Üdvözöljük!

Megjelent a költségvetési szervek gazdálkodásával foglalkozó legújabb szaklapunk! A havonta megjelenő szakmai folyóiratban, rovatonként megtalálja a közpénzt felhasználó gazdálkodási szerveket érintő speciális változásokat az adózás, a számvitel, a munkaügy és az ellenőrzés területén, amelyeket a jogszabályok közérthető magyarázatával és változásokra vonatkozó aktualitások feldolgozásával valósítunk meg számos gyakorlati példával és esettanulmánnyal tarkítva.

Közpénz-gazdálkodási tanácsadó archívum

A szaklap számait a kívánt hónapra kattintva töltheti le pdf formátumban előfizetőink a belépés után.

2015

március,  április,  május,  június, július, augusztus, szeptember, október, november, december

 

2016

január, február, március, április, május, június, július-augusztus, szeptember, október, november, december

 

2017

január, február, március, április, május, június, július, szeptember, október

 

Munkavállaló munkaszerződéstől eltérő munkakörben vagy munkahelyen történő foglalkoztatása

Kérdés

A Munka Törvény 106.§. szerinti kirendelés valósul meg megállapodás alapján, minden feltétel fennáll. Azonos tulajdonos, csak meghatározott ideig, ellenszolgáltatás nélkül ( csak bér, járulék és a kirendelés kapcsolódó költségek kerülnek áthárításra.)

Kérdésem: Számlát kell-e kiállítani a kirendelésről? ÁFA törvény hatálya alá tartozó ügyletről van-e szó? Ha igen, milyen ÁFA kulcs vonatkozik az ügyletre ?

 

 

Válasz

 

Az Mt. 2013. január 1-től hatályos szabályai – összefoglaló néven – munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás cím alatt tárgyalják azokat az eseteket, amikor a munkavállaló munkaszerződésétől eltérő munkakörben, munkahelyen, illetve munkáltatónál kerül foglalkoztatásra. 

 1. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás
 2. § (1) A munkáltató jogosult a munkavállalót átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztatni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti foglalkoztatás tartama naptári évenként összesen a negyvennégy beosztás szerinti munkanapot vagy háromszázötvenkét órát nem haladhatja meg. Ezt arányosan kell alkalmazni, ha a munkaviszony évközben kezdődött, határozott időre vagy az általánostól eltérő teljes napi vagy részmunkaidőre jött létre. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás várható tartamáról a munkavállalót tájékoztatni kell.

Tovább

Telefonszámlában parkolás kezelése, valamint leltárfelvétel

A Debreceni Ítélőtábla részéről két kérdéses dologban kérjük állásfoglalásukat.

1. A Debreceni Ítélőtáblának az előfizetését tartalmazó számlában mobil parkolás szerepel. Ahhoz, hogy ne természetbeni juttatásnak számítson adózás szempontjából elegendő e a menetlevéllel igazolni a hivatalos út során igénybe vett mobil parkolást?

2. A leltárellenőr a mennyiségi felvételről készült leltárívet aláírásával kell e ellátni, mert nincs jelen a tényleges számbavételezésnél. Így teljes felelősséggel, hogy írhat alá minden leltárívet, illetve kell e aláírnia. Ha aláír viszont, milyen felelősséget vállal?
Ha megosztásra kerül az ellenőri megbízás. (Gondolok itt arra, hogy az informatikai eszközök esetén informatikus, a többi eszköz esetén pénzügyi végzettségű munkavállaló kijelölése)

Tovább

Polgármester költségtérítése

Kérdés

                           

Polgármesterek és alpolgármesterek költségtérítésével kapcsolatosan szeretnék kérdezni. A mi polgármesterünk és alpolgármesterünk nem kívánnak a költségtérítés címen kapott összeggel szemben a felmerült kiadásaikkal elszámolni. A számfejtés során természetesen a költségtérítéssel szemben nem számolunk el költséget, így a teljes összeg után a nem önálló tevékenység bevételeként adózik. Kérdésem az lenne, hogy a jogszabálynak megfelelően helyesen járunk-e el?

Tovább

Vagyon térítésmentes átadása önkormányzat részére

Kérdés
2010-ben négy Önkormányzat létrehozott egy társulást szennyvíz beruházás megvalósítása céljából.

A beruházás során a Társulás folyamatos áfa visszaigénylő pozícióban volt és ezeket az áfákat vizsgálatok lefolytatását követően vissza is kapta.

A társulási megállapodás( link csatolva) áttekintését követően kérem szíves tájékoztatását az alábbi kérdésben:

 • A jelenleg érvényben lévő jogszabályok mellett mikor és milyen formában történhet meg a vagyon térítésmentes átadása az önkormányzatok részére?
 • Az átadás jár e bármely fél részre áfa fizetési kötelezettséggel?
 • Amennyiben nem, van-e lehetőség a társulási megállapodás módosítására oly módon, hogy közvetlenül az aktiválást követően a vagyon beruházás arányosan az önkormányzatok tulajdonába kerüljön térítésmentes átadás formájában, anélkül, hogy az önkormányzatoknak áfa fizetési kötelezettsége keletkezne, illetve a társulás áfa visszaigénylési jogosultsága megkérdőjeleződne.

Tovább

Takarékszövetkezet ügyfélszerzési konstrukciójának adóvonzata

Kérdés
Pénzintézetként ügyfélszerzés miatt olyan lakossági folyószámla konstrukcióban gondolkodunk, ahol az új ügyfeleknek jóváírnánk 3.000,- Ft-ot (3x1.000,-).

Szeretnénk kérdezni, milyen adóvonzata van a részünkről vagy az ügyfél részéről?

Tovább

Önkormányzat által közfoglalkoztatottnak nyújtott Erzsébet utalvány

Kérdés
Önkormányzat esetében milyen értékhatár fölött szükséges szerződést, megállapodást kötni?

Ha az Önkormányzat vállalkozóval köt vállalkozói szerződést abban az esetben más értékhatár vonatkozik-e a szerződéskötési kötelezettségre?

Az új Áhsz. (4/2013. I.11. Korm. rendelet) előtt volt egy olyan szabály önkormányzatoknál, hogy minden szolgáltatás igénybevételénél szerződést/megállapodást kell kötni, amennyiben a 100.000 Ft-ot az meghaladja. Azt szeretném megkérdezni, hogy ez változott e?

Tovább

Önkormányzati szerződések értékhatára

Önkormányzat esetében milyen értékhatár fölött szükséges szerződést, megállapodást kötni?

Ha az Önkormányzat vállalkozóval köt vállalkozói szerződést abban az esetben más értékhatár vonatkozik-e a szerződéskötési kötelezettségre?

Az új Áhsz. (4/2013. I.11. Korm. rendelet) előtt volt egy olyan szabály önkormányzatoknál, hogy minden szolgáltatás igénybevételénél szerződést/megállapodást kell kötni, amennyiben a 100.000 Ft-ot az meghaladja. Azt szeretném megkérdezni, hogy ez változott e?

Tovább

Önkormányzat esetében milyen értékhatár fölött szükséges szerződést, megállapodást kötni?

Ha az Önkormányzat vállalkozóval köt vállalkozói szerződést abban az esetben más értékhatár vonatkozik e a szerződéskötési kötelezettségre?

Az új Áhsz. (4/2013. I.11. Korm. rendelet) előtt volt egy olyan szabály önkormányzatoknál, hogy minden szolgáltatás igénybevételénél szerződést/megállapodást kell kötni, amennyiben a 100.000 Ft-ot az meghaladja. Azt szeretném megkérdezni, hogy ez változott e?

Tovább

Segédletek

 Szabályzatok

 • Bizonylati rend és szabályzat minta
 • Szervezeti és Működési Szabályzat

 

 

 Mintadokumentumok

 • Leltározási és leltárkészítési szabályzat
 • Önköltségszámítási szabályzat minta  2014
 • Pénzkezelési szabályzat ajánlott tartalma
 • Számlarend minta 2014. év

 

 

 

 

Civil szervezetek ‒ Alapítvány

 • Alapítvány tisztségelfogadó nyilatkozat
 • Jegyzőkönyv sablon
 • Létesítő okirat minta
 • Névhasználat sablon
 • Székhelyhasználati engedély

 

 

 


Civil szervezetek ‒ Egyesület

 • Egyesület tisztségelfogadó nyilatkozat
 • Jegyzőkönyv sablon
 • Jelenléti ív sablon
 • Létesítő okirat minta
 • Névhasználat sablon
 • Székhelyhasználati engedély
 • Tagjegyzék sablon

Civil szervezetek ‒ Közhasznú alapítvány

 • Létesítő okirat minta
 • Tisztségelfogadó nyilatkozat

 

 

 Civil szervezetek ‒ Közhasznú egyesület

 • Létesítő okirat minta
 • Tisztségelfogadó nyilatkozat

 

 

 Civil szervezetek ‒ Közhasznú sportegyesület

 • Létesítő okirat minta

 

 

 Civil szervezetek ‒ Sportegyesület

 • Létesítő okirat minta

 

 

Impresszum

Kiadja a Fórum Média Kiadó Kft.

1139 Bp., Váci út 91.

Tel.: 273-2090 Fax: 468-2917

Felelős kiadó: Sárközy Ágnes, ügyvezető igazgató

Előfizethető a kiadónál.

E-mail: forum-media@forum-media.hu Internet: www.forum-media.hu