Módosult a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény végrehajtási rendelete

Forum Média 2021-01-11

Új passzusokkal egészült ki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló kormányrendeletet és az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtási rendelete is.

A rendelkezés szerint a tizenharmadik havi nyugdíjat (2021-ben annak egy heti részét) februárban folyósítják. 

A módosított kormányrendelet azt is kimondja: szolgálati időnek minősül a veszélyhelyzet időszaka alatti, járulékfizetési alól mentesített biztosítotti munkaviszony.

Az új szabály szerint 2021. január 1-jétől kivételesen akkor emelhető a nyugdíj, ha a kérelmezőnek folyósított pénzellátások együttes havi összege nem haladja meg a havi 90 ezer forintot.

Egyszeri segélyt közeli hozzátartozóval együtt élő személy akkor kaphat, ha az egy főre jutó jövedelem havi összege nem több 80 ezer, egyedül élő esetében pedig 90 ezer forintnál.

A kormányrendelet módosította az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. kormányrendeletet is.

Forrás: Magyar Közlöny