Tisztelt Ügyfelünk!

 

Ön most a Munkajog a közszférában c. szaklap online kezelési felületére jelentkezett be.
Az online platform segítségével Ön könnyedén és átláthatóan kezelheti a meglévő előfizetéseihez tartozó szolgáltatási csomagjainkat.

 

Előfizetés tartalma

 • A szaklap éves előfizetése – évi 10 db digitális lapszám
 • Szerkeszthető iratminták
 • Hozzáférés a szaklap online archívumához
 • Korlátlan szakértői tanácsadás

 

 


 

 

 

Az évente 10 lapszámmal jelentkező szaklap számait a kívánt időszakra kattintva töltheti le, PDF formátumban

 

2017

március,  április,  május, június, szeptember, október, november, december

2018

január, február, március, április, május, június, szeptember, október, november

 

Mintadokumentumok

 

 • Közalkalmazott felhívása további munkavégzésre irányuló jogviszony bejelentésére
 • Közalkalmazott felmentése öregségi teljes nyugdíjra jogosult kérelme alapján
 • Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése próbaidő alatt
 • Lemondás közalkalmazotti jogviszonyról
 • Megállapodás közalkalmazott szabadságának kiadásáról a következő évben
 • Nyugdíjkorhatárt betöltött közalkalmazott felmentése
 • Pedagógus, dajka kérelme csökkentett munkaidőre
 • Rendkívüli felmentés
 • Tájékoztatás határozott idejű közalkalmazotti jogviszony megszűnéséről
 • Tájékoztatás kinevezéshez
 • Teljes öregségi nyugdíjra jogosult közalkalmazott felmentés iránti kérelme
 • Utasítás más munkakörbe tartozó munkavégzésre
 • Közszolgálati jogviszony megszüntetése próbaidő alatt a munkáltató kezdeményezésére
 • Közszolgálati jogviszony megszüntetése köztisztviselő lemondása miatt
 • Közszolgálati tisztviselő nő felmentés iránti kérelme öregségi teljes nyugdíj igénybevétele céljából
 • Közszolgálati tisztviselő nő felmentése
 • Közszolgálati tisztviselő próbaidő alatti azonnali hatályú megszüntetése miatti munkáltatói értesítés
 • Közszolgálati tisztviselő lemondasa lemondási idő lerövidítésével
 • Utasítás más munkakörbe tartozó munkavégzésre
 • Figyelemfelhívás
 • Megállapodás a szabadság esedékesség évét követő évben történő kiadásáról
 • Megállapodás szabadság kiadásáról
 • Megállapodás vezető közalkalmazott szabadságának kiadásáról
 • Nyilatkozat gyermek utáni pótszabadságra való jogosultságról
 • Nyugdíjra jogosult közalkalmazott felmentése
 • Lemondás közalkalmazotti jogviszonyról
 • Közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése