Kölcsönzött munkavállalók balesetének kivizsgálása, bejelentése

Forum Média 2022-06-07

Több munkáltató kölcsönzött munkavállalókkal biztosítja munkaerő-szükségletének egy részét. A kikölcsönzés ideje alatt minden munkavédelemmel, munkavégzés megfelelő megszervezésével, munkaidővel és pihenőidővel, valamint ezek nyilvántartásával összefüggő és a munkáltatót megillető jogokat, valamint terhelő kötelezettségeket a kölcsönvevő gyakorolja és teljesíti.

A munkavégzés során a kölcsönzött munkavállalókat is érheti baleset. A balesetek kivizsgálását és bejelentését ez esetekben is el kell végezni, melynek jogszabályi előírásait ismertetjük.

 

Abból az előírásból indulunk ki, hogy az Mvt. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 5. § (1) bekezdése szerint: „A munkáltató minden munkaképtelenséggel járó munkabalesetet, ideértve a bányászati munkabalesetet is (a továbbiakban együttesen: munkabaleset), a bekövetkezését követően köteles haladéktalanul kivizsgálni. A három munkanapot meghaladó munkaképtelenséggel járó munkabalesetet ki kell vizsgálni, nyilvántartásba kell venni és be kell jelenteni.”.

 

A munkabaleseti jegyzőkönyvek megfelelősége alapkérdése a későbbi munkaügyi eljárásoknak. Ebben szükséges rögzíteni a baleset részletes körülményeit. Valamint azt is, hogy a munkavállaló magatartása közrehatott-e baleset és az ebből fakadó kár kialakulásában. Ezért a munkabalesethez tartozó eljárások alapdokumentuma a munkabaleseti jegyzőkönyv.

 

A kölcsönzött munkavállalók munkabaleseteinek kivizsgálása, bejelentése megítélésénél három jogszabály előírásait kell figyelembe venni.

  • A munka törvénykönyve (2012. évi I. törvény) 218. § (4) bekezdése szerint „a kölcsönzés időtartama alatt a munkavállaló munkavédelmével kapcsolatos kötelezettségeket a kölcsönvevő gyakorolja és teljesíti.”
  • A Munkavédelemről szóló törvény (Mvt.) 87. § 8. pontja szerint: ”Munkáltatónak kell tekinteni a munkaerő-kölcsönzés keretében átengedett munkavállalót kölcsönvevőként foglalkoztatót.”
  • A Mvt. végrehajtására kiadott 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet 10. § (3) bekezdés szerint „belföldön más munkáltatóhoz történt kirendelés (kiküldetés), munkaerő-kölcsönzés, illetve a nem magyarországi székhelyű munkáltató által foglalkoztatott munkavállalót magyarországi székhelyű munkáltatónál ért munkabaleset esetén a munkabaleset kivizsgálásával, bejelentésével és nyilvántartásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséért – a kirendelő (kiküldő) munkáltató, a kölcsönbeadó, illetve a foglalkoztató munkáltató egyidejű értesítése mellett – a sérült munkáját közvetlenül irányító munkáltató a felelős.”

 

A felsorolt joghelyek alapján a munkabalesettel összefüggő feladatokat a kölcsönvevő munkáltatónak kell biztosítani (kivizsgálás, bejelentés), ezért minden esetben azt kell vizsgálni, hogy ki tekinthető munkáltatónak.

 

A cikk a Munkavédelem című szaklap 2022. júniusi számában jelent meg, írta Kálmán László, munkabiztonsági szakértő.