Munkabalesetek alakulása 2021. I. félévében

Forum Media 2021-11-08

Az NMH weboldalán elérhető az idei év első felének munkabaleseti statisztikája.

A honlapon megjelentett tájékoztató főbb adatai, megállapításai a következők.

 

Munkabalesetek

2017 I.

2018 I.

2019 I.

2020 I.

2021 I.

Eltérés az előző évhez

%

Összes munkabaleset

9 969

10 351

11 151

9 443

9 443

-2,7

Ebből halálos

45

35

32

29

30

3,4

 

 

A legtöbb baleset Budapesten (1347), Pest (999) és Győr-Moson-Sopron (696) megyékben következett be. A halálos balesetek 46,7%-a Veszprém (6), Pest (4) és Jász-Nagykun-Szolnok (4) megyékben történt. Az ágazatokat tekintve, továbbra is az építőipar (12), a szállítás (raktározás-posta-távközlés) (8) és a gépipar (3) adta a halálos balesetek 76,7%-át.

 

A munkabalesetekkel kapcsolatban kiszabott bírság összege 40 927 eFt volt.

 

Az ellenőrzött munkáltatók (3447) 68,8%-ánál állapított meg a hatósági ellenőrzés valamilyen hiányosságot. Az ellenőrzések során 75 198 munkavállaló munkavégzési körülményeit vizsgálták. Szabálytalanságokat az ellenőrzött munkavállalók 52%-ánál (39 116 főnél) tapasztaltak, ez 14%-kal kevesebb az előző év azonos időszakában tapasztaltaknál (66%). A szabálytalan körülmények között foglalkoztatott munkavállalók 31,1%-a volt súlyos szabálytalansággal érintett.

 

A munkavédelmi ellenőrzések számában nagyobb arányt képviseltek (72,3%) az olyan ágazatok alá tartozó munkáltatók – mezőgazdaság, feldolgozóipar, gépipar, építőipar –, ahol a munkavállalók egészségének, biztonságának veszélyeztetése gyakoribb, és a veszélyeztetések mértéke is súlyosabb.

 

A munkavédelmi hatóság az ellenőrzések eredményeként összesen 4 021 db munkavédelmi döntést adott ki:

 • a közigazgatási döntésekben összesen 14 096 intézkedésre került sor,
 • az azonnali intézkedés 1 940 db végzésben, közvetlen balesetveszéllyel járó helyzetek kapcsán történt,
 • emellett 1 827 db hiányosság megszüntetését előíró határozat került kiadmányozásra.

 

Érdemes áttekinteni a leggyakrabban előforduló mulasztásokat, mert képet ad a hatósági ellenőrzések célirányáról, az ellenőrzések során tapasztalt jellemző hiányosságokról, kockázatokról.

 

 

Leggyakrabban előforduló mulasztások megnevezése

Intézkedések száma

1

Be- és leesési veszély

1 397

2

Üzemeltetéssel kapcsolatos biztonságtechnikai hiányosságok (védőburkolat, biztonsági berendezés stb.)

1 019

3

Létesítmények érintésvédelme

706

4

Munkavédelmi ismeretek hiánya

632

5

Veszélyes anyagok alkalmazásából eredő kockázatok becslésével, értékelésével kapcsolatos szabályok megszegése

520

6

Figyelmeztetés

488

7

Egyéni védőeszköz használatának elmulasztása

431

8

Munkaeszközök érintésvédelmi problémái (kapcsolószekrény is)

414

9

Veszélyes vegyi anyagok tárolására, szállítására, feldolgozására, gyártására vonatkozó szabályok megszegése

412

10

Egyéni védőeszköz juttatási rend szabályozásának hiánya

384

11

Emelőgép üzemeltetési szabályainak megszegése

377

12

Munkaeszköz nem megfelelő állapota, karbantartáshiány

335

13

Alkalmassági vizsgálatok rendjét érintő előírások megszegése

288

14

Érvényes előzetes munkaköri alkalmassági vélemény hiánya

277

15

Egyéni védőeszköz biztosításának hiánya

258

 

Egyéb munkavédelmi összes intézkedés

6 158

         Összesen

14 096

 

 

Az összes intézkedéshez viszonyított arány a 15 leggyakoribb intézkedést figyelembe véve a következő:

 • A legtöbb intézkedés a „Be- és leesési veszély” miatt történt, ami az összes intézkedés 9,9%-a. Ezt a magas arányt az év során lefolytatott építőipari országos célvizsgálat sem indokolja (12 halálos következményű baleset leesés miatt következett be).
 • A nem megfelelő munkaeszközök miatt az intézkedések 9,6%-a került kiadásra (2. és 12. számú intézkedések).
 • Jelentős a megállapított villamosbiztonsági hiányosságok (7,9%) miatt történt intézkedések száma (9. és 8. számú intézkedések).
 • A veszélyes anyagokkal kapcsolatos intézkedések az összes intézkedés 6,6%-át tették ki (5. és 9. számú intézkedések).
 • Az egyéni védőeszközök használatának, biztosításának elmulasztása miatt az összes intézkedés 4,9%-a került kiadásra (7. és 15. számú intézkedések).

 

2021. I. félévben 81 – közúti baleseti eseményeket is tartalmazó – súlyos munkabaleseti eseményt jelentettek a területileg illetékes munkavédelmi hatóságnak (ezek kimenetele és minősítése a balesetvizsgálatok során változhat). A bejelentett események közül 43 halálos következményű volt, ebből 14 eset közúti közlekedés során, 12 eset leesés miatt következett be.

 

Az 1 178 munkaegészségügyi intézkedés közül a kiemelt munkaegészségügyi intézkedések száma 312, ami az összes intézkedés 2,2%-a. Ezek gyakorisági sorrendje a következő:

 • még mindig találkoztak olyan munkáltatóval, aki nem biztosította a munkavállalói részére a foglalkozás-egészségügyi ellátást, a kiemelt érdemi munkaegészségügyi intézkedések több mint az egynegyede (26,3%) a foglalkozás-egészségügyi ellátás biztosítására irányult,
 • a második legtöbb intézkedést a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagokkal (22,4%) kapcsolatban hozták,
 • számos intézkedés történt a „Munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásának írásban dokumentált vizsgálatának hiánya”-val (19,6%) kapcsolatban,
 • a gyakorisági sorrendben ezután a munkahelyi zajexpozícióval (16,7%) kapcsolatos intézkedések következnek,
 • a biológiai kóroki tényezők vonatkozásában hozott intézkedések az összes kiemelt munkaegészségügyi intézkedésnek 10,9%-át teszik ki.

 

A cikk a Munkavédelem című szakmai folyóirat 2021. októberi számában jelent meg.