alt

Segédletek

Ha előfizetője ennek a terméknek, lépjen be a jobbra fent található ügyfélkapun az alább látható segédletek letöltéséhez! A felhasználónevet és a jelszót a szaklap második oldalán találja.

 

Keresse a alt jelet a legfrissebb tartalomért!

Minták, esettanulmányok, útmutatók

Segédletek

 • Belföldi kiküldetés elrendelése
 • Külföldi kiküldetés költségvetése
 • Cég tulajdonában lévő gépjármű magáncélú használata
 • Hívásnapló az üzleti és magáncélú telefonhasználat szétválasztásához
 • Iskolakezdési támogatás egyéni nyílvántartása
 • Kérelem cafeteria 2010
 • Kiküldetési rendelvény
 • Megállapodás internet
 • Munkába járás megtérítése
 • Nyilatkozat (üdülési csekk) 2010
 • Nyilatkozat (üdülési csekk) 2
 • Reprezentáció
 • Saját gépjármű hivatali használata
 • Tanulmányi szerződés iskola
 • Tanulmányi szerződés tanfolyam
 • Temetési segély igénylése munkáltatótól
 • Üdülési csekk nyílvántartása
 • Üzleti ajándék átadásáról szóló jegyzőkönyv
 • Üzleti ajándék értékének nyilvántartása
 • Vásárlási utalványok beszerzése
 • Vásárlási utalványok juttatása
 • Védőszemüveg
 • Adatlap 2010 (A munkáltatótól, társas vállakozástól, polgári társaságtól származó jövedelemről)
 • Adatlap 2010 II.
 • Segédlet Üdülési Csekk szolgáltatási területei SZJ bontásban
 • 10K56 Adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igénybevételéhez
 • 10K57 A vámhatóság adatszolgáltatása a jövedéki ngedély kiadásáról
 • 10K58 Az önkormányzat jegyzőjének adatszolgáltatása
 • 10K70 A letétkezelő adatszolgáltatása
 • 10K82 Az építésfelügyeleti hatóság adatszolgáltatása
 • 10K95 A kifizető adatszolgáltatása a magányszemély kréelmére kiadott, kamatjövedelemmel kapcsolatos igazolásról
 • 10K55 A megszűnő MRP szervezet adatszolgáltatása
 • Kitöltési útmutató a 2010. évre kiállítandó adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor
 • Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai
 • Nyilatkozat a 2010. évi szja munkáltató által történő megállapítás kérésére
 • Adatlap 2011 A munkáltatóról származó jövedelmről az adó és adóelőleg levonásáról
 • Adatlap 2011 kitöltési útmutató
 • Adóelőleg-nyilatkozat az adójóváírás érvényesítéséről a 2011. évben
 • Adóelőleg-nyilatkozat 2011. évben a családi kedvezmény érvényesítéséről
 • Adóelőleg-nyilatkozat 2011. évben az adóelőleg meghatározása során figyelembe vehető költségekről
 • Adóelőleg-nyilatkozat a személyi kedvezmény érvényesítéséről a 2011. évben
 • Csekély összegű ajándék nyilvántartása
 • Fizetendő járulékok 1999-2011
 • Minimálbér, garantált bérminimum 2010.12.29.
 • A kontrolladat-szolgáltatás elkészítése
 • A magyar társadalombiztosítási rendszer kialakulásának rövid ismertetése
 • Elvárt béremelés 2012
 • Elvárt béremelés, bérkompenzáció 2012.
 • Az őstermelői igazolványokat érintő változások - 2013.
 • Külföldről származó osztalék 2013
 • Összefoglaló a kisvállalati adó legfontosabb tudnivalóiról
 • Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényt érintő módosítások 2014. január 1-jétől
 • Az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvény változása 2014 január 1-től

Esettanulmányok

 • Adóelőleg-nyilatkozat 2012
 • Adóelőleg-nyilatkozat 2012. évben a családi kedvezmény érvényesítéséről
 • Adóelőleg-nyilatkozat 2012 költségek elszámolásához
 • Adóelőleg-nyilatkozat a személyi kedvezmény érvényesítéséről a 2012. évben
 • Az egyéni vállalkozó gépjárműköltségeinek elszámolása
 • Egyéb költségtérítések, juttatások
 • Ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díjak és költségtérítések elszámolása, ha a bérbeadó magánszemély
 • Olvasói kérdések
 • Minimálbér, bérminimum összege 2009. január 1. napjától 2009. december 31. napjáig
 • A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kereset-kiegészítése
 • Költségszámítás
 • Munkabér közterhei, kifizetése, nyilvántartása
 • Átlagkereset, távolléti díj számítása
 • Speciális kérdések
 • Foglalkoztatást elősegítő támogatások
 • Adatlap a képzésre vonatkozóan
 • Adatlap a foglalkoztatói állapotfelmérésről
 • FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS 1
 • FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS 2
 • IGAZOLÁS súlyos fogyatékosság minősítésére
 • Nyilatkozat Iskolakezdési támogatás igénybevételéhez
 • Kérvény üdülési csekk igénybevételéhez
 • KÍSÉRŐJEGYZÉK A rendelkező nyilatkozatokat tartalmazó borítékokról
 • MUNKAVÁLLALÓI RENDES FELMONDÁS
 • MUNKÁLTATÓI RENDKÍVÜLI FELMONDÁS
 • MUNKASZERZŐDÉS Határozatlan időre
 • MUNKASZERZŐDÉS RENDKÍVÜLI MUNKAVÉGZÉSRE
 • Nyilatkozat a rugalmas béren kívüli juttatások felhasználására
 • NYILATKOZAT ÜDÜLÉSI CSEKKET ÁTADÓ KIFIZETŐ RÉSZÉRE
 • MINTA Cafetéria szabályzat
 • NYILATKOZAT az egyéni járulék megállapításához több jogviszony esetén
 • Nyilatkozat az ekho-ról
 • Rendelkező nyilatkozat a befizetett adó 1 + 1 százalékáról
 • ADATLAP reprezentáció elszámolásához
 • Áthelyezési megállapodás
 • BEJELENTÉSI LAP közérdekű önkéntes tevékenység bejelentésére
 • ÉRTESÍTÉS HATÁROZOTT IDEJŰ MUNKAVISZONY MEGSZŰNÉSÉRŐL
 • FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS
 • KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS TARTOZÁS MEGFIZETÉSÉRE
 • Leltárfelelősségi megállapodás
 • MEGÁLLAPODÁS a munkaszerződésben foglaltaktól eltérő munkakörben
 • Megőrzési felelősség
 • Munkáltatói utasítás továbbképzésen való részvételre
 • Munkavállaló kárigény-bejelentése
 • Szerződés közérdekű önkéntes tevékenység ellátására
 • Tanulmányi szerződés
 • Szétosztási jegyzék a csekély értékű ajándék átvételéről
 • TANULMÁNYI SZERZŐDÉS ALKALMAZÁSHOZ
 • TANULMÁNYI SZERZŐDÉS továbbtanulás támogatására
 • IRATMINTA MUNKÁLTATÓ AZONNALI HATÁLYÚ FELMONDÁSA
 • IRATMINTA MUNKÁLTATÓI RENDES FELMONDÁS
 • IRATMINTA MUNKAVÁLLALÓ RENDES FELMONDÁSA
 • IRATMINTA PRÓBAIDŐ ALATTI MUNKAVISZONY-MEGSZÜNTETÉS
 • Munkaszerződés minta 2012
 • Munkavállaló tájékoztatása munkaviszony létesítéskor 2012
 • Jegyzőkönyv okirat átvétel megtagadásról
 • Megállapodás 24 órás beosztás szerinti munkaidőre
 • Munkaszerződés több munkáltató által létesített munkaviszonyra
 • Munkaszerződés munkakör megosztására
 • Cafeteria szabályzatminta - 2014alt
 • Adóelőleg-nyilatkozat 2013. évben a családi kedvezmény érvényesítéséről
 • Adóelőleg-nyilatkozat 2013. évben a családi kedvezmény érvényesítéséről
 • Adóelőleg-nyilatkozat 2013 Költségek
 • Adóelőleg-nyilatkozat 2013 Költségek
 • Adóelőleg-nyilatkozat 2013 Külföldi kedvezmény
 • Adóelőleg-nyilatkozat 2013 Külföldi kedvezmény
 • Adóelőleg nyilatkozat 2013 személyi kedvezmény
 • Adóelőleg nyilatkozat 2013 személyi kedvezmény

Esettanulmányok

Esettanulmányok az éves beszámolót készítők részére

  • Példa az éves beszámolót készítők részére
  • Példa a nettó árbevétel értékének meghatározására
  • Példa Bruttó érték alapú degresszív leírásra „évek száma összege” módszerrel
  • Példa Bruttó érték alapú degresszív leírásra szorzószámos módszerrel
  • Példa csúsztatott átlagár értékének kiszámításához
  • Példa csúsztatott átlagár értékének kiszámításához 2
  • Példa devizás eszközök és kötelezettségek értékelésére
  • Példa export értékesítés elszámolására
  • Példa lekötött tartalékra

Esettanulmányok az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

  • Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Esettanulmányok a konszolidált beszámolót készítők részére

  • Példa a ráfordítások és bevételek konszolidálására
  • Példa a közbenső eredmények konszolidálásához
  • Példa a tőkekonszolidálás tárgyköréből
  • Példa az adósságkonszolidálás tárgyköréből
  • Példa equity módszer alkalmazására

Esettanulmányok - állatok

  • Mintapélda - Bérbe vett állatok elszámolása

Esettanulmányok

  • Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Esettanulmányok - tőzsdei ügyletek

  • Fedezeti ügyletek (Hedge) – magyarázatokkal, példákkal
  • Kamatfedezeti célú devizaswap ügylet – példa

Esettanulmányok átalakulásra

 • Példa kedvezményezett átalakulásra
 • Példa társasági forma váltásra

Kalkulációs excel-táblázatok

 • NPV szabály, IRR szabály
 • Háromnyelvű kiegészítő mellékletek, Cash-flow
 • Háromnyelvű mérlegsorok
 • Mérleg
 • Activity Based Costing
 • Cash-flow
 • Likvidítási mérleg
 • EVA mérleg, eredménykimutatás
 • Cash-flow mátrix

Kötelező szabályzatok

 • Pénzmosás elleni szabályzatalt
 • Cafeteria szabályzat
 • Az eszközök és források értékelési szabályzata
 • Az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata
 • Leltározási szabályzat
 • Az önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzat
 • Pénzkezelési szabályzat
 • Pénzmosás elleni szabályzat
 • A könyviteli szolgáltatást végzők szabályzata
 • Bizonylati szabályzat
 • Iratkezelési szabályzat

Számlarend

 • 1 - 2. számlaosztály
 • 3 - 4. számlaosztály
 • 5 - 8. számlaosztály
 • 9. számlaosztály
 • Államháztartási számlatükör

Számviteli politika - mintaszabályzat

 • SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT
 • A számviteli politika általános vázlata, döntési pontjai

Útmutatók, Szakmai cikkek

 • Lízing számviteli elszámolásának lehetőségei Európában
 • Összefoglaló tábla a lízing számviteli elszámolásának lehetőségéről Európában
 • Táblázat IAS szerint 1
 • Táblázat IAS szerint 2
 • Útmutató a mezőgazdaság számviteli sajátosságaihoz (5/3 fejezet)
 • Útmutató a mezőgazdaság számviteli sajátosságaihoz (5/3 fejezet foylt.)
 • Útmutató a mezőgazdaság egyéb számviteli sajátosságaihoz (5/4 fejezethez)
 • Útmutató mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó rt. számviteli elszámolásához (5/4 fejezethez)
 • Útmutató az összevont (konszolidált) éves beszámoló összeállításához
 • Konszolidációs adatgyűjtés 1.rész
 • Konszolidációs adatgyűjtés 2.rész
 • Konszolidációs adatgyűjtés 3.rész
 • Transzferár képzés összefoglalása
 • Devizakockázat
 • Kölcsön-Hitel táblázat
 • A bérpótlékok és egyéb bérelemek
 • A csőd és a felszámolás
 • A gazdasági társaságok átalakulása
 • A kereskedelmi elszámolásokhoz kapcsolódó fuvarparitások
 • A könyvvezetés és a bizonylatolás rendje
 • A könyvvizsgálat szabályai
 • A munka díjazása
 • A munkáltató fizetési kötelezettsége munkaviszony megszűnése, megszüntetése esetén
 • A nyilvánosságra hozatal és a közzététel kérdései
 • A végelszámolás
 • Az ellenőrzés, önellenőrzés megállapításai helyesbítésének számviteli kérdései
 • Az új Munka törvénykönyvének hatálybalépésével kapcsolatos adó- és járulékváltozások
 • Az új pénzmosási irányelvek magyar jogba történő átültetése
 • Devizanemek közötti áttérés
 • Feladatok az éves (egyszerűsített éves) beszámolók ellenőrzésével kapcsolatosan
 • Felkészülés a kettős könyvvezetőknél az éves zárásokra
 • Jogelőd nélkül alapított társaságok (előtársaságok)
 • Kiegészítés és esettanulmányok az „Ellenőrzés és önellenőrzés” témaköréhez
 • Kiküldetéssel kapcsolatos költségek
 • Kisvállalati adó
 • Költségelszámolási lehetőségek és megoldások
 • Közzététel
 • Külföldi kiküldetés költségei
 • Néhány gondolat a gazdasági társaságok átalakulásával kapcsolatban
 • Számviteli szolgáltatás szabályai

Sajátos elszámolási kötelezettségek

 • Pénzügyi intézmények sajátos elszámolási kötelezettségei
 • Minta közhasznúsági jelentés
 • A nonprofit szervezet gazdasági és pénzügyi irányítása, az éves pénzügyi terv
 • Az államháztartás számvitele
 • Hitelintézetek, takarékszövetkezetek számvitele
 • Mezőgazdasági tevékenység sajátosságai
 • Pénzügyi intézmények beszámolási kötelezettségei

Feladatok

 • 1. feladat - alaptőke felemelése
 • 2. feladat - osztalékkal kapcsolatos hozamok könyvelése
 • 3. feladat - részvényekkel kapcsolatos gazdasági események könyvelése
 • 4. feladat - államkötvény-vásárlás könyvelése
 • 5. feladat - befektetési jegyekkel kapcsolatos gazdasági események kontírozása
 • 6. feladat - befektetett pénzügyi eszközökkel kapcsolatos gazdasági események kezelése
 • 7. feladat - kölcsönszerződéssel kapcsolatos gazdasági események könyvelése
 • 8. feladat - egy összköltséges eredménykimutatást készítő rt. kiemelt gazdasági eseményeinek könyvelése
 • 9. feladat - átváltoztatható kötvények
 • 10. feladat - átszámítás devizáról forintra – mintafeladat
 • 11. feladat - devizáról más devizára való áttérés – mintafeladat
 • 12. feladat - forintról devizára való áttérés - mintafeladat
 • 13. feladat - cash flow mintafeladatok
 • 14. feladat - cash flow mintafeladatok
 • 15. feladat - Gyorsteszt a beszámoló adatainak helyes értelmezéséhez – I.
 • 16. feladat - Gyorsteszt a beszámoló adatainak helyes értelmezéséhez – II.
 • 17. feladat - Gyorsteszt a beszámoló adatainak helyes értelmezéséhez – III.
 • 18. feladat - Gyorsteszt a beszámoló adatainak helyes értelmezéséhez – IV.
 • 19. feladat - Immateriális javak könyvelése
 • 20. feladat - Pénzügyi lízing elszámolása

Ellenörző kérdések és listák

 • A kifizető által biztosított kedvezményes üdültetés
 • A munkáltató által biztosított számítógép- és internethasználat
 • A bedolgozók költségtérítése
 • Jegybanki alapkamat mértéke
 • Kamatkedvezményből származó jövedelem
 • KÉSZENLÉT, ÜGYELET
 • Munkába járás költségtérítése saját tulajdonú gépjármű esetén
 • Munkaruha juttatása
 • Távmunka
 • Védőszemüveg

Olvasói kérdések és válaszok

 • A rokkantsági ellátás folyósítása melletti kereseti lehetőségalt
 • Családi adókedvezmény igénybevételealt
 • Gyed extraalt
 • Minimálbér – garantált bérminimum 2014alt
 • 9/1 Ha valaki külföldön dolgozik, kell-e fizetnie az egészségügyi szolgáltatási járulékot?
 • 9/2 Szabadság kiadása egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén
 • 9/3 Munkaszüneti nap miatti munkanap áthelyezés
 • 9/4 A munkabér, mint védelemben részesülő személyes adat
 • 9/5 Végkielégítés költségvetési szerv feladatait átvett közhasznú társaság jogutód nélküli megszűnése esetén
 • 9/6 Munkaidő beosztása; műszakpótlék, szombati munkavégzés
 • 9/7 Végkielégítés és a szuperbruttósítás
 • 9/8 Osztalékfizetés külföldi magánszemély tulajdonosok részére
 • 9/9 Minimálbér vagy garantált bérminimum
 • 9/10 Étkezési utalvány
 • 9/11 Nyugdíjas 40 éves jubileumi jutalma
 • 9/12 Éjszakai pótlék, éjszakai műszakpótlék
 • 9/14 Határozott idejű munkaszerződés és mellékfoglalkozás
 • 9/15 Törzsgárda jutalom és/vagy természetbeni juttatás
 • 9/16 Emelt összegű végkielégítés
 • 9/17 „Passzív” táppénz-adójóváírás kapcsolata
 • 9/18 Iskolakezdési támogatás
 • 9/19 Munkabaleset – munkáltatói kártérítés
 • 9/20 Rokkantsági nyugdíjas munkaviszonyának megszüntetése
 • 9/21 Baleseti ellátás másodállásban
 • 9/22 Pótlék éjszakai munkavégzésért
 • 9/23 Munkahelyi étkezés kötelező igénybevétele
 • 9/24 Ügyelet vagy készenlét
 • 9/25 Rendkívüli munkavégzés nyilvántartása túlóraátalány fizetése esetén
 • 9/26 Külföldi kiküldetés
 • 9/27 Családi kedvezmény érvényesítése elvált szülők esetén
 • 9/28 Felmondási idő alatti új munkaviszony létesítése
 • 9/29 Elszámolás munkaidőkeret letelte előtti munkaviszony megszűnése esetén
 • 9/30 Rugalmas munkaidő
 • 9/31 Pedagógus és rendszergazda munkakört betöltő közalkalmazott szabadsága
 • 9/32 Főállású anya
 • 9/33 Külföldi vállalat munkatársa magyarországi kiküldetésen
 • 9/34 Az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző törvény hatása
 • 9/35 Munkavégzés érdekében felmerülő bérlethasználat
 • 9/36 Vasárnap kezdődő éjszakai műszak pótléka
 • 9/37 A gépkocsivezetőt megillető munkaközi szünet
 • 9/38 Hallgatói díj
 • 9/39 Ápolási díj után fizetendő járulékok
 • 9/40 Elhunyt munkavállaló jövedelmei utáni adókötelezettség
 • 9/41 Az egészségügyi szolgáltatási járulék
 • 9/42 Közalkalmazott jubileumi jutalma
 • 9/43 Állásidő, csúsztatott munkaidő
 • 9/44 Túlórapótlék helyett szabadidő
 • 9/45 A prémiumévek programban részt vevő munkavállaló jogviszonyának megszűnése
 • 9/46 Munkaszüneti napi munkavégzés díjazása
 • 9/47 Összefoglaló a személyi jövedelemadózást, járulékfizetést érintő törvénymódosításról
 • 9/48 Megbízási szerződés átminősítése munkaszerződéssé
 • 9/59 - A munkabérből való levonás
 • 9/60 A korábbi évekre is érvényesíthető-e az Szja. kedvezmény
 • 9/61 Milyen esetekben történhet értékvesztés-visszaírás?
 • 9/62 Milyen árfolyamon kell nyilvántartanom a pénztárgépbe beütött ellenértéket

Jogszabályok

Miniszteri rendeletek

 • START, START PLUSZ és START EXTRA kártya
 • Tájékoztató az eltérő adóelőleg módszer választásról
 • Tájékoztató az év közbeni adatszolgáltatásról
 • A gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének feladatellátása munkaviszonyban
 • A kifizető által munkavállaló javára kötött életbiztosítás számviteli elszámolása
 • Egyéni vállalkozó által alkalmazott magánszemélyek magáncélú telefonhasználata
 • Kapcsolódó adókedvezmény érvényesítése meghosszabbított időtartamban
 • Multi-kategóriás ajándékutalványok juttatása
 • Munkába járás chip-kártyás bérlettel
 • Munkaruházati termék juttatása
 • Önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozat
 • A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége
 • Tájékoztató a biztosításokra vonatkozó 2010. január 1-jétől hatályos adózási szabályok gyakorlati alkalmazásának egyes kérdéseiről
 • Tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulás mértékéről, illetve a statisztikai állományi létszám megállapítására vonatkozó új szabályról
 • Tájékoztató a számlaszámokról
 • Tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulás kötelezettség megállapítása során megváltozott munkaképességű munkavállalónak minősülő személyek fogalmáról
 • Tájékoztató a felsőfokú végzettségű pályakezdő fiatal START-kártyával történő foglalkoztatásának megváltozott szabályairól
 • Önkéntes pénztári befizetések adózása
 • Egyéni vállalkozó által biztosított cégautó használata
 • A járművezető gyakorlati szakoktató saját jármű üzemeltetésével kapcsolatos költségei
 • A társasházi közös költség elszámolhatósága a bérleti díjból
 • Tájékoztató a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartózó egyéni vállalkozó ingatlan-bérbeadásból, egyéb szálláshely szolgáltató tevékenységéből származó jövedelmének megállapításával kapcsolatos új szabályokról
 • Az egyéni vállalkozónak és a mezőgazdasági őstermelőnek kifizetett összegből a kifizetőnek nem kell adóelőleget levonnia
 • Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2010. augusztus 1-jétől
 • A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától
 • Öröklési és ajándékozási illetékmentesség egyenes ági rokonok között
 • Pedagógusok szakkönyvvásárlására adott támogatás adókötelezettsége
 • Tájékoztató a kizárólag ingatlan bérbeadási tevékenységet folytató magánszemély adózók
 • Tájékoztató a munkába járás költségtérítéséről
 • Tájékoztató az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról szóló
 • Versenyeken nyert érmék, trófeák adókötelezettsége
 • 8007/2010. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója a 2011. évben folyamatosan teljesítendő adatszolgáltatással kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról
 • 8009. (AEÉ. 14.) APEH tájékoztatója a magánszemély 2010. évi személyi jövedelemadó, különadó és egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról
 • Melléklet a 8009. (AEÉ.14) APEH tájékozatóhoz
 • A biztosítottak körének 2011. évi változása
 • Munkáltató által nyújtott lakáscélú kölcsön elengedett összegének adókötelezettsége
 • Tájékoztató a magyar jogszabályok szerint bejegyzésre nem kötelezett külföldi munkáltató képviseletét ellátó személy (munkavállaló, foglalkoztatott) járulékkötelezettségének változásáról
 • Tájékoztató a 10NY29 munkáltatói elszámolsához adható nyilatkozathoz
 • A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében
 • Az adóelőleg alapja és az adóelőleg nyilatkozat önálló tevékenység esetén
 • Tájékoztató családi kedvezmény érvényesítése ingatlan-bérbeadásból esetén
 • Tájékoztató családi kedvezmény érvényesítése vagyonkezelői joggal felruházott nevelőszülő, gyám esetében
 • Tájékoztató helyi bérlet juttatásáról
 • Tájékoztató a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása
 • Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályainak változásáról
 • Tájékozató az ügyintéző Contact Centeréről
 • Tájékoztató az internetjuttatások személyi jövedelemadó kötelezettségéről
 • Az NGM útmutatója az elvárt béremeléshez 2012
 • Mintaszabályzat adótanácsadó
 • Mintaszabályzat ingatlan
 • Mintaszabályzat könyvelő

Miniszteri rendeletek

 • 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól
 • 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról
 • 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről
 • 71/2005. (IX. 27.) GKM rendelet a felszolgálási díj mértékének megállapításáról, valamint a felszolgálási díj alkalmazásának és felhasználásának szabályairól

Rendeletek

 • 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairólalt
 • 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a felszámolás számviteli feladatairól
 • 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairólalt
 • 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyagfogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről
 • 72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet a végelszámolás számviteli feladatairólalt
 • 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról
 • 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételérőlalt

Törvények

 • 1990. évi C. törvény a helyi adókrólalt
 • 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
 • 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadórólalt
 • 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadórólalt
 • 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
 • 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról
 • 2000. évi C. törvény a számvitelrőlalt
 • 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérőlalt
 • 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
 • 2005. évi CLVI. törvény a nyugdíj-előtakarékossági számlákról
 • 2007. évi LXXV. törvény Könyvvizsgálatrólalt
 • 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adórólalt
 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

Gazdasági események

ÁFA kivezetése

 • ÁFA kivezetése - kapcsolódó jogszabály
 • ÁFA kivezetése

Aktivitás utáni kamat

 • Aktivitás utáni kamat - kapcsolódó jogszabály
 • Aktivitás utáni kamat

Aktiválásig felmerült kamat

 • Aktiválásig felmerült kamat - kapcsolódó jogszabály
 • Aktiválásig felmerült kamat

Alapítással, átszervezéssel kapcsolatos költségek elszámolása

 • Az alapítással, átszervezéssel kapcsolatos költségek elszámolása
 • Az alapítással, átszervezéssel kapcsolatos költségek elszámolása - kapcsolódó jogszabály

Alapítással kapcsolatos költségek elszámolása

 • Az alapítással kapcsolatos költségek elszámolása - kapcsolódó jogszabály
 • Az alapítással kapcsolatos költségek elszámolása

Anyagfelhasználásra jutó kedvezőtlen árkülönbözet

 • Anyagfelhasználásra jutó kedvezőtlen árkülönbözet - kapcsolódó jogszabály
 • Anyagfelhasználásra jutó kedvezőtlen árkülönbözet

Anyagkészlet értékvesztése

 • Anyagkészlet értékvesztése - kapcsolódó jogszabály
 • Anyagkészlet értékvesztése

Anyagkészlet hiánya, selejtezése

 • Anyagkészlet hiánya, selejtezése
 • Anyagkészlet hiánya, selejtezése - kapcsolódó jogszabály

Anyagok beszerzése beszerzési áron

 • Anyagok beszerzése beszerzési áron - jogszabály
 • Anyagok beszerzése beszerzési áron

Anyagok felhasználása

 • Anyagok felhasználása - kapcsolódó jogszabályok
 • Anyagok felhasznalasa

Anyagok vásárlása

 • Anyagok vásárlása - kapcsolódó jogszabály
 • Anyagok vásárlása

Apportba adott eszközök bruttó értékének kivezetése

 • Apportba adott eszközök bruttó értékének kivezetése - kapcsolódó jogszabályok
 • Apportba adott eszközök bruttó értékének kivezetése - Esettanulmány
 • Apportba adott eszközök bruttó értékének kivezetése

Az apportba adott eszközök értékcsökkenésének kivezetése

 • Az apportba adott eszközök értékcsökkenésének kivezetése - kapcsolódó jogszabályok
 • Az apportba adott eszközök értékcsökkenésének kivezetése - Esettanulmány
 • Az apportba adott eszközök értékcsökkenésének kivezetése

Apportba adott eszközök létesítő okirat szerinti értéke

 • Apportba adott eszközök létesítő okirat szerinti értéke - kapcsolódó jogszabályok
 • Apportba adott eszközök létesítő okirat szerinti értéke - Esettanulmány
 • Apportba adott eszközök létesítő okirat szerinti értéke

Apportként átvett szellemi termékek, vagyon értékű jogok nyilvántartásba vétele

 • Apportként átvett szellemi termékek, vagyon értékű jogok nyilvántartásba vétele - kapcsolódó jogszabály
 • Nyilvántartásba vétel

Apportként átvett tárgyi eszközök nyilvántartásba vétele

 • Apportként átvett szellemi termékek, vagyon értékű jogok nyilvántartásba vétele - kapcsolódó jogszabály
 • Apportként átvett tárgyi eszközök nyilvántartásba vétele

Az áru árrésének elszámolása

 • Az áru árrésének elszámolása - kapcsolódó jogszabály
 • Az áru árrésének elszámolása

Áru értékesítése fogyasztói áron

 • Áru értékesítése fogyasztói áron - kapcsolódó jogszabály
 • Áru értékesítése fogyasztói áron

Áru kivezetése nyilvántartásból

 • Áru kivezetése nyilvántartásból - kapcsolódó jogszabály
 • Áru kivezetése nyilvántartásból

Áru vásárlás beszerzési áron

 • Áru vásárlás beszerzési áron - kapcsolódó jogszabály
 • Áru vásárlás beszerzési áron

Áru vásárlása fogyasztói áron

 • Áru vásárlása fogyasztói áron - kapcsolódó jogszabály
 • Áru vásárlása fogyasztói áron

Árukészlet értékvesztése

 • Árukészlet értékvesztése - kapcsolódó jogszabály
 • Árukészlet értékvesztése

Árukészlet hiánya, selejtezése

 • Árukészlet hiánya, selejtezése - fogyasztói áron - kapcsolódó jogszabály
 • Árukészlet hiánya

Árukészlet hiánya, selejtezésre jutó árrés

 • Árukészlet hiánya, selejtezésre jutó árrés
 • Árukészlet hiánya, selejtezésre jutó árrés - kapcsolódó jogszabály

Bankszámlára történő befizetés kiadási pénztári bizonylat alapján

 • Bankszámlára történő befizetés kiadási pénztári bizonylat alapján

Beruházás ÁFA

 • Beruházás ÁFA
 • Beruházás ÁFA- ja Esettanulmány
 • Beruházás ÁFA- ja - kapcsolódó jogszabály

Beruházás nyilvántartásba vétele

 • Beruházás nyilvántartásba vétele - Esettanulmány
 • Beruházás nyilvántartásba vétele - kapcsolódó jogszabály
 • Beruházás nyilvántartásba vétele

Beruházások terven felüli értékcsökkenése

 • Beruházások terven felüli értékcsökkenése - Esettanulmány
 • Beruházások terven felüli értékcsökkenése - kapcsolódó jogszabály
 • Beruházások terven felüli értékcsökkenése

Beruházásra adott előleg

 • Beruházásra adott előleg (nettó érték) kapcsolódó jogszabály
 • Beruházásra adott előleg

Betegszabadság jutó járulék

 • Betegszabadság jutó járulék - jogszabály
 • Betegszabadság jutó járulék

Egyéb berendezések aktiválása

 • Egyéb berendezések aktiválása - Esettanulmány
 • Egyéb berendezések aktiválása - kapcsolódó jogszabály
 • Egyéb berendezések aktiválása

Egyéb berendezések értékcsökkenése

 • Egyéb berendezések értékcsökkenése - Esettanulmány
 • Egyéb berendezések értékcsökkenése - kapcsolódó jogszabály
 • Egyéb berendezések értékcsökkenése

Egyéb berendezések értékhelyesbítése

 • Egyéb berendezések értékhelyesbítése - kapcsolódó jogszabály
 • Egyéb berendezések értékhelyesbítése

Egyéb berendezések terven felüli értékcsökkenése

 • Egyéb berendezések terven felüli értékcsökkenése - Esettanulmány
 • Egyéb berendezések terven felüli értékcsökkenése - kapcsolódó jogszabály
 • Egyéb berendezések terven felüli értékcsökkenése

Értékesítés ÁFA

 • Értékesítés ÁFA
 • Értékesítés ÁFA-ja - Esettanulmány
 • Értékesítés ÁFA-ja - kapcsolódó jogszabály

Év végén a tárgyévet illető kamat elszámokása

 • Év végén a tárgyévet illető kamat elszámokása

Felújítás értéke

 • Felújítás értéke - Estetanulmány
 • Felújítás értéke - kapcsolódó jogszabály
 • Felújítás értéke

Fizetett kamat

 • Fizetett kamat - kapcsolódó jogszabályok
 • Fizett kamat - Esettanulmány
 • Fizetett kamat

Forgatási célú részvényvásárlás

 • Forgatási célú részvényvásárlás

Göngyölegek betét díjas értékének kivezetése

 • Göngyölegek betét díjas értékének kivezetése - kapcsolódó jogszabály
 • Göngyölegek betét díjas értékének kivezetése

Halasztott ráfordításként történő elszámolása a térítés nélküli átvételnek

 • Halasztott ráfordításként történő elszámolás
 • Halasztott ráfordításként történő elszámolása a térítés nélküli átvételnek

Hatósági díjak, illetékek

 • Hatósági díjak, illetékek
 • Hatósági díjak, illetékek - kapcsolódó jogszabály

Hitel jóváírása

 • Hitel jóváírása

Hitel kamatának megfizetése

 • Hitel kamatának megfizetése

Időarányos váltókamat elszámolása 1

 • Időarányos váltókamat elszámolása 1

Időarányos váltókamat feloldása nyitáskor

 • Időarányos váltókamat feloldása nyitáskor

Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése

 • Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése - kapcsolódó jogszabály
 • Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése

Immateriális javakra adott előleg

 • Immateriális javakra adott előleg - kapcsolódó jogszabály
 • Immateriális javakra adott előleg

Ingatlanok aktiválása

 • Ingatlanok aktiválása - Esettanulmány
 • Ingatlanok aktiválása - kapcsolódó jogszabály
 • Ingatlanok aktiválása

Ingatlanok értéhelyesbítése

 • Ingatlanok értéhelyesbítése - kapcsolódó jogszabály
 • Ingatlanok értéhelyesbítése

Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése

 • Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése - Esettanulmány
 • Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése - kapcsolódó jogszabály
 • Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése

Ingatlanok terven felüli értékcsökkenése

 • Ingatlanok terven felüli értékcsökkenése - Esettanulmány
 • Ingatlanok terven felüli értékcsökkenése - kapcsolódó jogszabály
 • Ingatlanok terven felüli értékcsökkenése

A K+F tevékenység aktiválása

 • A K+F tevékenység aktiválása - kapcsolódó jogszabály
 • A K+F tevékenység aktiválása

Kamatelhatárolás feloldása a nyitás keretében

 • Kamatelhatárolás feloldása a nyitás keretében

Kapott osztalék eloszlása, ha a mérlegkészítésig ismert

 • Kapott osztalék eloszlása, ha a mérlegkészítésig ismert

Készletre adott előleg

 • Készletre adott előleg (nettó) - kapcsolódó jogszabály
 • Készletre adott előleg

Készletvásárlás ÁFA tartalma

 • A készletvásárlás ÁFA tartalma

Készpénzfelvétel bevételi pénztárbizonylat alapján

 • Készpénzfelvétel bevételi pénztárbizonylat alapján

Kifizetett előleg ÁFA tartalma

 • A kifizetett előleg ÁFA tartalma - kapcsolódó jogszabaly
 • A kifizetett előleg ÁFA tartalma

Kisértékű eszközök egyösszegű leírása

 • Kisértékű eszközök egyösszegű leírása - kapcsolódó jogszabaly
 • Kisértékű eszközök egyösszegű leírása

Kivezetett göngyölegekre jutó árkülönbözet

 • A kivezetett göngyölegekre jutó árkülönbözet - kapcsolódó jogszabaly
 • A kivezetett göngyölegekre jutó árkülönbözet

Lízingbe vett eszköz nyilvántartásba vétele

 • Lízingbe vett eszköz nyilvántartásba vétele - Esettanulmány
 • Lízingbe vett eszköz nyilvántartásba vétele - kapcsolódó jogszabályok
 • Lízingbe vett eszköz nyilvántartásba vétele

Lízingdíj törlesztése

 • Lízingdíj törlesztése - Esettanulmány
 • Lízingdíj törlesztése - kapcsolódó jogszabályok
 • Lízingdíj törlesztése

Munkabér előleg levonása

 • Munkabér előleg levonása - jogszabály
 • Munkabér előleg levonása

Munkavállalói kártérítés elszámolása

 • Munkavállalói kártérítés elszámolása - jogszabály
 • Munkavállalói kártérítés elszámolása

Munkavállalói kártérítés levonása

 • Munkavállalói kártérítés levonása - jogszabály
 • Munkavállalói kártérítés levonása

Műszaki gépek aktiválása

 • Műszaki gépek aktiválása - Esettanulmány
 • Műszaki gépek aktiválása - kapcsolódó jogszabály
 • Műszaki gépek aktiválása

Műszaki gépek bruttó értékének kivezetése

 • Műszaki gépek bruttó értékének kivezetése - Esettanulmány
 • Műszaki gépek bruttó értékének kivezetése - kapcsolódó jogszabály
 • Műszaki gépek bruttó értékének kivezetése

Műszaki gépek értékcsökkenése

 • Műszaki gépek értékcsökkenése - Esettanulmány
 • Műszaki gépek értékcsökkenése - kapcsolódó jogszabály
 • Műszaki gépek értékcsökkenése

Műszaki gépek értékcsökkenésének kivezetése értékesítéskor

 • Műszaki gépek értékcsökkenésének kivezetése értékesítéskor - Esettanulmány
 • Műszaki gépek értékcsökkenésének kivezetése értékesítéskor - kapcsolódó jogszabály
 • Műszaki gépek értékcsökkenésének kivezetése értékesítéskor

Műszaki gépek értékesítésekor a bevétel

 • Műszaki gépek értékesítésekor a bevétel - kapcsolódó jogszabály
 • Műszaki gépek értékesítésekor a bevétel - Esettanulmány

Műszaki gépek értékhelyesbítése

 • Műszaki gépek értékhelyesbítése - kapcsolódó jogszabály
 • Műszaki gépek értékhelyesbítése

Műszaki gépek terven felüli értékcsökkenése

 • Műszaki gépek terven felüli értékcsökkenése - Esettanulmány
 • Műszaki gépek terven felüli értékcsökkenése - kapcsolódó jogszabály
 • Műszaki gépek terven felüli értékcsökkenése

Részvény értékesítés árfolyamnyeresége

 • Részvény értékesítés árfolyamnyeresége

Részvény értékesítésekor a nyilvántartásból való kivezetés

 • Részvény értékesítésekor a nyilvántartásból való kivezetés

Részvény értékvesztésének elszámolása

 • Részvény értékvesztésének elszámolása

Saját rezsis beruházás ÁFÁ-jának elszámolása

 • Saját rezsis beruházás ÁFÁ-jának elszámolása
 • Saját rezsis beruházás ÁFÁ-jának elszámolása - Esettanulmány
 • Saját rezsis beruházás ÁFÁ-jának elszámolása - kapcsolódó jogszabály

Saját rezsis beruházás értéke

 • Saját rezsis beruházás értéke - Esettanulmány
 • Saját rezsis beruházás értéke - kapcsolódó jogszabály
 • Saját rezsis beruházás értéke

Szellemi termék, vagyon értékű jog eladási ára

 • Szellemi termék, vagyon értékű jog eladási ára
 • Szellemi termék, vagyon értékű jog eladási ára - kapcsolódó jogszabály

Szellemi termékek, vagyon értékű jogok értékesítésekor a bruttó érték kivezetése

 • Szellemi termékek, vagyon értékű jogok értékesítésekor a bruttó érték kivezetése - kapcsolódó jogszabályok
 • Vagyon értékű jogok értékesítésekor a bruttó érték kivezetése

Szellemi termékek vagyoni értékű jogok térítés nélküli átvétele

 • Szellemi termékek vagyoni értékű jogok térítés nélküli átvétele
 • Térítés nélküli átvétel - kapcsolódó jogszabályok

Szellemi termékek vásárlása

 • Szellemi termékek vásárlása - kapcsolódó jogszabályok
 • Szellemi termékek vásárlása

Térítés nélkül átadott műszaki gépek

 • Térítés nélkül átadott műszaki gépek - esettanulmány
 • Térítés nélkül átadott műszaki gépek
 • Térítés nélkül átadott műszaki gépek - kapcsolódó jogszabályok

Térítés nélkül átadott műszaki gépek értékcsökkenésének kivezetése

 • Térítés nélkül átadott műszaki gépek értékcsökkenésének kivezetése - esettanulmány
 • Térítés nélkül átadott műszaki gépek értékcsökkenésének kivezetése
 • Térítés nélkül átadott műszaki gépek értékcsökkenésének kivezetése - kapcsolódó jogszabályok

Térítés nélkül átvett eszközök piaci áron

 • Térítés nélkül átvett eszközök piaci áron - kapcsolódó jogszabályok
 • Térítés nélkül átvett eszközök piaci áron

Vagyon értékű jogok szellemi termékeinek értékhelyesbítése

 • Vagyon értékű jogok szellemi termékeinek értékhelyesbítése - kapcsolódó jogszabályok
 • Vagyon értékű jogok szellemi termékeinek értékhelyesbítése

Váltó elfogadása követelés fejében

 • Váltó elfogadása követelés fejében

Váltókamat pénzügyi rendezése

 • Váltókamat pénzügyi rendezése

Vételárban lévő kamat elszámolása

 • Vételárban lévő kamat elszámolása

Visszaküldés elszámolása elszámoló áron való visszaküldés esetében

 • Visszaküldés elszámolása elszámoló áron való visszaküldés esetében - jogszabály
 • Visszaküldés elszámolása elszámoló áron való visszaküldés esetében