alt

Segédletek

Ha előfizetője ennek a terméknek, lépjen be a jobbra fent található ügyfélkapun az alább látható segédletek letöltéséhez! A felhasználónevet és a jelszót a szaklap második oldalán találja.

 

Jogszabályok

 • 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
 • 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről
 • 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről
 • 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól
 • 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről
 • 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
 • 2012. évi V. törvény a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról
 


Közalkalmazotti jogviszonyhoz kapcsolódó iratminták.

 • Közalkalmazott felmentése nyugdíjkorhatárt betöltött
 • Közalkalmazott felmentése öregségi teljes nyugdíjra jogosult kérelme alapján
 • Közalkalmazott felmentés iránti kérelme
 • Közalkalmazott felmentés iránti kérelme öregségi teljes nyugdíjra jogosult
 • Közalkalmazott felmentése egészségügyi alkalmatlanság miatt
 • Közalkalmazott egészségügyi alkalmatlanság miatti tájékoztatása munkakör felajánlásról
 • Tájékoztatás közalkalmazotti jogviszony létesítésekor
 • Pedagógus, dajka kérelme csökkentett munkaidőre
 


Minták, segédletek

 • Apa nyilatkozata gyermek utáni szabi igénybevételéhez
 • Bérpótlék helyett szabadidő kiadása
 • Csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szándék bejelentése
 • Csoportos létszámleépítésre vonatkozó döntés bejelentése
 • Kirendelés másik munkáltatóhoz
 • Leltár hozzájáruló nyilatkozat alkalmazott foglalkoztatásához
 • Leltárfelelősségi megállapodás
 • Lemondás közalkalmazotti jogviszonyról
 • Megállapodás 24 órás beosztás szerintí munkaidőre
 • Elállás a munkaszerződéstől
 • Előszerződés
 • Előzetes hozzájárulás kérése munkáltatói intézkedéshez szakszervezeti tisztségviselő esetén
 • Fizetés nélküli szabadság méltányosságból
 • Megállapodás osztott munkaidőre
 • Megállapodás szabadság kiadásáról
 • Megállapodás a teljes napi munkaidő megemelésében
 • Utazási költségtérítéshez nyilatkozat
 • Előzetes hozzájárulás kérése munkáltatói intézkedéshez üzemi tanács elnöke esetén
 • Versenytilalmi megállapodás
 • Meghatalmazás munkabér felvételére
 • Értesítés határozott idejű munkaviszony megszűnéséről
 • Megőrzési felelősség átvételi elismervény
 • Mentesítés munkavégzési kötelezettség alól
 • Felszólítás munkából való távollét igazolására
 • Munkadiő-nyilvántartás
 • Figyelmeztetés
 • Munkaköri leírás nyomtatvány minta
 • Figyelemfelhívás
 • Munkáltatói elállás versenytilalmi megállapodástól
 • FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS a munkavállaló által okozott kár megtérítésére
 • Munkáltatói felmondás
 • Munkáltatói felmondás csoportos létszámcsökkentés esetén
 • FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS jogalap nélkül kifizetett munkabér visszakövetelésére
 • Munkáltatói utasítás rendkívüli munkavégzésre
 • Munkáltatói utasítás továbbképzésre
 • Fizetés nélküli szabadság kötelező engedélyezése
 • Munkaszerződés
 • Gyermek utáni pótszabadságra való jogosultságról
 • Munkaszerződés munkakör megosztására
 • Határozat hátrányos jogkövetkezmény alkalmazása esetén
 • Munkaszerződés több munkáltató által létesített munkaviszonyra
 • Tanulmányi szerződés
 • Határozott idejű munkaviszony MUNKAVÁLLALÓI FELMONDÁSA
 • Utasítás munkakörbe nem tartozó munkavégzésre
 • Munkaszerződés hátrányos jogkövetkezmény alkalmazásával
 • Határozott idejű munkaviszony azonnali hatályú indokolás nélküli felmondása
 • Munkaszerződés módosítás munkakörre határozott időtartamra
 • Rendkívüli munkavégzés elrendelése
 • Hozzájárulás munkabérből való levonáshoz havi fix összegben
 • Részletfizetési engedély
 • Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás elrendelése
 • Hozzájárulás munkabérből való levonáshoz százalékos arányban
 • Munkaszerződés módosítása
 • Munkavállaló azonnali hatályú felmondása
 • Igazolás apa pótszabadságának igénybevételéhez
 • Illetékmentesség igazolása
 • Jegyzőkönyv munkaköri leírás átvételének megtagadásáról
 • Jegyzőkönyv okirat átvételének megtagadásáról
 • KÉRELEM részmunkaidős foglalkoztatásra való áttérésre
 • Munkavállaló rendes felmondása
 • Munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése
 • Nyilatkozat felmondási tilalomról való tájékoztatasról
 • Tájékoztatás felmondási tilalomról
 • Tájékoztatás munkaszerződés mellé
 • Próbaidő alatti munkaviszony-megszüntetés
 


Olvasói kérdések

 • Felmondás, munkaidő, szabadság
 • Munkaviszony, béren kívüli juttatás, gyes, gyed
 


Útmutatók

 • Felmondás új szabályai
 • Indokoláshoz kötött azonnali hatályú felmondás
 • Munkaköri leírás mint a munkaszerződés kötelező melléklete
 • Munkaszerződés teljesítése
 • Munkaviszony létesítése