Közúti járművek tűzvédelme tűzoltó készülékekkel

Kálmán László, munkabiztonsági szakember 2020-07-13

A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Magyarországon is évente több millió tonna árut szállítanak közúton, vasúton és vízen, illetve ezek mellett – ugyan csekélyebb mennyiségben, de folyamatosan – megjelennek a légi szállításban is. A közúti szállítás során egyre nagyobb mennyiségű árut szállítanak a belföldi és nemzetközi forgalomban, ezek egy része veszélyes árunak minősül.

A közúti szállítás biztonságát számos tényező befolyásolja, egyrészt a járművek kialakítása, biztonságos állapotuk, a közlekedési és rakodási szabályok betartása, másrészt az úthálózat állapota, valamint az időjárási viszonyok. Növeli a kockázatokat, hogy egyre több veszélyes árut (pl. tűz-, és robbanásveszélyes, mérgező stb.) szállítanak az ország útjain tranzit, illetve belső fuvarozásban.

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni hatékonyabb védekezés kialakítása és erősítése érdekében a veszélyes árukkal, veszélyes anyagokkal végzett tevékenységeket fokozott figyelemmel kell kísérni. Több, különféle jogszabályok írnak elő kötelezettségeket a közúti szállításban résztvevő gépjárművek vezetőinek foglalkoztatásában, rakományainak megfelelő rögzítése, a járműveken készenlétben tartott tűzoltó készülékek tekintetében. A jogszabályi követelmények betartását a hatóságok (rendőrség, katasztrófavédelem) rendszeresen ellenőrzik, a hiányosságokat, szabálytalanságokat általában szankcionálják. Az ellenőrzések során rendszeresen vizsgálják a járműveken készenlétben tartott tűzoltókészülékek megfelelőségét, mennyiségét, üzemkészségét. Érdemes áttekinteni azokat a jogszabályi előírásokat, amelyek biztosítása, betartása alapvető a tűzoltó készülékek tekintetében.


A tűzoltó készülékek készenlétben tartásával kapcsolatos jogszabályok a következők:

  • 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel hatályba léptett Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban OTSZ),
  • a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről (továbbiakban ADR) valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 2015. évi LXXXIX törvény,
  • 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről,
  • a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (továbbiakban KöHÉM r.)

Az OTSZ 219. § (1) bekezdésében szabályozza a tehergépjárműveken elhelyezett tűzoltó készülékek hozzáférhetőségét és alkalmasságát, de a készenlétben tartás kötelezettsége tekintetében egyéb jogszabályokra utal: „A járművön a vonatkozó jogszabály szerint elhelyezett tűzoltó készüléknek állandóan hozzáférhetőnek és vontatás esetén a vontató és a szállítmány tűzvédelmére egyaránt felhasználhatónak kell lennie.” Kihangsúlyozzuk, azt a követelményt, hogy a tűzoltó készülékeket úgy kell készenlétben tartani, hogy a vontató és a szállítmány tűzvédelménél egyaránt felhasználható legyen.


ADR előírásai

A veszélyes áruk szállítását a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 2015. évi LXXXIX törvény, továbbá a 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet szabályozza. A kormányrendelet 2. számú melléklete tartalmazza a Megállapodás „A” és „B” Mellékletének (ADR) hatályos, magyar nyelvű szövegét.

Az ADR 8.1.4 szakasza tartalmazza a tűzoltó eszközök használatára vonatkozó szabályokat az alábbiak szerint:
„8.1.4.1 A veszélyes árut szállító szállítóegységekre – a 8.1.4.2 bekezdésben említett szállítóegységek kivételével – legalább a következő táblázatban feltüntetett, A, B és C tűzosztályú tüzek oltására alkalmas, hordozható tűzoltókészülékek szükségesek:

 

A szállítóegység legnagyobb megengedett össztömege

A tűzoltó készülékek minimális darabszáma

Az oltóanyag minimális összmennyisége a szállítóegységen

A motor, ill. a vezetőfülke oltására alkalmas készülék: legalább egy darab, amelynek minimális
mennyisége az alábbi:

A további tűzoltó készülék(ek)re vonatkozó követelmény: legalább az egyik oltóanyag-mennyisége legalább az alábbi:

< 3,5 t

2

4 kg

2 kg

2 kg

> 3,5
< 7,5 t

2

8 kg

2 kg

6 kg

> 7,5 t

2

12 kg

2 kg

6 kg

Az oltóanyag-mennyiségek por oltóanyagú (vagy más, alkalmas oltóanyagú, de azonos oltási képességű) készülékekre értendők.”

 

Az MSZ EN 2 szabvány szerint az éghető anyagok tulajdonságai alapján az előbbi tűzosztályok a következők:

  • A tűzosztály: szilárd szerves anyagok tüze,
  • B tűzosztály: folyékony vagy cseppfolyós szilárd anyagok tüze,
  • C tűzosztály: éghető gázok tüze.

 

Ez azt jelenti, hogy olyan kézi tűzoltó készüléket kell alkalmazni, amely mindhárom tűzosztályú tűz oltására alkalmas.

 

A cikket teljes terjedelmében a Munkavédelem c. folyóirat 2020. júliusi számában olvashatja.