Már kötelező az online számlaadat-szolgáltatás

Fórum Média 2020-07-13

A vállalkozások számára az online adatszolgáltatás 2.0 verziójának kötelező alkalmazására vonatkozó határidő 2020. július 1-je volt.

Mivel az áfatörvény módosítása nyomán eltörölték a korábbi, 100 000 forintos jelentési értékhatárt, 2020. július 1-től kezdve az összes, belföldi adóalanyok közötti ügyletről online adatot kell szolgáltatni, függetlenül az áfa összegétől. Ráadásul olyan adózókra is vonatkozik az online számlajelentési kötelezettség, akik belföldi fordított adózás alá tartozó és/vagy áfamentes ügyletekről állítanak ki számlát.

A NAV által megkövetelt online számlajelentés kiterjesztése egyébként két lépésben, 2020. július 1-től, illetve 2021. január 1-től történik majd meg.

Az adatszolgáltatási kötelezettség minden belföldi adóalany részére kiállított számlára vonatkozik. Nem releváns, hogy a számla tartalmaz-e áfát, vagy sem.

Amennyiben a módosító, vagy érvénytelenítő számla belföldi adóalany részére kerül kibocsátásra, akkor adatszolgáltatási kötelezettség keletkezik. Ekkor sem releváns, hogy a módosító, érvénytelenítő számla tartalmaz-e áfát, vagy sem.

Az adatszolgáltatási kötelezettség nem terjed ki belföldi adóalany részére teljesített, az Áfa tv. 89. §-a szerinti termékértékesítésről kiállított számlára.

2020. július 1-jétől adatszolgáltatási kötelezettség keletkezik akkor is, ha a számla nem tartalmaz áfát, tekintettel arra, hogy

  • fordított adózás hatálya alá tartozó ügyletről állítják ki;
  • tárgyi adómentes ügyletet foglal magában;
  • adólevonásra jogosító adómentes termékértékesítésről, vagy szolgáltatásnyújtásról szól;
  • nem belföldön teljesített ügyletet tartalmaz;
  • különbözeti adózás szabályai szerint adózó termék értékesítéséről állítják ki;

feltéve, hogy azon vevőként belföldi adóalanyt tüntetnek fel.

 

Az Áfa tv. 142. §-ában foglalt fordított adózás kizárólag akkor alkalmazható, ha az ügyletben érintett mindkét fél belföldön nyilvántartásba vett adóalany. Ezáltal adatszolgáltatási kötelezettség is keletkezik.

Más belföldi adóalany részére kiállított számlán, módosító számlán, érvénytelenítő számlán minden esetben fel kell tüntetni a vevő (címzett) belföldi adószámát.

2020. június 30-ig az előleget beszámítását tartalmazó végszámla esetében a teljes adóalapot és az azt terhelő áfát kell lejelenteni a NAV felé.

 

2020. július 1-jétől az előleg beszámítását tartalmazó végszámla tekintetében a különbözetről kell adatot szolgáltatni.

 

Kapcsolódó termékeink:

Az online számla-adatszolgáltatás és az online számlázás új szabályai (e-szeminárium)
Áfa Kódex (szakkönyv)
Számviteli és adózási tanácsadó (havonta megjelenő digitális szaklap)