Üdvözöljük!

Az új Munka Törvénykönyve valamint a közalkalmazottakra és köztisztviselőkre vonatkozó előírások gyakorlati alkalmazása a mindennapokban.

Havonta 16 A4-es oldalon, nyomtatott és online formában egyaránt megjelenő, rendkívül praktikus, életszerű problémákat feldolgozó szaklapunk tartalmazza valamennyi munkajogi jogszabály – így a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a közalkalmazottakra és a köztisztviselőkre vonatkozó szabályozás – gyakorlati magyarázatát!

Kiadványunk segítségével így Ön időben informálódhat a tervezett és elfogadott módosításokról, kényelmesen felkészülhet a változásokra, cégében megteheti a szükséges lépéseket, és nyugodtan várhatja a munkaügyi ellenőrök érkezését.

Optimum előfizetés tartalma

 • A szaklap nyomtatott és elektronikus formában
 • Szerkeszthető iratminták, a hatályos jogszabályok szövege PDF formátumban
 • Hozzáférés a szaklap online archívumához
 • Korlátlan  szakértői tanácsadás
 • Olvasói kérdések és szakértői válaszok gyűjteménye
 • Kiegészítő szakmai anyag a hatékony munkaerő-gazdálkodás témaköreihez kapcsolódóan

Basic előfizetés tartalma

 • A szaklap nyomtatott vagy elektronikus formában
 • Szerkeszthető iratminták, a hatályos jogszabályok szövege PDF formátumban
 • Hozzáférés a szaklap online archívumához
 • Limitált szakértői tanácsadás (évente 4 kérdés)

Mintadokumentumok és jogszabályok

Jogszabályok

 

 • 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
 • 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről
 • 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól
 • 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről
 • 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről
 • 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
 • 2012. évi V. törvény a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

 

Közalkalmazotti jogviszonyhoz kapcsolódó iratminták

 • Átirányítás-Utasítás helyettesítésre
 • Azonnali hatályú ka. jv. megszüntetése próbaidő alatt
 • Felhívás további jogviszony bejelentésére
 • Felmentés egészségügyi alkalmatlanság miatt
 • Kirendelés másik munkáltatóhoz
 • Közalkalmazott - nő - felmentés iránti kérelme
 • Közalkalmazott felmentése nyugdíjkorhatárt betöltött
 • Közalkalmazott felmentése öregségi teljes nyugdíjra jogosult kérelme alapján
 • Közalkalmazott felmentés iránti kérelme öregségi teljes nyugdíjra jogosult
 • Közalkalmazott munkáltatói felmentése
 • Megállapodás - közalkalmazott szabadságának kiadása a következő évben
 • Pedagógus, dajka kérelme csökkentett munkaidőre
 • Rendkivüli felmentés
 • Tájékoztatás közalkalmazotti jogviszony létesítésekor
 • Tájékoztatás munkaviszony megszűnéséről
 • Lemondás közalkalmazotti jogviszonyról
 • Felmentés öregségi teljes nyugdíj igénybevétele céljából

 

Minták, segédletek

 

Munkaszerződések

 • Elállás a munkaszerződéstől
 • Előszerződés
 • Munkaköri leírás nyomtatvány minta
 • Munkáltatói elállás versenytilalmi megállapodástól
 • Munkaszerződés
 • Munkaszerződés hátrányos jogkövetkezmény alkalmazásával
 • Munkaszerződés módosítás munkakörre határozott időtartamra
 • Munkaszerződés módosítása
 • Munkaszerződés módosítása-munkabérre 2016.01.01-től
 • Munkaszerződés munkakör megosztására
 • Munkaszerződés távmunkához
 • Munkaszerződés több munkáltató által létesített munkaviszonyra
 • Tájékoztatás munkaszerződés mellé
 • Versenytilalmi megállapodás

 

Felmondási dokumentumok

 • Munkáltatói felmondás munkavállaló keresőképtelensége alatt
 • Azonnali hatályú felmondás a munkáltató részéről
 • Csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szándék bejelentése
 • Csoportos létszámleépítésre vonatkozó döntés bejelentése
 • Értesítés határozott idejű munkaviszony megszűnéséről
 • Felmentés öregségi nyugdíjkorhatár betöltése miatt
 • Felmondás
 • Felmondás egészségügyi alkalmatlanság miatt
 • Felmondás nyugdíjasnak
 • Felmondás védőoltás megtagadása miatt
 • Határozott idejű munkaviszony azonnali hatályú indokolás nélküli felmondása
 • Határozott idejű munkaviszony felmondása azonnali hatállyal
 • Határozott idejű munkaviszony MUNKAVÁLLALÓI FELMONDÁSA
 • Munkáltatói felmondás
 • Munkáltatói felmondás - nyugdíjas Mt. 294 § (1) g
 • Munkavállaló azonnali hatályú felmondása
 • Munkavállaló rendes felmondása
 • Nyilatkozat felmondási tilalomról való tájékoztatásról
 • Próbaidő alatti munkaviszony-megszüntetés
 • Tájékoztatás munkaviszony megszűnéséről
 • Munkavállaló rendes felmondására válasz
 • Munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel

 

Munkavégzéshez kapcsolódó iratminták

 • Utasítás más munkakörbe történő munkavégzésre
 • NYILATKOZAT gyermek utáni pótszabadság igénybevételéhez
 • Beosztás szerinti munkaidő megemelésében megállapodás
 • Felszólítás munkából való távollét igazolására
 • Figyelemfelhívás - kötelezettségszegés
 • Figyelmeztetés
 • FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS a munkavállaló által okozott kár megtérítésére
 • FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS jogalap nélkül kifizetett munkabér visszakövetelésére
 • Fizetés nélküli szabadság kötelező engedélyezése
 • Fizetés nélküli szabadság méltányosságból
 • KÉRELEM részmunkaidős foglalkoztatásra való áttérésre
 • Kiküldési rendelvény a napidíj elszámolásához
 • Leltár hozzájáruló nyilatkozat alkalmazott foglalkoztatásához
 • Megállapodás beosztás szerinti munkaidő tartalmában
 • Megállapodás bérpótlék helyett szabadidő kiadásáról
 • Megállapodás 24 órás beosztás szerintí munkaidőre
 • Megállapodás rendkívüli munkavégzés után járó bérpótlék helyett szabadidőről
 • Megállapodás - munkavállaló szabadságának kiadása a következő évben
 • Megállapodás - vezető szabadságának kiadása
 • Megőrzési felelősség átvételi elismervény
 • Mentesítés munkavégzési kötelezettség alól
 • Munkaidő-nyilvántartás
 • Munkaidő-nyilvántartás munkaidőkeretre
 • Munkaközi szünet időtartamában megállapodás
 • Munkáltatói utasítás rendkívüli munkavégzésre
 • Munkáltatói utasítás továbbképzésre
 • Munkaszerződés több munkáltató által létesített munkaviszonyra
 • Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás elrendelése
 • Nyilatkozat illetékmentesség igazolására
 • Osztott munkaidőben megállapodás
 • Rendkívüli munkavégzés elrendelése
 • Rendkívüli munkavégzés elrendelése 2
 • Szabadság kiadása a 14 egybefüggő nap kiadásától eltérően
 • Szabadság kiadásáról megállapodás
 • Szabadság kiadásáról megállapodás - életkor
 • Tanulmányi szerződés
 • Teljes munkaidő megemelésében megállapodás
 • Utasítás munkakörbe nem tartozó munkavégzésre
 • Utazási költségtérítéshez nyilatkozat
 • Utazási költségtérítés igénybevételéhez nyilatkozat - szgk.
 • Méltányosságból biztosított fizetés nélküli szabadság
 • Nyilatkozat utazasi koltsegteriteshez - gyermekről
 • Utazási költségtérítéshez nyilatkozat
 • Nyilatkozat munkába járás címén járó bérlettérítés helyett

 

Egyéb dokumentumok

 • Apa nyilatkozata gyermek utáni szabi igénybevételéhez
 • Kirendelés másik munkáltatóhoz
 • Leltárfelelősségi megállapodás
 • Előzetes hozzájárulás kérése munkáltatói intézkedéshez szakszervezeti tisztségviselő esetén
 • Előzetes hozzájárulás kérése munkáltatói intézkedéshez üzemi tanács elnöke esetén
 • Meghatalmazás munkabér felvételére
 • Felszólítás munkából való távollét igazolására
 • Figyelemfelhívás
 • NYILATKOZAT gyermek utáni pótszabadság igénybevételéhez
 • Határozat hátrányos jogkövetkezmény alkalmazása esetén
 • Munkaszerződés több munkáltató által létesített munkaviszonyra
 • Hozzájárulás munkabérből való levonáshoz havi fix összegben
 • Részletfizetési engedély
 • Hozzájárulás munkabérből való levonáshoz százalékos arányban
 • Igazolás apa pótszabadságának igénybevételéhez
 • Illetékmentesség igazolása
 • Jegyzőkönyv okirat átvételének megtagadásáról
 • Nyilatkozat illetékmentesség igazolására
 • Ellenőrző lista a vezetői munka értékeléséhez

 

Útmutatók

 • Munkaköri leírás mint a munkaszerződés kötelező melléklete
 • Munkaszerződés teljesítése
 • Munkaviszony létesítése
 • Teendők az új munkavállalók bejelentésekor

 

Pár perc munkajog 

 • A bérpapírok kiadása
 • A bérpótlék alapbérbe foglalása
 • A beszámítás lehetősége a munkaviszonyban
 • A cafeteriáról szóló belső szabályzat visszavonásának lehetősége
 • A felmondási idő le nem töltése
 • A gyermek gondozása céljára szóló fizetés nélküli szabadság többszöri igénybevétele
 • A hosszabb teljes munkaidő
 • A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása
 • A munkabér kifizetésének módjai közti választás
 • A munkaidő részét képező előkészítő tevékenység
 • A munkaközi szünet kiadása
 • A próbaidőt töltő munkavállalók kizárása a cafeteriából
 • A rendkívüli munkára járó bérpótlék kapcsolata egyéb bérpótlékokkal
 • A túlóra díjáról történő lemondás közös megegyezésben
 • Állásidő iskolaszövetkezeti munkaviszonyban
 • Az apákat megillető pótszabadság
 • Az egyszerűsített foglalkoztatás
 • Bérpótlékok helyettesítés esetén
 • Elszámolás a munkaviszony megszűnésekor munkaidőkeret esetén
 • Esettanulmányok a munkaviszony létesítése témakörből
 • Esettanulmányok az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatosan
 • Határidők kötetlen munkarend esetén
 • Munkabérelőlegre kamat kikötése
 • Munkaidő-beosztás kötetlen munkarendben
 • Munkáltatói és munkavállalói kötelezettségek fizetés nélküli szabadság esetén
 • Munkavállalói elállás a munkaszerződéstől
 • Munkavédelmi bakancs árának levonása próbaidő alatti kilépés esetén
 • Munkavégzés a fizetés nélküli szabadság alatt
 • Pótlékátalány - alapbérbe foglalt pótlék
 • Szabadidő kiadása a rendkívüli munkára járó bérpótlék helyett
 • Tanulmányi szerződés engedményezése

 

Pár perc HR 

 • A HR tevékenység célcsoportjai
 • A karriertámogatási rendszer
 • A munkakörök elemzési módszerei
 • Létszámcsökkentés
 • Mire figyeljünk a munkaerő-kölcsönzés során
 • Mire ügyeljünk a kiválasztásnál
 • Stresszfelmérés
 • Toborzás értékesítő munkakörbe

 

Munkavédelmi képviselő-választás

 • ÚJ - A Választási Bizottság jegyzőkönyve
 • ÚJ - Felhívás választásra
 • ÚJ - Jegyzőkönyv - a munkáltató tájékoztatója és a választási bizottság létrehozása
 • ÚJ - Jegyzőkönyv a választási bizottság első üléséről
 • ÚJ - Meghívó a munkáltató munkavédelmi képviselő-választással kapcsolatos tájékoztatása
 • ÚJ - Munkáltató tájékoztatója a munkavédelmi képviselő-választásról
 • ÚJ - Szavazatszedő Bizottság jegyzőkönyve
 • ÚJ - Szavazólap
 • ÚJ - Tájékoztató a szavazásról

Munkajog archívum

A szaklap számait a kívánt hónapra kattintva töltheti le pdf formátumban. Az archívumban mindig az aktuálisnál egy hónappal korábbi lapszámtól visszamenőleg lehet megtalálni a régebbi anyagokat.

2017

január, február, március, április, május, június, július, augusztus,
szeptembere, október

2016

január, február, március, április, május, június,

július, augusztus, szeptember, október, november, december

2015

január,  február,  március,  április,  május,  június,

július, augusztus, szeptember, október, november, december

2014

január,  február,  március,  április,  május,  június,

július,  augusztus,  szeptember,  október,  november,  december

2013

január,  február,  március,  április,  május,  június,

július,  augusztus,  szeptember,  október,  november,  december

2012

január,  február,  március,  április,  május,  június,

július,  augusztus,  szeptember,  október,  november,  december

Kaphatnak-e családi adókedvezményt kettős állampolgárok?

Segítségét szeretném kérni. Ebben a hónapban alkalmazott a cégünk két dolgozót, akik kettős állampolgárok, erdélyi magyarok. A munkavállalók kaphatnak-e családi adókedvezményt? Mindkettejüknek kiskorú gyermekeik vannak. Abban szeretném a segítségét kérni, hogy pontosan mik a jogszabályi előírások, ami lehetővé teszi, hogy Magyarországon családi adókedvezményre jogosultak legyenek. Melyek azok a kézzel fogható okmányok, amelyekre szükség van? A gyerekek Romániában élnek, csak az édesapjuk él és dolgozik Magyarországon. A gyerekek közül van, aki szintén kettős állampolgár és adószámmal rendelkezik.

Válasz

A családi kedvezményt a magánszemély a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 29/A. és 29/B. §-ai alapján érvényesítheti.

Tovább

Portások munkaidő-beosztása, bérpótléka

A munkáltató négy portást foglalkoztat, akik váltják egymást: egy nappalos portás van, aki négy napig 6 órától 18 óráig, és egy éjszakás portás van, aki négy napig 18 órától 6 óráig dolgozik. Aztán a másik két fő, egy nappalos 6 órától 18 óráig és egy éjszakás 18 órától 6 óráig dolgozik négy napig. Számfejtési rendszerünk csak az 5/2es beosztási rendet ismeri. Elszámolásnál megkapják a 161 000 Ft bruttó bért, és azon felül az éjszakai pótlékot (25%), valamint a rendkívüli munka fennmaradó részét (100%). Helyesen járunk el?

 

Válasz

A kérdésben szereplő portásokat törvényi előírások szerint az alábbi bérpótlékok illetik meg.

A munkaidő beosztása a munkáltató joga és kötelezettsége. A munkaidő hétfőtől péntekig történő, az általános munkarend szerinti beosztástól eltérően a hét minden munkanapjára csak munkaidőkeretben osztható be.

Tovább

Dolgozó kérésére kötelező, részmunkaidőben történő foglalkoztatás

Munkavállalónk, aki jelenleg fizetés nélküli szabadságon van, gyes folyósítása mellett szeretne visszajönni hozzánk dolgozni. Egyelőre a 8 órás munkavégzést nem tudja vállalni, hanem csak átlagosan napi 4 órát. Kérdésem, hogy ez esetben köthetünk-e vele új munkaszerződést 4 órás határozott időtartamra, vagy munkajogilag erre nincs lehetőség és a régi munkaviszonyában kell a munkaidőt részmunkaidőre változtatni. Van-e jogszabályi rendelkezés arra, hogy ugyanazon munkáltatónál új jogviszony keretében nem foglalkoztatható a gyes mellett dolgozó munkavállaló. Ez a megoldás számunkra is megoldás lehet, mert a munkakörében átmenetileg nem tudjuk foglalkoztatni, viszont a cégünknél más területen, más munkakörben szükség van a munkájára, amit személyes beszélgetés során a munkavállaló el is fogadott.

 

Válasz

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. törvény (Mt.) 61. § (3) bekezdése értelmében a gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló, ha írásban kéri foglalkoztatásának a teljes napi munkaidő felére, azaz napi 4 órára heti 20 órára való csökkentését, akkor a munkáltató köteles a kérésnek megfelelően a munkaszerződést módosítani.

Tovább

Kötelező foglalkozás-egészségügyi vizsgálat munkaidőn kívül

Amennyiben a munkavállalót a kötelező foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra beutaljuk és az orvoshoz csak munkaidején kívül tud elmenni, kell-e részére valamilyen jogcímen bért fizetni erre az időre? Természetesen az orvoshoz történő utazást és a vizsgálat díját fizetjük, de ezenkívül esetleg megilleti-e a munkavállalót például, ha pihenőnapján megy az orvoshoz, pihenőnapi túlóradíj vagy bármi egyéb bér, amiért a kötelező vizsgálatra csak munkaidőn kívül tudott elmenni?

 

Válasz

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 55. § (1) bekezdés c) pontja szerint, a munkavállaló mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól a kötelező orvosi vizsgálata tartamára. A 146. § (3) bekezdése alapján erre az időre távolléti díjra jogosult. A kötelező egészségügyi vizsgálat a munkáltató utasítására történik, ezért annak teljesítése munkaidőben lehetséges. Álláspontom szerint, munkaidőn kívül csak akkor képzelhető el, ha a munkavállaló oldalán felmerült okból nem lehetséges munkaidőben megszervezni. Ebben az esetben nincs mi alól mentesülni az idézett 55. § alapján, ezért erre az időszakra külön díjazás nem jár.

Tovább

Jubileumi jutalom kifizetése utólag

Közalkalmazott kolléganő közalkalmazotti jogviszonya 2012. október 31-én lemondással megszűnt, mert november 1-től nyugdíjas kívánt lenni. Akkor nem lett kifizetve számára a 40 éves jubileumi jutalom, bár rendelkezett 35 betöltött évvel. A kérdésem arra vonatkozna, hogy járt volna neki a jubileumi jutalom annak ellenére, hogy lemondott a jogviszonyáról? Azt megtaláltam, hogy 2013.01.01-től hatályos az a Kjt. 78. § (4) bekezdése, amely szerint ki lehet fizetni ebben az esetben is, de ezt megelőzően nem találok erre vonatkozó törvényt.

Válasz

A levélben hivatkozott szabály 2012-ben is hatályos volt, tehát, amennyiben a jogszabályban meghatározott feltételek fennálltak, akkor járt volna a közalkalmazott számára a 40 éves jubileumi jutalom. Azonban ezen igény, mint munkajogi igény három év alatt elévült, utólagos érvényesítésére nincsen garancia.

Tovább

Munkaidőkeret, rugalmas munkaidő, rendkívüli munkavégzés

Cégünk nagykereskedelmi tevékenységet folytat, munkavállalóink havi munkaidőkeretben vannak foglakoztatva (kezdő nap a hó első napja, utolsó nap a hó utolsó napja). Munkaidő-beosztás  nem készül a munkavállalók részére, mivel hétfőtől péntekig tart a munkahét, a munkáltatói tájékoztatóban pedig meg van határozva az egyenlőtlen munkaidő-beosztás lehetőség törzsidő (9-15 óra) és peremidő meghatározásával.

Évente 3-4 alkalommal szükséges a vasárnapi munkavégzés kiállításon való részvétel , illetve 4 napos külföldi kiküldetés esetén az első nap esik vasárnapra (utazás). Az Mt. 101. § i) pontja alapján szerintünk elrendelhető rendes munkaidőben a vasárnapi munkavégzés.
Ez esetben készítenénk az adott hónapra munkaidő-beosztást. Ön szerint helyesen értelmezzük a jogszabályokat? Kell fizetnünk vasárnapi pótlékot? Mindez mennyiben változik, ha kötetlen munkarendben dolgozó munkavállaló dolgozik vasárnap?

A munkaidő beosztása

A munkaidő beosztása a munkáltató joga és kötelezettsége. A munkaidőt legalább hét nappal korábban egy hétre előre kell beosztani, melyet a munkavállalóval írásban kell közölni. Írásbeli közlésnek minősül az is, ha a munkaidő-beosztás a helyben szokásos és általában ismert módon közzétételre kerül.

Tovább

Felmondás táppénz alatt

Határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalónknak szeretnénk felmondani táppénz alatt. Hogyan tehetjük ezt meg? Írásban, szóban? Mikor kezdődik a felmondási idő? Mi a menete ilyenkor a munkaviszony megszüntetésének?

Rövid válaszom:

 • a keresőképtelen munkavállaló munkaviszonyát is csak írásbeli indokolt határozattal lehet felmondani,
 • a keresőképtelen dolgozó esetében a felmondási idő legkorábban csak a keresőképtelenség, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő egy év elteltét követő napon kezdődhet,
 • jogellenes a felmondás, ha annak indoka a munkavállaló keresőképtelensége.

Tovább

A betegszabadság kifizetése

Versenyszféra

Egyhavi munkaidőkeret alkalmazása esetén egy fő 4 órás munkavállalónál 2017. február hónapban a munkaidő-beosztás szerint a hónap utolsó 2 napja „0” órás munkanap (szabadnap) volt. A dolgozó keresőképtelenségről szóló igazolást adott le 2017. február 27-től kezdődően. A szabadságot, betegszabadságot napban számoljuk. Kérem tájékoztatásukat, hogyan kell eljárni a bérkifizetésnél:

1. 0 órás munkanap helyett beteg szabadság vagy táppénz kifizetés (amire jogosult) + túlórába kifizetjük a 2 nap miatti „túlbeosztást”?

vagy

2. kifizetjük a teljes havi bérét (mert már ledolgozta az egész hónapot), és nem fizetünk az utolsó két napra betegszabadságot, mert nem volt beosztva, ha táppénz járna, azt sem fizetnénk, mert nincs keresetkiesése erre a két napra ?ű

Válasz

A betegszabadság munkanapban történő kiadása esetén a munkavállaló a beosztás szerinti munkaidőtől függetlenül, a napi munkaidőnek megfelelő munkaidőre mentesül a távol töltött napon .

Tovább

Mi a fő szabálya a köztisztviselők munkába járással kapcsolatos költségtérítésének?

Közszféra

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint, jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában, e rendeletet megfelelően alkalmazni kell a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatóra és munkavállalóra is.

Tovább

Közalkalmazottnak jár-e cafetéria tartós távollét esetén?

Közszféra

Válasz

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény nem teszi kötelezővé a közalkalmazott számára cafetériajuttatás fizetését, így annak feltételeit a munkáltató jogosult meghatározni.

Tovább

Meddig kell a szabadságot kiadni hozzátartozó halála esetén?

Verseny- és közszféra

Kérem segítségét abban, hogy az ún. „temetési szabadság” címén járó két napot meddig köteles kiadni a munkáltató?

Válasz

A munkavállaló és a közalkalmazott is – a Kjt. 2. § (3) bekezdése alapján alkalmazandó – az Mt. 55. § (1) bekezdésének f) pontja alapján mentesül a munkavégzési kötelezettség alól „hozzátartozója halálakor két munkanapra”.

Tovább

Hány évre visszamenőleg kell a szabadságot megváltani?

Versenyszféra

A munkáltató nem tudta biztosítani az évi rendes szabadságot és kollektív szerződés sem ad lehetőséget a szabadság következő év március 31-ig történő átvitelére, illetve nem kötött megállapodást a munkáltató a munkavállalóval az életkor alapján járó szabadság következő év december 31-ig történő kiadására. Az új munkáltatói jogkör gyakorlója szerint a ki nem adott szabadság „elveszik” és az esedékesség évét követően már nem illeti meg a munkavállalót. Valóban így van? Ha megszűnik a munkavállaló munkaviszonya, akkor a dolgozó részére csak a megszűnés évében vagy csak az előző három évben ki nem adott szabadságot kell pénzben megváltani, a korábbi évek ki nem adott szabadsága valóban elvész?

Válasz

Nem jól gondolja az új munkáltatói jogkör gyakorlója.

Tovább

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező illetménye

Közszféra

Szeretném megkérdezni, hogy hol található az a törvényalkotók által leírt dokumentum, melyben szerepel, hogy az óvodai NOKS dolgozók részére adott 7+3% kiegészítő bérpótlék fedezetét biztosítja az állam.

Válasz

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet (Ép.r.) 32/A. §-a értelmében 2017. január 1-jétől a pedagógus-szakképzettséggel nem rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott kinevezésben szereplő illetménye, munkaszerződésben szereplő alapbére nem lehet kevesebb, mint a Kjt. szerinti besorolásukhoz tartozó garantált illetmény − ha az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak − százhét százaléka.

 

Tovább

Mi a teendője a munkáltatónak, ha a munkavállaló ideiglenesen nem alkalmas minősítést kapott?

Versenyszféra

 

Egy megváltozott munkaképességű dolgozónk 30 napon túli betegállomány után időszakos orvosi vizsgálaton vett részt. A munkaköri orvosi alkalmassági vélemény ideiglenesen nem alkalmas minősítésről szól. 6 hét múlva kontrollon kell megjelennie a dolgozónak.

Szeretném kérdezni, hogy ebben az esetben a munkáltatónak hogy kell eljárnia? Mivel nincs táppénzen, a dolgozót, hogy kell kezelni? Fel kell menteni a munkavégzés alól? Egyáltalán mit kell tennie a munkáltatónak?

Válasz

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) szerint a munkavállalót csak olyan munkára lehet alkalmazni, amely testi alkatára vagy fejlettségére tekintettel rá hátrányos következményekkel nem járhat .

 

Tovább

Mire jogosult a képernyő előtt munkát végző munkavállaló?

Versenyszféra

Több munkavállalónk munkáját számítógépen végzi, van, aki naponta 1-2 órán át, de van olyan munkavállalónk is, aki 5-6 órán keresztül. A munkáltató milyen munkavédelmi szabályokat köteles betartani?

Válasz

Az Mt. 51. § (4) bekezdése értelmében a munkáltató köteles biztosítani az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit.

 

Tovább

Külföldi munkavállaló magyarországi kiküldetése

2017 októberében új kiadvánnyal jelentkezünk, mely a kiküldetésre és a külföldiek foglalkoztatására vonatkozó előírásokkal foglalkozik. Az alábbiakban részletet közlünk a könyvből, mely weboldalunkon megrendelhető.

Tovább

A munkabér elszámolása a munkaidőkeretet alkalmazó munkáltatók vonatkozásában

A munkajogviszony és a munkaszerződés kapcsolatát, mint a munkabér fogalomkörét megalapozó elemeket, vizsgálva meg kell állapítanunk, hogy munkajogviszony létesítésével kapcsolatban a 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) a munkaszerződés teljes tartalmát nem, csupán a munkaszerződés kötelező tartalmi elemeit és a joghatás keletkezését állapítja meg. Írásunkban részletesen bemutatjuk, hogy mire kell figyelniük a munkaidőkeretet alkalmazó munkáltatóknak a munkabér elszámolása során.

 

Szerző: dr. Ferge Zsigmond

Tovább

Tovább dolgozás határozott idejű munkaszerződés lejártát követően

Szerző: dr. Albert Enikő, Opus Simplex

 

Társaságunknál bevett gyakorlat, hogy határozott időre szóló munkaszerződéseket kötünk, naptári kikötésekkel, melyekre általában külön figyelmet is fordítunk. Most azonban egy munkavállalónknál elmulasztottuk figyelembe venni, hogy letelt a munkaviszonya, és az illető már két hete tovább dolgozik. Egyébként a munkájával meg vagyunk elégedve, de érdeklődünk, hogy ilyenkor mi a teendő, kössünk-e vele új munkaszerződést?

Tovább

Gyesről visszaérkező munkavállaló foglalkoztatása – lehetőségek a részmunkaidőn kívül

Szerző: dr. Albert Enikő, Opus Simplex

 

Egyik munkavállalónk gyermekvállalás miatt fizetés nélküli szabadságon van, azonban szükség lenne a munkájára és ő is szeretne visszajönni, de nem teljes időben. A részmunkaidőn kívül milyen lehetőségeket tudnánk felajánlani számára? 

 

Tovább

Munkaviszony megszüntetése munkaköri alkalmatlanság miatt

Szerző: dr. Albert Enikő, Opus Simplex

 

Az egyik munkavállalónk hosszú ideje pszichiátriai kezelés alatt áll pszichés problémái miatt. Az édesanyja tájékoztatása alapján a dolgozó hamarosan visszatérne dolgozni, de édesanyja kezdeményezni akarja a gondokság alá helyezését. Mi a teendők akkor, ha megállapítják, hogy cselekvőképtelen a munkavállaló? Felmondhatunk erre való hivatkozással?

Tovább

A munkaidő-nyilvántartás magyarázata

A munkaidő-nyilvántartással kapcsolatosan az Mt. formai követelményről nem rendelkezik, azonban egy esetleges munkaügyi ellenőrzés során a kellemetlenségek elkerülése érdekében az alábbiakat javaslom figyelembe venni.

Tovább