Kiküldetés és külföldiek foglalkoztatása

24 900 Ft
Az ár az áfát (5%) nem tartalmazza.
Cikkszám: 5017
Szállítási költség (nettó): 1 690 Ft
Lapozzon bele!Megrendelőlap letöltése

Az Európai Uniós kiküldetési irányelv rendelkezései tavaly nyáron épültek be a magyar jogrendbe. Ez alapján azonos szabályok vonatkoznak a helyi és a kiküldött munkavállalókra. Ez azt jelenti, hogy a külföldön dolgozó munkavállalók ugyan azokra a bérekre és juttatásokra lesznek jogosultak, mint a helyiek. Emellett módosult a kiküldetésben dolgozók  járulékalapjának számítási módszere is.

Most újabb szabályok jelentek meg a témához kapcsolódóan, mint például a járművezetők kiküldetésére vonatkozó speciális szabályokat tartalmazó 2020/1057 (EU) irányelv, amit a tagállamoknak 2022. február 2-ig kell átültetnie a saját jogrendjükbe.

A kiküldetésről szóló uniós irányelv alapfeltételei közé tartozik a kiküldött munkavállaló védelme, így többek között a minimális bérszint előírása, a maximális munkaidőre vonatkozó rendelkezések betartatása, az éves fizetett szabadság biztosítása, valamint a munkahelyi egészség és biztonság szabályainak alkalmazása. A szabályok értelmében, a fogadó magyar munkáltatónak biztosítania kell, hogy a külföldi munkavállalókat is megillessék a munka törvénykönyvében meghatározott minimumjogok a kiküldetés időszaka alatt, amelyről tájékoztatnia kell a külföldi munkáltatót is. Kézikönyvünkből megismerheti a jogszabályi előírásokat, a belföldi és külföldi kiküldetés és kirendelés szabályait, valamint a külföldi állampolgárok Magyarországon történő foglakoztatására vonatkozó rendelkezéseket is.  

Mivel foglalkozik a kiadvány?

✔ Belföldi kiküldetés – Munkaszerződéstől eltérő munkahelyen történő foglalkoztatás és adójogi vonatkozások.
✔ Külföldi kiküldetés – Alkalmazandó munkajogi, adójogi és társadalombiztosítási szabályok.
✔ Külföldiek foglalkoztatása – Külföldi munkavállalók és harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatási szabályai.

Mikor beszélünk kiküldetésről?

A magyar munkajog hatálya fő szabály szerint arra az esetre terjed ki, ha a munkavállaló a munkát rendszerint Magyarországon végzi. Nem tartozik tehát az Mt. hatálya alá, ha a külföldi munkáltató munkavállalója ideiglenesen dolgozik belföldön. Ezt a tényállást nevezi az uniós jog kiküldetésnek. Ennek az esetnek a sajátossága, hogy noha a magyar munkajog egészében nem lesz alkalmazandó a kiküldött külföldi munkavállaló, bizonyos szabályokat mégis alkalmazni kell rá.

Az Mt. szerint kiküldetésről akkor beszélünk, ha a külföldi munkáltató a munkavállalót Magyarország területén olyan munkaviszonyban foglalkoztatja, amelyre egyébként az Mt. hatálya nem terjed ki.

Kinek ajánljuk Kiküldetés és külföldiek foglalkoztatása c. kiadványunkat?

Minden munkaügyi és HR vezetőnek, valamint relokációs szakembernek, hiszen a könyvből megismerheti a belföldi és külföldi kiküldetésre és kirendelésre vonatkozó előírásokat, a külföldi állampolgárokra vonatkozó munkaügyi szabályokat és a rendelkezések esetleges megsértése utáni jogkövetkezményeket.