Módosul, de nem marad el a pedagógusminősítés és a tanfelügyeleti ellenőrzés

Török Anna 2020-06-08

A kormány által a veszélyhelyzet miatt a 2019/2020. tanévre tervezett minősítési eljárások végrehajtása nem maradhat el, csupán idejüket ütemezték át. A módosítást a veszélyhelyzet során az egyes pedagógusminősítési eljárások lefolytatásáról és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésekről szóló 222/2020. (V. 22.) Korm. rendeletben előírtak alapján fogják érvényesíteni.

 

Pedagógus II. fokozat és Mesterpedagógus fokozat

Azoknak a pedagógusoknak, akik Pedagógus II. fokozatra és a Mesterpedagógus pályázatra jelentkeztek és a minősítő eljárások ideje a veszélyhelyzet időszakára esett volna, az Oktatási Hivatal a 2020/2021. tanévben szervezi meg a minősítést.

Elsőbbséget élveznek azok a pedagógusok, akiknek 2018-ban és 2019-ben már elkezdődött a minősítése, de alapos indokokkal elmaradt, például szülési szabadságra mentek vagy határozott szerződésük nyáron lejár. Ők ez év július 31-ig kerülhetnek sorra.

 

Kötelező minősítő vizsga

Szintén átütemezett, de a következő tanév végéig végrehajtásra kerül a kötelező minősítő vizsga. Felkészülhetnek a gyakornokok, és a nevelő, oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozó szakképzett, szakképesítéssel rendelkező kollégák is, akiket az intézmény helyi szabályzatának megfelelően ebben az időben kellett volna az intézményvezetőnek vizsgáztatni.

Fontos és az eddigiektől lényegesen eltérő, hogy csak elektronikus úton bonyolódik le a minősítés, valamint a tanítással összefüggő dokumentumok kiegészülnek a digitális munkarendben megtartott tervekkel és tanórareflexiókkal. A minősítő bizottságnak tíz nappal a kijelölt időpont előtt már rendelkezésre kell bocsátani ezeket a dokumentumokat. A bizottsági tanulmányozás után a felmerülő kérdésekre adott válaszok alapján fognak a minősítésről dönteni. A bizottság kérdéseit öt nappal a feltöltés után meg kell küldeni a pedagógus részére, hogy legyen ideje a válaszok feltöltésére.

 

Tanfelügyeleti ellenőrzés

A tanfelügyeleti ellenőrzés sem marad el, pótlásra kerül a következő szakmai ellenőrzésekkel együtt a pedagógusok pedagógiai-szakmai ellenőrzése. A 2020/2021-es tanévben fogják meglátogatni az ötévenkénti ellenőrzésre várókat, azokat, akik olyan intézményben dolgoznak, ahol a lemorzsolódással veszélyeztetett gyerekek aránya 45% felett van, valamint a kompetenciamérésben tanulóik átlag alatt teljesítettek. Sorra kerül az összes olyan intézmény, ahol egyetlen önértékelést sem végeztek el. Ez utóbbi megdöbbentő, mert törvényi kötelezettség minden köznevelési intézménynek az ötévente elvégzendő önértékelés. Vajon mi lehet az elodázás oka?

 

Írta: Török Anna Karolina minőségbiztosítási szakértő

A cikk a Közoktatási Vezető c. digitális szakmai magazin 2020. júniusi lapszámában jelent meg.