Módosultak a hipa átmeneti támogatásra vonatkozó előírásai

Forum Média 2021-03-16

A Magyar Közlöny 2021. évi 41. számában, a 129/2021. kormányrendelettel (Korm. r.) kihirdetve, 2021. március 14-ei hatályba lépéssel változtak az egyes kkv-k számára meghirdetett 1 százalékos iparűzési adóra vonatkozó előírások.

Az eredetileg a 640/2020. kormányrendeletben (R.) előírt rendelkezések változását mutatjuk be, a régebbi és az új előírásokat is táblázatba foglalva:

R. hivatkozás

Eredeti előírás

Korm. r.-rel módosított R. hivatkozás

Új előírás

1. § (2)–(3)

Átmeneti támogatás a 2021. évi első előlegfizetéshez tartozó adóalapra vetítve az önkormányzat által 2021. évre előírt adómérték és az 1% különbözetével számított összeg.

Erről az önkormányzat igazolást legkésőbb 2021. április 30-áig ad. Hatályát veszti 2021. III. 14-ével.

2. § (1)–(2)

Átmeneti támogatás támogatástartalma a 2021. évben végződő adóévben – a tevékenységet 2021-ben kezdő naptári évtől eltérő üzleti évet választó vállalkozásnál a 2021-ben kezdődő adóévben – megállapított adómérték és az 1%-os adómérték különbözetének szorzatával egyező összeg.

Igazolás határideje: a 2021. adóévi bevallás benyújtását követő hónap utolsó napja.

2. § (3)

Mezőgazdasági elsődleges termelés és akvakultura mellett más tevékenységet is folytatónak az említett tevékenységekre jutó átmeneti támogatást a 2019. évi árbevétel-aránnyal kell számítani.

2. § (3)

Mezőgazdasági elsődleges termelés és akvakultura mellett más tevékenységet is folytatónak az említett tevékenységekre jutó átmeneti támogatást a 2021. évi árbevétel-aránnyal kell számítani.

5. § (1)

A 100 ezer eurót – mezőgazdasági és akvakultura esetében a 10 ezer eurót meghaladó átmeneti támogatás esetén uniós adatszolgáltatáshoz az önkormányzat a TVI részére 2021. december 31-éig adatot szolgáltat.

2. § (4)

A 100 ezer eurót – mezőgazdasági és akvakultura esetében a 10 ezer eurót – meghaladó átmeneti támogatás esetén uniós adatszolgáltatáshoz az önkormányzat az állami adóhatóságnak szolgáltat adatot a 2021. évi adóbevallás benyújtását követő második hónap utolsó napjáig.

5. § (2)

Az átmeneti támogatásra vonatkozó iratokat az igénybevételt követő 10 évig meg kell őrizni.

5. §

Az átmeneti támogatásra vonatkozó iratokat az igénybevételt követő 10 évig meg kell őrizni.

4. § (1) és (5)

Az átmeneti támogatás támogatástartalma – kapcsolt vállalkozásokkal együtt – maximum  800 000 euró.

4. § (1)

Az átmeneti támogatás támogatástartalma – kapcsolt vállalkozásokkal együtt – maximum 1 800 000 euró.

4. § (2)

Elsődleges mezőgazdasági termeléshez tartozó átmeneti támogatás támogatástartalma maximum 100 000 euró.

4. § (2)

Elsődleges mezőgazdasági termeléshez tartozó átmeneti támogatás támogatástartalma maximum 225 000 euró.

 

Akvakulturához tartozó átmeneti támogatás támogatástartalma maximum 120 000 euró.

 

Akvakulturához tartozó átmeneti támogatás támogatástartalma maximum 270 000 euró.

6–8. §

Csekély összegű támogatásról rendelkezett.

 

Hatályon kívül 2021. III. 14-étől.

           

Forrás: Magyar Közlöny