával
 • Munkaszerződés módosítás munkakörre határozott időtartamra
 • Munkaszerződés módosítása
 • Munkaszerződés módosítása-munkabérre 2016.01.01-től
 • Munkaszerződés munkakör megosztására
 • Munkaszerződés távmunkához
 • Munkaszerződés több munkáltató által létesített munkaviszonyra
 • Tájékoztatás munkaszerződés mellé
 • Versenytilalmi megállapodás

 

Felmondási dokumentumok

 • Munkáltatói felmondás munkavállaló keresőképtelensége alatt
 • Azonnali hatályú felmondás a munkáltató részéről
 • Csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szándék bejelentése
 • Csoportos létszámleépítésre vonatkozó döntés bejelentése
 • Értesítés határozott idejű munkaviszony megszűnéséről
 • Felmentés öregségi nyugdíjkorhatár betöltése miatt
 • Felmondás
 • Felmondás egészségügyi alkalmatlanság miatt
 • Felmondás nyugdíjasnak
 • Felmondás védőoltás megtagadása miatt
 • Határozott idejű munkaviszony azonnali hatályú indokolás nélküli felmondása
 • Határozott idejű munkaviszony felmondása azonnali hatállyal
 • Határozott idejű munkaviszony MUNKAVÁLLALÓI FELMONDÁSA
 • Munkáltatói felmondás
 • Munkáltatói felmondás - nyugdíjas Mt. 294 § (1) g
 • Munkavállaló azonnali hatályú felmondása
 • Munkavállaló rendes felmondása
 • Nyilatkozat felmondási tilalomról való tájékoztatásról
 • Próbaidő alatti munkaviszony-megszüntetés
 • Tájékoztatás munkaviszony megszűnéséről
 • Munkavállaló rendes felmondására válasz
 • Munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel

 

Munkavégzéshez kapcsolódó iratminták

 • Utasítás más munkakörbe történő munkavégzésre
 • NYILATKOZAT gyermek utáni pótszabadság igénybevételéhez
 • Beosztás szerinti munkaidő megemelésében megállapodás
 • Felszólítás munkából való távollét igazolására
 • Figyelemfelhívás - kötelezettségszegés
 • Figyelmeztetés
 • FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS a munkavállaló által okozott kár megtérítésére
 • FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS jogalap nélkül kifizetett munkabér visszakövetelésére
 • Fizetés nélküli szabadság kötelező engedélyezése
 • Fizetés nélküli szabadság méltányosságból
 • KÉRELEM részmunkaidős foglalkoztatásra való áttérésre
 • Kiküldési rendelvény a napidíj elszámolásához
 • Leltár hozzájáruló nyilatkozat alkalmazott foglalkoztatásához
 • Megállapodás beosztás szerinti munkaidő tartalmában
 • Megállapodás bérpótlék helyett szabadidő kiadásáról
 • Megállapodás 24 órás beosztás szerintí munkaidőre
 • Megállapodás rendkívüli munkavégzés után járó bérpótlék helyett szabadidőről
 • Megállapodás - munkavállaló szabadságának kiadása a következő évben
 • Megállapodás - vezető szabadságának kiadása
 • Megőrzési felelősség átvételi elismervény
 • Mentesítés munkavégzési kötelezettség alól
 • Munkaidő-nyilvántartás
 • Munkaidő-nyilvántartás munkaidőkeretre
 • Munkaközi szünet időtartamában megállapodás
 • Munkáltatói utasítás rendkívüli munkavégzésre
 • Munkáltatói utasítás továbbképzésre
 • Munkaszerződés több munkáltató által létesített munkaviszonyra
 • Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás elrendelése
 • Nyilatkozat illetékmentesség igazolására
 • Osztott munkaidőben megállapodás
 • Rendkívüli munkavégzés elrendelése
 • Rendkívüli munkavégzés elrendelése 2
 • Szabadság kiadása a 14 egybefüggő nap kiadásától eltérően
 • Szabadság kiadásáról megállapodás
 • Szabadság kiadásáról megállapodás - életkor
 • Tanulmányi szerződés
 • Teljes munkaidő megemelésében megállapodás
 • Utasítás munkakörbe nem tartozó munkavégzésre
 • Utazási költségtérítéshez nyilatkozat
 • Utazási költségtérítés igénybevételéhez nyilatkozat - szgk.
 • Méltányosságból biztosított fizetés nélküli szabadság
 • Nyilatkozat utazasi koltsegteriteshez - gyermekről
 • Utazási költségtérítéshez nyilatkozat
 • Nyilatkozat munkába járás címén járó bérlettérítés helyett

 

Egyéb dokumentumok

 • Apa nyilatkozata gyermek utáni szabi igénybevételéhez
 • Kirendelés másik munkáltatóhoz
 • Leltárfelelősségi megállapodás
 • Előzetes hozzájárulás kérése munkáltatói intézkedéshez szakszervezeti tisztségviselő esetén
 • Előzetes hozzájárulás kérése munkáltatói intézkedéshez üzemi tanács elnöke esetén
 • Meghatalmazás munkabér felvételére
 • Felszólítás munkából való távollét igazolására
 • Figyelemfelhívás
 • NYILATKOZAT gyermek utáni pótszabadság igénybevételéhez
 • Határozat hátrányos jogkövetkezmény alkalmazása esetén
 • Munkaszerződés több munkáltató által létesített munkaviszonyra
 • Hozzájárulás munkabérből való levonáshoz havi fix összegben
 • Részletfizetési engedély
 • Hozzájárulás munkabérből való levonáshoz százalékos arányban
 • Igazolás apa pótszabadságának igénybevételéhez
 • Illetékmentesség igazolása
 • Jegyzőkönyv okirat átvételének megtagadásáról
 • Nyilatkozat illetékmentesség igazolására
 • Ellenőrző lista a vezetői munka értékeléséhez

 

Útmutatók

 • Munkaköri leírás mint a munkaszerződés kötelező melléklete
 • Munkaszerződés teljesítése
 • Munkaviszony létesítése
 • Teendők az új munkavállalók bejelentésekor

 

Pár perc munkajog 

 • A bérpapírok kiadása
 • A bérpótlék alapbérbe foglalása
 • A beszámítás lehetősége a munkaviszonyban
 • A cafeteriáról szóló belső szabályzat visszavonásának lehetősége
 • A felmondási idő le nem töltése
 • A gyermek gondozása céljára szóló fizetés nélküli szabadság többszöri igénybevétele
 • A hosszabb teljes munkaidő
 • A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása
 • A munkabér kifizetésének módjai közti választás
 • A munkaidő részét képező előkészítő tevékenység
 • A munkaközi szünet kiadása
 • A próbaidőt töltő munkavállalók kizárása a cafeteriából
 • A rendkívüli munkára járó bérpótlék kapcsolata egyéb bérpótlékokkal
 • A túlóra díjáról történő lemondás közös megegyezésben
 • Állásidő iskolaszövetkezeti munkaviszonyban
 • Az apákat megillető pótszabadság
 • Az egyszerűsített foglalkoztatás
 • Bérpótlékok helyettesítés esetén
 • Elszámolás a munkaviszony megszűnésekor munkaidőkeret esetén
 • Esettanulmányok a munkaviszony létesítése témakörből
 • Esettanulmányok az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatosan
 • Határidők kötetlen munkarend esetén
 • Munkabérelőlegre kamat kikötése
 • Munkaidő-beosztás kötetlen munkarendben
 • Munkáltatói és munkavállalói kötelezettségek fizetés nélküli szabadság esetén
 • Munkavállalói elállás a munkaszerződéstől
 • Munkavédelmi bakancs árának levonása próbaidő alatti kilépés esetén
 • Munkavégzés a fizetés nélküli szabadság alatt
 • Pótlékátalány - alapbérbe foglalt pótlék
 • Szabadidő kiadása a rendkívüli munkára járó bérpótlék helyett
 • Tanulmányi szerződés engedményezése

 

Pár perc HR 

 • A HR tevékenység célcsoportjai
 • A karriertámogatási rendszer
 • A munkakörök elemzési módszerei
 • Létszámcsökkentés
 • Mire figyeljünk a munkaerő-kölcsönzés során
 • Mire ügyeljünk a kiválasztásnál
 • Stresszfelmérés
 • Toborzás értékesítő munkakörbe

 

Munkavédelmi képviselő-választás

 • ÚJ - A Választási Bizottság jegyzőkönyve
 • ÚJ - Felhívás választásra
 • ÚJ - Jegyzőkönyv - a munkáltató tájékoztatója és a választási bizottság létrehozása
 • ÚJ - Jegyzőkönyv a választási bizottság első üléséről
 • ÚJ - Meghívó a munkáltató munkavédelmi képviselő-választással kapcsolatos tájékoztatása
 • ÚJ - Munkáltató tájékoztatója a munkavédelmi képviselő-választásról
 • ÚJ - Szavazatszedő Bizottság jegyzőkönyve
 • ÚJ - Szavazólap
 • ÚJ - Tájékoztató a szavazásról

Munkajog archívum

A szaklap számait a kívánt hónapra kattintva töltheti le pdf formátumban. Az archívumban mindig az aktuálisnál egy hónappal korábbi lapszámtól visszamenőleg lehet megtalálni a régebbi anyagokat.

2017

január, február, március, április, május, június, július, augusztus,
szeptembere, október

2016

január, február, március, április, május, június,

július, augusztus, szeptember, október, november, december

2015

január,  február,  március,  április,  május,  június,

július, augusztus, szeptember, október, november, december

2014

január,  február,  március,  április,  május,  június,

július,  augusztus,  szeptember,  október,  november,  december

2013

január,  február,  március,  április,  május,  június,

július,  augusztus,  szeptember,  október,  november,  december

2012

január,  február,  március,  április,  május,  június,

július,  augusztus,  szeptember,  október,  november,  december

Szabad foglalkoztatású orvos

Jelenleg munkaviszonyban foglalkoztatott orvosaink azt szeretnék, ha szabadfoglalkozású orvosként foglalkoztatnánk őket. (Többségük főállásban közalkalmazott.) Ez a foglalkoztatási forma mennyiben tér el a munkaviszonytól (úgy tudjuk munkaviszonyra irányuló jogviszony, de az MT csak részben vonatkozik erre a foglalkoztatási formára - nincs szabadság, betegszabadság, végkielégítés stb., de van utasítási jog, nem saját eszközzel dolgoznak, beosztás alapján, az Mt.-ben meghatározott korlátokkal, valójában egy megbízási szerződés.) Ez ellentmondásos (kicsit Mt., kicsit Ptk.) és e mellett számlát is adnak, ami további kérdéseket vet fel a járulékfizetési kötelezettséget illetően.

Tovább

Osztott munkakör

Szövetkezetünknél fogy az adminisztrációs feladatokat ellátók száma. Mivel a munkákat maradéktalanul el kell látni így a dolgozók az alap munkakörükön kívül kapnak más, az eredeti munkakörbe nem tartozó feladatokat is. A munkaköri leírásokon ezt hogyan tudjuk törvényesen átvezetni? Lehet osztott munkakör? Vagy a helyettesítés a megoldás? A NAV felé kell jelenteni az alap FEOR-on kívüli esetleg személyenként a még plusz 2-3 FEOR-ra utaló változást, vagy maradjon az eredetileg alap munkaköri  FEOR?

Tovább

Munkaszüneti napi távollét

Cégünknél a portások megszakítás nélküli folyamatos munkavégzést látnak el éves munkaidőkeretben.(Kollektív szerződés szerint) Megállapodás alapján néha a heti 72 óra ledolgozott idejük is megvan. A munkavégzés jellege miatt készenléti jellegű a munkakörük. Kérdésem az lenne, ha munkaszüneti napra be van osztva a dolgozó, és hétköznapra esik az ünnep, akkor részére az arra a napra járó bére, és a 100 % bérpótlék mellett a besorolásának (Pl.: napi 6 órás, vagy 12 órás) megfelelő távolléti díj is jár-e? Órabéres dolgozókról van szó. Mert ha nincsen beosztva ünnepnapra, akkor a munkaszüneti napi bért megkapja távolléti díjként.

Tovább

Munkáltatói döntésen alapuló illetmény

Tisztelettel kérdezem, hogy munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt lehet-e úgy módosítani, hogy annak egy része határozottá váljon, másik része maradjon nem meghatározott időig?

Kinevezéskor nem volt határidőhöz kötve, meddig kapja a munkavállaló.
Egyáltalán, megállapítható-e határozott időtartam?

Tovább

Munkaközi szünet

Szeretném a segítségét kérni a munkaközi szünet értelmezésében.
A munkaközi szünet a munkaidő részét képezi, vagy sem? A napi nyolc óra munkaidő részét képezi, vagy a nyolc óra húsz percet  kell a dolgozónak a munkahelyén lenni.
Dolgozóink általában reggel 6 órára járnak dolgozni, és 10 illetve 11 órakor tartanak 20 perc pihenőidőt, a munka befejezése pedig 14 óra 20 perc.

A jelenléti íven a pihenő időt dokumentálják is a munkaidő megszakításával.
Erre az időszakra munkabért nem kapnak.

Pl. 6-10-ig munkaidő 10-10.20-ig pihenőidő, 10.20-14.20-ig munkaidő.
Helyesen járunk-e így el?

Tovább

Munkaköri leírásban fel kell-e tüntetni a munkarendet és a munkavégzés helyét is?

Az oldalunkon található munkaköri leírás iratmintával kapcsolatban lenne kérdésünk: ha a munkaszerződés már tartalmazza a munkarendet, munkavégzés helyét, akkor ezt fel kell tüntetni ugyanúgy a munkaköri leírásban is?

Illetve a munkáltatói jogkör gyakorlóját külön meg kell nevezni egy pontban, vagy megfelelő, ha fejlécben van feltüntetve?

Tovább

Közalkalmazott hozzátartozó

Szeretném az állásfoglalását kérni az alábbi esetben. Vezetői munkakörben dolgozom, mint munkáltató. Apai féltestvérem évek óta közfoglalkoztatottként dolgozik a konyhán. Többen, akik közfoglalkoztatottként is jó munkát végeztek már, bekerültek fő állású közalkalmazotti jogviszonyba. A féltestvéremet eddig az összeférhetetlenség okán nem mertem felvenni.

Kérdésem az lenne, hogy a féltestvér kinevezhető-e közalkalmazotti jogviszonyban, amíg én vagyok a munkáltató?

Tovább

Jogutódlás kft-ből zrt-vé válás során

Az alábbi kérdésre kérném válaszát: Cégünk 2017. november 1-jével teljes körű társasági  jogutódlással átalakult (kft-ből zrt-vé). A kft. a szabadságok kiadására megállapodott minden egyes munkavállalóval, hogy az életkor szerinti szabadság következő év (2018.) március 31-ig kerülhet kiadásra. Zöldség-gyümölcs feldolgozó cég vagyunk, és a szezonális (június-október) jellegű tevékenységre tekintettel fontos gazdasági érdek miatt készült ez a megállapodás. Az időarányosan fel nem használt szabadságot az átalakuláskor a kft. nem fizette ki (nem volt szabadság megváltás) a munkavállalóknak, hanem a zrt-be továbbvitte. Az egyik  kérdésem, hogy a kft. megállapodása érvényben van-e a zrt-nél is, vagy új megállapodást kell kötni (a munkaszerződés egyik pontja tartalmazza a megállapodást)? A másik kérdésem, hogy a zrt-nél az életkor szerinti szabadságnál mit lehet figyelembe venni? A november 1-jétől időarányosan járó max. 2 napot, vagy az egész évre járó max.
10 napot? (Fent említettem, hogy a  kft-nél időarányosan ki nem vett szabadságot a zrt. átvette.)

Tovább

Illetménytérítés köztisztviselőnek

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a
továbbiakban: Kttv.) 133. § (3) bekezdése értelmében „a hivatali szerv vezetője - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - át nem ruházható hatáskörében, a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül a tárgyévet megelőző év minősítése, ennek hiányában teljesítményértékelése alapján - ide nem értve, ha a kormánytisztviselő végleges áthelyezésére kerül sor - a tárgyévre vonatkozóan a kormánytisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletményét - a hivatali szervezet vezetője esetében a kinevezésre jogosult - december 31-ig terjedő időszakra legfeljebb 50%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg. Az eltérítésről a hivatali szervezet vezetője minden év február 28-ig dönt. Az így megállapított eltérítés mértéke - a (6) bekezdésben foglaltakon túl - a tárgyévben egy alkalommal a megállapítástól számított hat hónapot követően a teljesítményértékelés alapján módosítható, azzal a feltétellel, hogy a kormánytisztviselő korábban már megállapított alapilletménye legfeljebb 20%-kal csökkenthető.”

Tovább

Heti munkaidőkeret

Cégünknél az irodában dolgozó munkavállalók munkaideje: H-Cs 7:30-16:30; P: 7:30-13:30. A jelenlegi kollektív szerződésünk ezt általános munkarendnek nevezi. Az én véleményem szerint, az Mt. 97.§ (2) bekezdése alapján az általános munkarendben dolgozók munkaidejét hétfőtől péntekig minden napra a napi munkaidővel egyenlő mértékben kell beosztani. Ez az általános munkarend.

A fent leírtak alapján a dolgozók nem általános munkarendben, hanem heti
40 órás munkaidőkertben dolgoznak véleményem szerint.

Szeretném írásos szakértői véleményét kérni a fenti esetről, mert a kollektív szerződés egyeztetése miatt pontos megfogalmazásra lenne szükségünk.

Tovább

Hallgatói gyakorlat teljesítése és elszámolása

Szakképzéssel kapcsolatban teszek fel kérdést. Levelező képzésen lévő hallgatót foglalkoztatunk gyakorlatának teljesítésére. Az Egyetemmel kötöttünk együttműködési megállapodást, mely szerint 15 összefüggő hét, 100 munkaóra a gyakorlati idő. és a díjazása (a minimálbér 15%-a/hét szerint) 82 800 Ft/hó. Az időszak február 25-május 20. A hallgatóval hallgatói munkaszerződést kötöttünk. A díjazás adó és járulékmentes, nem biztosított jogviszony. Hogyan kell ebben az esetben a díjat fizetni? Mivel csak 100 óráról van szó, így a havi 82 800 Ft irreális a négy hónapra. A hallgató az iskolában költségtérítéses. Szakképzési hozzájárulás elszámolásánál figyelembe vehetem-e, s milyen arányban? Az iskola sajnos nem tud segítséget adni, hogy mi az eljárás ebben az esetben, mivel levelezős, s jelenleg Gyes-en is van. 

Tovább

Formaruházat kifizetése

Formaruházat levonásával kapcsolatban tennénk fel kérdést: "Önt cégünk határozatlan időre vette fel és foglalkoztatja. A munkájának végzéséhez formaruházattal látjuk el. A formaruhák kihordási ideje, a télikabát és az öv kettő év, a többi ruha egy év. A kihordási idők leteltével új ruhákat biztosítunk. Amennyiben a kihordási idő letelte előtt távozna cégünktől, a kiadott ruhákat higiéniai és a viseleti kopások miatt nem áll módunkban visszavenni, ellenben a kiadott ruházat teljes árából kihordási időből fennmaradó részt részarányosan megtérítetjük Önnel."
A fenti szöveg helytálló-e, törvényesen alkalmazható, levonható-e a formaruházat (részarányosan, a munkában eltöltött idő után) egy év a kihordási idő, ha egy éven belül felmondásra kerül sor?

Tovább

Étkezési hozzájárulás tanulószerződéssel

Egy gyógyszertár kötelező gyakorlatra tanulószerződéssel foglalkoztat tanulót. (OKJ-s esti képzés.) A tanuló heti 12 órát tölt a gyakorlati helyen. Az étkezési hozzájárulást milyen formában és milyen összegnek megfelelően kell a számára juttatni? A cégnél nincs cafeteria rendszer, azonban a tudomásunk szerint a kötelező gyakorlatban részt vevőknek köteles a gyakorlati hely étkezési hozzájárulást biztosítania. A heti

12 órát ott dolgozó, gyakorlaton lévő, esti OKJ-s képzésben részt vevő tanulónak milyen összegben kell az étkezési hozzájárulást biztosítani?

Tovább

Besorolás köztisztviselő esetében

Kérem a szíves segítségét azzal kapcsolatban, hogy az alábbi két esetben történő munkavégzés figyelembe vehető-e a köztisztviselő besorolásánál:

 • egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő munkavégzés. Az
  érintettel 2017-ben egyszerűsített munkaszerződést kötöttek, melynek értelmében a megjelölt napokon napi 6 órában kell munkát végeznie. A munkáltató által kiállított igazolás tartalmazza a munkavégzéssel érintett napokat (összesen 26 munkanap 2017. januárban, februárban és márciusban) és a ledolgozott órákat is.
 • diákszövetkezeti tagság keretében történő munkavégzés. Az
  érintett tagsági viszonya – nappali tagozatos hallgatói jogviszonya mellett – a diákszövetkezettel 2015. június 04-től folyamatosan fennállt. A diákszövetkezet által kiállított igazolás értelmében a tagsági viszony fennállta alatt az alábbi időszakokban történt konkrét feladatteljesítés:
 • 06.01-2015.06.30
 • 10.01-2016.06.30
 • 08.01-2016.11.30
 • 02.01-2017.10.31


Kérem a szíves segítségét tehát abban, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás keretében munkavégzéssel érintett napok, valamint a diákszövetkezeti tagság keretében konkrét feladatteljesítéssel érintett napok figyelembe vehetőek-e a köztisztviselő besorolásánál.

Tovább

Alkalmi munkavállaló esetén mekkora összeg, ami már járulékköteles?

Alkalmi munkavállalóval kapcsolatosan lenne kérdésem:

 1. évben alkalmi munkavállalót szeretnénk alkalmazni. Tudomásom szerint (ha szakképzettséget igénylő munkakörben alkalmazzuk) az adható legkisebb munkabér alkalmi munka esetén 7224 Ft/nap (930 Ft x 8 óra). A mentesített keretösszeg pedig 10.790 Ft/nap. Az lenne a kérdésem, hogy ezen adatok alapján az alkalmi munkavállalóként alkalmazott dolgozónak legalább napi 7224 Ft-ot kell adni, de maximum 10.790 Ft adható adó és járulékmentesen. Tehát ha 10.790 Ft díj felett adunk, akkor az már adó és járulékköteles

 

Tovább

A munkáltató kártérítési felelőssége

Fő szabályként az Mt. 166. §-ának (1) bekezdése értelmében: „Mt. 166. § (1) A munkáltató köteles megtéríteni a munkavállalónak a munkaviszonnyal összefüggésben okozott kárt.” A munkáltató felelőssége szempontjából változatlanul nincs jelentősége annak, hogy a munkavállaló károsodása a munkáltatónak felróható-e. Az Mt. kártérítési felelősségre vonatkozó rendelkezései csak akkor alkalmazhatók, ha a felek között munkaviszony áll vagy állt fenn. Megbízási, avagy vállalkozási szerződés alapján fennálló jogviszony esetén a Polgári törvénykönyv kártérítésre vonatkozó előírásai az irányadóak.

Tovább

A színlelt szerződéssel történő foglalkoztatás kérdései

Amikor a felek – véletlenül, vagy az esetek többségében szándékosan – a munkaviszony leplezésére a tényleges foglalkoztatástól eltérő és számukra kedvezőbb következményekkel járó szerződéses formát választanak, színlelt szerződéssel történő foglalkoztatásról beszélünk. A színlelt szerződés keretében történő foglalkoztatás során a foglalkoztató által a kifizetett juttatásokhoz eltérő adó és társadalombiztosítási fizetések kapcsolódnak és a foglalkoztató mentesül azon munkajogi szabályok teljesítése alól, melyek sajátosan csak a munkaviszonyban, de a polgári jogi jogviszonyokban nem érvényesülnek.

Tovább

Külföldi munkavállaló magyarországi kiküldetése

2017 októberében új kiadvánnyal jelentkezünk, mely a kiküldetésre és a külföldiek foglalkoztatására vonatkozó előírásokkal foglalkozik. Az alábbiakban részletet közlünk a könyvből, mely weboldalunkon megrendelhető.

Tovább

A munkabér elszámolása a munkaidőkeretet alkalmazó munkáltatók vonatkozásában

A munkajogviszony és a munkaszerződés kapcsolatát, mint a munkabér fogalomkörét megalapozó elemeket, vizsgálva meg kell állapítanunk, hogy munkajogviszony létesítésével kapcsolatban a 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) a munkaszerződés teljes tartalmát nem, csupán a munkaszerződés kötelező tartalmi elemeit és a joghatás keletkezését állapítja meg. Írásunkban részletesen bemutatjuk, hogy mire kell figyelniük a munkaidőkeretet alkalmazó munkáltatóknak a munkabér elszámolása során.

 

Szerző: dr. Ferge Zsigmond

Tovább

Tovább dolgozás határozott idejű munkaszerződés lejártát követően

Szerző: dr. Albert Enikő, Opus Simplex

 

Társaságunknál bevett gyakorlat, hogy határozott időre szóló munkaszerződéseket kötünk, naptári kikötésekkel, melyekre általában külön figyelmet is fordítunk. Most azonban egy munkavállalónknál elmulasztottuk figyelembe venni, hogy letelt a munkaviszonya, és az illető már két hete tovább dolgozik. Egyébként a munkájával meg vagyunk elégedve, de érdeklődünk, hogy ilyenkor mi a teendő, kössünk-e vele új munkaszerződést?

Tovább

Gyesről visszaérkező munkavállaló foglalkoztatása – lehetőségek a részmunkaidőn kívül

Szerző: dr. Albert Enikő, Opus Simplex

 

Egyik munkavállalónk gyermekvállalás miatt fizetés nélküli szabadságon van, azonban szükség lenne a munkájára és ő is szeretne visszajönni, de nem teljes időben. A részmunkaidőn kívül milyen lehetőségeket tudnánk felajánlani számára? 

 

Tovább