Módosult a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény

Fórum Média 2020-01-24

2020 január 1-től hatályos a kémiai biztonságról szól 2000. évi XXV. tv. módosítása. A változás oka az anyagok és keverékek osztályozásáról, csomagolásáról és feliratozásáról szóló 1272/2008/EK rendelet (továbbiakban: CLP) 45.cikkéhez és VIII. mellékletéhez történő igazítás. 

Új szabályok vonatkoznak a veszélyes anyagok és a veszélyes keverékek bejelentésére a Méregközpontba történő bejelentésre, valamint a kártevőirtás engedélyezésére.

A változások röviden:

  • Az OSZIR-KBIR rendszeren keresztül történő egészségre, vagy fizikai hatás alapján veszélyes keverék bejelentést a gyártás, forgalmazás tevékenységének megkezdésével egyidejűleg addig szükséges megtenni, amíg a CLP rendelet VIII. melléklet A. rész 1. pontjában rögzített fogyasztókra, foglalkozásszerű, illetve ipari felhasználókra vonatkozó (2020. a fogyasztók számára; 2021.szakmai használatra; 2024. csak ipari használatra) határidők nem teljesülnek.
  • A veszélyes anyag, vagy veszélyes keverék bejelentésének elektronikus úton történő visszaigazolását a törvény módosítás kötelezővé teszi, bár eddig is ezt a gyakorlatot alkalmazta a bejelentést fogadó hatóság.
  • Az egészségi, vagy fizikai hatás alapján veszélyes keverék bejelentését, vagy módosítását a gyártó, forgalmazó változatlanul a magyar elektronikus rendszeren keresztül fogja megtenni, és ez a rendszer összeköttetésben áll az Európai Vegyianyag Ügynökséggel. Így a bejelentés formai és tartalmi követelményei ennek megfelelően változni fognak.
  • A Méregközpont portálján keresztül tett bejelentést teljesítettnek kell tekinteni.  A portál még nem működik! Ezzel kapcsolatos notifikációs webináriumot 2020. február 12-én tartja az ECHA.
  • Nem új dolog, de a jogszabály külön is megerősíti, hogy a bejelentés hitelességéért a bejelentő felelős. A kötelezettségek teljesítését az egészségügyi államigazgatási szerv ellenőrzi.
  • Természetes személy magáncélú veszélyes anyag, vagy veszélyes keverék vásárlását nem kell bejelenteni.
  • A szolgáltatás keretében végzett kártevőirtó tevékenység bejelentés kötelessé vált a korábbi engedélyeztetéssel ellentétben. A kártevőirtó tevékenység szakmai szabályait a 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól, valamint a 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól határozzák meg.

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV törvény nagyobb arányú változtatása ez év nyarára várható.