Itt a kihirdetett törvény a kiskereskedelmi adó emeléséről és a közeli lejárati idejű élelmiszerek felajánlásáról

Fórum Média 2022-01-17

A 2021. évi CLI. törvény alapján a kiskereskedelmi adó 2,5%-os felső kulcsa 2022 februárjától 2,7%-ra emelkedik. Ugyanezen törvény tartalmazza azokat a nagy visszhangot kiváltott rendelkezéseket is, amelyek az élelmiszer-kiskereskedők számára kötelezővé teszik a közeli lejárati idejű élelmiszerek felajánlását az állami tulajdonban lévő Élelmiszermentő Központ Nonprofit Kft. (ÉMK) részére.


Kire vonatkozna az élelmiszer-felajánlási kötelezettség?

Mint a törvényhez készített részletes indoklásban olvasható: az élelmiszer-kiskereskedők részére kötelezővé válik a közeli lejárati idejű, minőségmegőrzési idővel ellátott élelmiszerek felajánlása a rászorulók részére. A törvény alapján az olyan napi cikkeket árusító élelmiszer-kereskedőknek, amelyeknek az éves árbevétele meghaladja a 100 milliárd forintot, a minőségmegőrzési időtartam lejárta előtt legalább 48 órával az Élelmiszermentő Központ Nonprofit Kft. (ÉMK) részére kötelező felajánlani az élelmiszereket 2022 februárjától.

 

Akiknek csak önkéntes a felajánlás

 

A 100 milliárd Ft alatti élelmiszerlánc-felügyeleti tevékenységből származó éves árbevétellel rendelkezők, valamint valamennyi egyéb élelmiszer-vállalkozó esetében nem kötelező, hanem önkéntes a felajánlás. Ezt az újonnan létrejövő Élelmiszermentő Központ (ÉMK) koordinációjával valósítják majd meg.

 

Aki koordinál: az Élelmiszermentő Központ Nonprofit Kft. (ÉMK)

 

A felajánlott élelmiszerekről az ÉMK-t az érintett kiskereskedelmi vállalat az ÉMK által üzemeltetett informatikai rendszeren keresztül értesíti, megjelölve a felajánlott áru mennyiségét és fellelhetőségi helyét, pontos lejárati idejét. Az ÉMK a Karitatív Tanács szervezeti tagjaival, továbbá az általa előzőleg regisztrált más karitatív tevékenységet folytató szervezetekkel szerződést köt. Ezek a szerződött partnerek juttatják majd el az élelmiszert a rászorulók részére megfelelő nyomonkövetés mellett.

 

Élelmiszerhulladék-csökkentési tervet kell készíteni!

Az érintett kiskereskedelmi láncoknak ráadásul élelmiszerhulladék-csökkentési tervet kell összeállítaniuk és azt az ÉMK részére be kell nyújtaniuk. Ehhez a tervhez a későbbiekben tartaniuk kell magukat, amelyet az élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági rendszer ellenőrizni is fog. Külön kiemelt nehézséget jelent az is, hogy az élelmiszerhulladék-csökkentési tervnek tartalmaznia kell a kiskereskedőnél keletkező élelmiszer-hulladék mennyiségét és az elérni kívánt élelmiszer-hulladék csökkentés mértékét, valamint az ÉMK részére kötelezően felajánlott élelmiszer adomány típusát és mennyiségét.

 

Bírság is lesz!

Mindazon szereplők számára, amelyek nem tudják kellő mértékben és pontossággal végrehajtani a kötelezettségeket, veszélyt is jelent az új törvény, hiszen kilátásba helyezi az élelmiszermentési bírságot is.

Ezt abban az esetben szabja ki a felügyeleti hatóság, ha egy szereplő nem készít tervet, vagy 2 százalékot meghaladó mértékben átlépte az éves élelmiszerhulladék tervezett mértékét. Az élelmiszermentési bírság legkisebb összege tizenötezer forint, legmagasabb összege a megelőző üzleti évre vonatkozó felügyeleti díj 0,6 százaléka – áll a jogszabályban.

 

Élelmiszermentési felelőst kell kinevezni!

 

Emellett az élelmiszermentéssel összefüggő tevékenység koordinálására az élelmiszer-kiskereskedőknek élelmiszermentési felelőst kell kinevezniük.

 

A várható hatásokról  

Ahogy a portfolio.hu fogalmaz: „Egyelőre nehezen felmérhető a törvény hatása, amely mindenképpen lehetetlen helyzetbe hozza a közeli lejáratú élelmiszerekre specializálódott, hazánkban még gyerekcipőben járó, de dinamikusan növekvő kiskereskedelmi szegmenst. Ezen felül komoly adminisztrációs terheket ró a termékeik ingyenes átadására kötelezett külföldi láncokra, akik már kisebb hanyagság esetén is bírságokat kaphatnak. A láncoknál népszerű pékségek és prémium csemegepultok ugyanakkor maradhatnak.

 

Alkotmányossági aggályok  

A törvény szövege az ÉMK-nak való élelmiszer átadására a „felajánlás” szót használja, amelyből az következik, hogy az ÉMK-tól nem számíthatnak ellenszolgáltatásra vagy pénz megfizetésére az érintett élelmiszer-kereskedők. Ez alkotmányossági aggályokat vet fel, hiszen a 48 órán belül lejáró élelmiszer még értékesíthető, anyagi értéket képvisel, amelynek ingyenes átadására kötelezni bárkit példátlan , és valószínűleg nem állja ki az alkotmányosság próbáját sem, ha arra kerül a sor.

 

Forrás: www.portfolio.hu