Tisztelt Ügyfelünk!

 

Ön most a Munkajog a közszférában c. szaklap online kezelési felületére jelentkezett be.
Az online platform segítségével Ön könnyedén és átláthatóan kezelheti a meglévő előfizetéseihez tartozó szolgáltatási csomagjainkat.

 

Előfizetés tartalma

 • A szaklap éves előfizetése – évi 10 db digitális lapszám
 • Szerkeszthető iratminták
 • Hozzáférés a szaklap online archívumához
 • Korlátlan szakértői tanácsadás

 

 


 

 

 

Az évente 10 lapszámmal jelentkező szaklap számait a kívánt időszakra kattintva töltheti le, PDF formátumban

 

2019

január, február

 

2017

március,  április,  május, június, szeptember, október, november, december

2018

január, február, március, április, május, június, szeptember, október, november, december

 

Mintadokumentumok

 

 • Közalkalmazott felhívása további munkavégzésre irányuló jogviszony bejelentésére
 • Közalkalmazott felmentése öregségi teljes nyugdíjra jogosult kérelme alapján
 • Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése próbaidő alatt
 • Lemondás közalkalmazotti jogviszonyról
 • Megállapodás közalkalmazott szabadságának kiadásáról a következő évben
 • Nyugdíjkorhatárt betöltött közalkalmazott felmentése
 • Pedagógus, dajka kérelme csökkentett munkaidőre
 • Rendkívüli felmentés
 • Tájékoztatás határozott idejű közalkalmazotti jogviszony megszűnéséről
 • Tájékoztatás kinevezéshez
 • Teljes öregségi nyugdíjra jogosult közalkalmazott felmentés iránti kérelme
 • Utasítás más munkakörbe tartozó munkavégzésre
 • Közszolgálati jogviszony megszüntetése próbaidő alatt a munkáltató kezdeményezésére
 • Közszolgálati jogviszony megszüntetése köztisztviselő lemondása miatt
 • Közszolgálati tisztviselő nő felmentés iránti kérelme öregségi teljes nyugdíj igénybevétele céljából
 • Közszolgálati tisztviselő nő felmentése
 • Közszolgálati tisztviselő próbaidő alatti azonnali hatályú megszüntetése miatti munkáltatói értesítés
 • Közszolgálati tisztviselő lemondasa lemondási idő lerövidítésével
 • Utasítás más munkakörbe tartozó munkavégzésre
 • Figyelemfelhívás
 • Megállapodás a szabadság esedékesség évét követő évben történő kiadásáról
 • Megállapodás szabadság kiadásáról
 • Megállapodás vezető közalkalmazott szabadságának kiadásáról
 • Nyilatkozat gyermek utáni pótszabadságra való jogosultságról
 • Nyugdíjra jogosult közalkalmazott felmentése
 • Lemondás közalkalmazotti jogviszonyról
 • Közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése