alt

Segédletek

Ha előfizetője ennek a terméknek, lépjen be a jobbra fent található ügyfélkapun az alább látható segédletek letöltéséhez! A felhasználónevet és a jelszót a szaklap második oldalán találja.

 

Segédletek

 • 1. Vizsgálati napló
 • 2. Vényköteles gyógyszer vény nélküli kiadásának nyilvántartása
 • 3. Ellenőrzött szer nyilvántartó 6
 • 4. Ellenőrzött szerrel kezelt betegnyilvántató karton
 • 5. Laboratóriumi napló
 • 6. Kérelem személyi jog megadásához
 • 6.a Büntetőjogi nyilatkozat
 • 7. Impleálási napló
 • 7.a Kiszerelési napló
 • 8. Méregkönyv
 • 9. Sterilezési napló
 • 10. Forgalomba hozatali engedélyét törölt gyógyszerek nyilvántartása
 • 11. Lejáratos készítmények nyilvántartása
 • 12. Nyilvántartás a forgalmazás megszüntetéséről
 • 13. Belső minőségellenőrzési napló
 • 14. Hőmérséklet ellenőrzési napló
 • 15. Pszichotróp anyagok tételes nyilvántartása
 • 16. Aláírási címpéldány
 • 17. Veszélyes anyagok biztonsági adatlapja
 • 18. Minőségi bizonylatok nyilvántartása
 • 19. Házhozszállítás nyilvántartó lap
 • 20.a Gyógyszerspecialitások leltárkartonja
 • 20.b Magisztrális anyagok leltárkartonja
 • 21. Vásárlók könyve
 • 22. Munkaszerződés gyógyszerész
 • 24. Munkaidő nyilvántartási lap
 • 25. Szabadságengedély
 • 26. Egészségügyi könyv
 • 27. Zárási könyv
 • 31. Tűzoltó készülékek ellenőrzésének nyilvántartása
 • 32. Mérlegek hitelesítése 62 2004 GKM rend
 • 33. Ellenőrzött szer selejtezési jegyzőkönyv
 • 34. Káreseti jegyzőkönyv
 • 35. Körtelefon
 • 36. Gyógyintézeti gyógyszerigénylő lap
 • 37. Finanszírozási előleg igénylő
 • 38. Internetes gyógyszerrendelés nyilvántartása
 • 40. Magisztrális gyógyszer átadó lap
 • 41. Kamarai tagfelvételi kérelem
 • 42. Megyei szervezetek
 • 43. Hozzájárulás
 • 44. Kérdezze meg gyógyszerészét
 • 45. OGYI bejelentőlap
 • 46. Tájékoztató levél az orvosok részére
 • 47. 495 - 2013 Korm 1 melléklet
 • 48. 495 - 2013 Korm 2 melléklet
 • 49. 495 - 2013 Korm 3 melléklet
 • 50. 495 - 2013 Korm 4 melléklet
 • 50. Bérkompenzációs nyilatkozat 2014
 

Törvények

 • 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 • 2005. évi XCV. törvény (Gytv.) az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról
 • 2006. évi XCVIII. tv. (Gyftv.) a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól
 

Kormányrendeletek

 • 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról
 • 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről
 • 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről
 • Rendelet a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről
 • Rendelet a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről
 • Rendelet a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
 • Rendelet az egészségbiztosítási szervekről
 

Miniszteri rendeletek

 • 19/1991. (XI. 5.) NM rendelet a gyógyszerek rendelésének, kiadásának és felhasználásának ellenőrzéséről
 • 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről
 • 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az étrend-kiegészítőkről
 • 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról
 • 53/2004. (VI. 2.) ESzCsM rendelet a gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről
 • 64/2004. (VII. 27.) ESzCsM rendelet a Szabványos Vényminták Gyűjteménye VII. kiadása alkalmazásáról
 • 20/2005 (VI. 10.) EüM rendelet a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről
 • 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről
 • 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról
 • 28/2006. (VII. 11.) EüM rendelet a Magyar Gyógyszerkönyv VIII. kiadásának alkalmazásáról
 • 44/2006. (XII. 27.) EüM rendelet az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet módosításáról
 • 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről
 • 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól
 • 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről
 • 1/2009. (I.30.) EüM rendelet az igazgatási szolgáltatási díjról
 • 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról
 • 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről