Üdvözöljük!

Szakmai folyóiratunk segítségével hónapról hónapra megismerheti a legfrissebb változásokat! Az elkövetkezendő hónapokban részletesen foglalkozunk az új OTSZ legfontosabb rendelkezéseivel! Szerzőink érthető, gyakorlatias formában dolgozzák fel a tűzvédelem legaktuálisabb problémáit, így szaklapunkból Ön is folyamatosan naprakész információkat szerezhet legújabb feladatairól és kötelezettségeiről. Segítségünkkel hatékonyan felkészülhet a szigorú hatósági ellenőrzésekre, könnyen követheti a tűzvédelmet érintő jogszabályok változásait, szerzőink hatékony útmutatót adnak a követelmények gyakorlati alkalmazására vonatkozóan!

 

Optimum előfizetés tartalma

 • Szaklap éves előfizetése
 • Szerkeszthető iratminták, a hatályos jogszabályok szövege PDF formátumban
 • Hozzáférés a szaklap online archívumához
 • Korlátlan  szakértői tanácsadás
 • Olvasói kérdések és szakértői válaszok gyűjteménye
 • Kiegészítő szakmai anyag az új tűzvédelmi kötelezettségek gyakorlatban történő megvalósításához

Basic előfizetés tartalma

 • Szaklap éves előfizetése
 • Hozzáférés a szaklap online archívumához

E-tűzvédelem archívum

A szaklap számait a kívánt hónapra kattintva töltheti le pdf formátumban. Az archívumban mindig az aktuálisnál egy hónappal korábbi lapszámtól visszamenőleg lehet megtalálni a régebbi anyagokat.

2017

január, február, március, április, május, június, július, augusztus,

szeptember, október

2016

január,  február,  március,  április,  május,  június,

július, augusztus, szeptember, október, november, december

2015

január,  február,  március,  április,  május,  június,

július, augusztus, szeptember, október, november, december

2014

január,  február,  március,  április,  május,  június,

július, augusztus, szeptember, október, november, december

2013

január,  február,  március,  április,  május,  június,

július,  augusztus,  szeptember,  október,  november,  december

2012

január,  február,  március,  április,  május,  június,

július,  augusztus,  szeptember,  október,  november,  december

 

Optimum tartalom - Mintadokumentumok és segédletek

 

Mintadokumentumok általános tűzvédelmi teendők elvégzéséhez

 • Engedély alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére
 • Kérelem tűzjelző berendezés létesítéséhez
 • Tűzjelző berendezés üzembehelyezési jegyzőkönyve
 • Tűzvédelmi Szabályzat
 • Üzembehelyezési nyilatkozat
 • Tűzvédelmi oktatási napló
 • Tűzriadó terv
 • Tűzvédelmi házirend

Tűzvédelmi üzemeltetési napló

 • Tűz- és hibaátjelző féléves
 • Tűzjelző üzemeltetési napló
 • Tűzoltó berendezés éves ellenőrzés
 • Tűzoltó berendezés heti ellenőrzés
 • Tűzoltó készülék és vízforrás nyilvántartása

Havi és negyedéves minták

 • Biztonsági világítás negyedéves ellenőrzés
 • Dízelaggregátor havonkénti ellenőrzés
 • Hő és füst elleni védelem negyedéves ellenőrzés
 • Pánikzár, vészkijárati zár ellenőrzés
 • Szünetmentes táp, akku havonkénti ellenőrzés
 • Tűzoltó berendezés havonkénti ellenőrzés

Napi ellenőrzési minta

 • A napi ellenőrzések adatai


Tűzvédelmi mintadokumentumok mezőgazdasági tevékenységhez

 • Értesítés gépszemle megtartásáról
 • Igazolás betakaritást megelőző tűzvédelmi oktatásról
 • Jegyzőkönyv betakarítást megelőző gépszemléről
 • Kérelem külterületi irányított égetés engedélyezéséhez


Tűzvédelmi mintadokumentumok építőipari tevékenységhez

 • Kivitelezői nyilatkozat OTSZ
 • Kivitelezői nyilatkozat
 • Tervezői nyilatkozat


Az építési hatósági engedély és a használatbavételi engedély benyújtásáról itt található információ: (https://www.e-epites.hu/etdr/nyomtatvany)


Tűzvédelmi segédletek

 • A hivatásos katasztrófavédelmi szervek szervezeti felépítése 2015.01.01.
 • A munkáltató tűzvédelmi kötelezettségei
 • A polgári-védelem feladatköre
 • A régi és az Új OTSZ fogalmainak összehasonlítása
 • A tűz elleni védekezésben részt vevők főbb feladatai
 • A tűzoltó készülék típusai
 • Bejelentésköteles tevékenységek
 • Ipari gázpalackok színjele
 • Kijelölt tanúsító szervezetek
 • Műszaki megoldasok ellenőrzése, felülvizsgálata
 • Tűzoltó készülékek ellenőrzése, karbantartása, felülvizsgálata
 • Tűzoltó készülékek karbantartásának ciklusideje
 • Tűzoltóvíz-forrasok felülvizsgalata
 • Tűzvédelmi teljesítményjellemzők igazolása
 • Tűzveszélyességi kockázat meghatározása
 • Tűzoltó anyagok és jellemzői
 • Tűzoltó készülékek elhelyezése a közúti járműveken

 


Felkészülés a tűzvédelmi hatósági ellenőrzésekre

 • A tűzvédelmi bírság rendszere
 • Munkaügyi ellenőrzés az építőiparban
 • Szállodakomplexumok téli célellenőrzése
 • Zenés-táncos szórakozóhelyek téli célellenőrzése

 


Tűzvédelmi kötelezettségek a gyakorlatban

 • Egy háromszintes irodaépület kiürítése
 • A tűzriadó terv és annak gyakoroltatása
 • A tűzvédelem és a tervezői szabadság
 • Veszélyes anyagok felderítése a katasztrófavédelem rendszerében
 • Természeti hatások figyelembevétele
 • Társasházak hőszigetelése - I. rész
 • SEVESO III irányelv
 • Lestyán Mária - Miért alkalmazzunk tűzvédelmi koordinátort?
 • Fókuszban a SKET gyakorlat
 • Fókuszban a belső védelmi terv gyakorlat
 • Tűzvédelmi szabályzat készítése az OTSZ alpaján
 • Tűzgátló nyílászárók tervezési és kivitelezési hibái

 

Homlokzati tűzterjedés elleni védelem egyszintes épület nyílásos külső térelhatároló falszerkezet esetében

Milyen homlokzati tűzterjedés elleni védelmet kell biztosítani, egyszintes épület nyílásos külső térelhatároló falszerkezetével szemben?

 

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet értelmében egyrészt homlokzati tűzterjedési határérték-követel­mény van a nyílásos külső térelhatároló falszerkezettel szemben.

Tovább

Állvány jellegű építményekre vonatkozó követelmények

Az állványjellegű építmény valamennyi követelményét alkalmazni kell az építési-kivitelezői tevékenység céljára alkalmazott állványok esetében?

 

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet értelmében az állványjellegű építmények kockázati osztályát az OTSZ szerint kell meghatározni.

Tovább

Tűzfalon elhelyezhető hőszigetelő rendszer

A tűzfalon elhelyezhető vegyes hőszigetelő rendszer?

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet értelmében az alkalmazott homlokzati hőszigetelő anyag tűzvédelmi osztálya átszellőztetett légréssel kialakított külső térelhatároló fal esetén kizárólag A1 – a lábazat kivételével 0, lábazati felületen A1-E lehet.

Tovább

Országos Tűzvédelmi Szabályzati besorolás egy kilátó tervezésekor

Egy kilátó  tervezése során mik azok az OTSZ által elvárt követelmények az „A” „B” és „C” típusú kilátók esetén, amiket lehet illetve szükséges alkalmazni?

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet önálló fogalmat nem határoz meg a kilátókra. Az OTSZ rögzíti, hogy a kilátó speciális építménynek minősül.

Tovább

Tűzvédelmi Megfelelőségi Kézikönyv készítésére vonatkozó előírások

Abban az esetben is van tűzvédelmi megfelelőségi kézikönyv-készítési kötelezettségünk, amennyiben az épület nem az új OTSZ szerint létesült, de idén kerül használatbavételre?

Válasz

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet értelmében az építmény használatbavételét követő 60 napon belül az építmény tulajdonosának, társasház esetén a társasháznak az építményre vonatkozó Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvvel (a továbbiakban: TMMK) kell rendelkeznie

 • az 5 szintesnél magasabb lakóépületek,
 • az 1000 m2-nél nagyobb közösségi épületek,
 • az 1000 m2-nél nagyobb ipari épületek,
 • a 3000 m2-nél nagyobb mezőgazdasági épületek,
 • a 2000 m2-nél nagyobb tárolási épületek vagy
 • speciális építménynek minősülő közúti alagút, valamint felszín alatti vasút

esetében.

 

Tovább

Légcsatornák tisztítása

Az irodaházunkban beépített légcsatornák tisztítására milyen ciklusidő vonatkozik?

Válasz
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet értelmében a 14 méternél magasabban lévő legfelső használati szinttel rendelkező lakóépület központi szellőző rendszerét, valamint étterem konyhai szellőző (szagelszívó) rendszerét a gyártó által meghatározott rendszerességgel, annak hiányában lakóépületben 3 évente, étterem rendeltetés estében félévente tisztítani és annak elvégzését írásban igazolni kell.

Tovább

Kiürítés irodaházban

Az irodaházunk emeleti tárgyalója 150 fő befogadására tervezett. Megfelelő-e az a kialakítás, ha 2 lépcsőn keresztül biztosítjuk a kiürítést, amelyek közül az egyik íves karú, a másik egyenes karú?

Válasz

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet írja elő, hogy a menekülésre szolgáló, üzemszerűen kulcsra zárt ajtó nyithatósága milyen esetben biztosítható kulcsdoboz elhelyezésével.

Tovább

A beépített tűz- és füstgátló ajtók felülvizsgálata

Az épület üzemeltetőjeként elvégezhetjük-e a beépített tűz- és füstgátló ajtók felülvizsgálatát?

Válasz

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet meghatározza az üzemeltetői ellenőrzési feladatokat és meghatározza az időszakos felülvizsgálat, valamint a karbantartás feladatait.

Tovább

Gépjárművek tárolása társasházban

A társasház területén lévő garázson kívül tárolható más helyiségben is segédmotor?

Válasz

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet értelmében az építményt, építményrészt, a vegyes rendeltetésű épületet, szabadteret csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

Tovább

Útirányjelző rendszer társasház területén

Meglévő társasházunk területén nincs kiépítve menekülési útirányjelző rendszer, illetve az egyes szintek sincsenek jelölve. Ezeket utólag el kell helyeznünk?

Válasz

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet értelmében a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelményeknek számítanak a IX. fejezetben foglaltak, illetve az építmények tűzvédelmi használati előírásainak számítanak a XVIII-XX. fejezetben foglaltak, ugyanakkor az itt nem említett fejezetek követelményei az építmények tűzvédelmi létesítési előírásoknak tekintendők.

Tovább

Hővel szembeni ellenállás és égve csepegés biztosítása lépcsőházi nyílászárón

Társasházunk energetikai korszerűsítés előtt áll. Kérdésünk, hogy a lépcsőházon meglévő függőleges beépítésű műanyag nyílászáró esetében biztosítani kell-e a hővel szembeni ellenállást és az égve csepegési kategóriát?

Válasz
Az OTSZ ide vonatkozó rendelkezései:

A hő- és füstelvezető szerkezet

a) bevilágító felületének, kupolájának tűzvédelmi osztálya A1-D,
b) megbízhatósági nyitási ciklusainak száma
  ba) közösségi rendeltetésű füstszakasz esetén Re 1000,
  bb) egyéb rendeltetésű füstszakasz esetén Re 300,
  bc) közösségi rendeltetésű füstszakaszban kétfunkciójú szerkezet esetén Re 10 000 + 1000,
  bd) kétfunkciójú szerkezet esetén Re 10 000 + 300,
c) szélterelőinek vibrációja 10 Hz-nél nagyobb csillapítású,
d) külső szívóhatással szembeni ellenállása (statikus ellenállás, jelzése: WLmin) 1500 Pa,
e) hővel szembeni ellenállása B = 300 °C és
f) égve csepegési kategóriája − a vízszinteshez képest 120°-nál nagyobb mértékben kinyíló szerkezet kivételével − d0.

Tovább

Füstszakaszolás kialakítása - ÚJ!

A tervezés alatt lévő, 1800 m2-es talajszint alatti garázs területén is ki kell alakítani a füstszakaszolást?

Válasz

A választ az OTSZ 93. §-a adja meg.

Tovább

Központi leválasztás kialakítása - ÚJ!

A meglévő épületünk területén nincs kialakítva központi leválasztás. Kötelező-e számunkra annak kialakítása?

Válasz

Az OTSZ 135. § (1) bekezdése értelmében az építmény minden, központi normál és biztonsági tápforrásról táplált villamos berendezését, valamint a központi szünetmentes energiaforrásokat úgy kell kialakítani, hogy az építmény egésze egy helyről lekapcsolható legyen.

 

Tovább

Mekkora távolságot kell szabadon hagyni a tárolás során a lakóházunk padlásterében?

Válasz

Az OTSZ 191. § (5) bekezdése kimondja, padlástérben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag és I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék és gáz nem tárolható.

 

Tovább

Az éghető anyagokat ponyvaszerkezetű építményben kívánjuk tárolni. Kérdésem, hogy mekkora távolságot kell tartani az épülettől?

Válasz

Az OTSZ ponyvaszerkezetű építményekre vonatkozó alcíme kizárólag közösségi rendeltetésű ponyvaszerkezetű építményekre vonatkoznak, amelyek 500 m2-nél nagyobb alapterületűek vagy tömegtartózkodásra szolgálnak, így a tárolási célú sátrakra nem.

 

Tovább