Dr. Izsák Orsolya

Ingatlanjogra specializálódott ügyvéd,

a Budapesti Ügyvédakadémia tulajdonjogi csoportjának vezetője

Bemutatkozás

Borsi László

Ingatlanszakértő,

a Lakásvásár Média Csoport elnöke

Bemutatkozás

 

 

 


Kiadványunk egy olyan hiánypótló, havonta megjelenő elektronikus szakmai folyóirat, amelynek segítségével folyamatosan tájékozódni tud az ingatlanszektort érintő változó előírásokról, friss hírekről, piaci trendekről, különböző pályázati lehetőségekről, és gyakorlati segítséget kaphat a hatósági ügyintézéshez, valamint az esetleges vitás ügyek rendezésére történő felkészüléshez. Nemcsak jogi, pénzügyi és műszaki kérdésekben segít eligazodni, hanem átfogó szakmai fórumot teremt az ingatlanágazatban tevékenykedő szakemberek, cégek és intézmények számára.

 

 • Szaklapunkban folyamatosan nyomon követjük és értelmezzük a szektort érintő ágazati jogszabályok alakulását, változásait és segítséget nyújtunk a nehezen értelmezhető előírások tisztázásában
 • Valós hazai esettanulmányok bemutatásán keresztül folyamatosan ismertetjük az ingatlanügyekhez kapcsolódó hazai bírósági gyakorlatot.
 • Segítséget nyújtunk a különféle szakhatósági ellenőrzésekre történő felkészülésben, és folyamatosan tájékoztatást adunk a megvalósuló hatósági ellenőrzések tapasztalatairól. 
 • Lapunkból folyamatosan tájékozódhat a hazai ingatlanszakma legfontosabb szereplőinek szakmai híreiről, az ingatlanszektor fontos eseményeiről, jelentős projektjeiről és fejlődési irányairól.

 

A Magyar Ingatlan több, mint egy szaklap. Az előfizetéssel egy szolgáltatáscsomagra fizet elő, amely gyakorlati segítséget nyújt az Ön mindennapi munkájához!

 

Optimum szolgáltatáscsomagot tartalma:

 • A szakmai folyóirat éves előfizetése (10 lapszám)
 • Archívum, a korábbi lapszámok gyűjteménye
 • Kiegészítő szakmai anyagok, hosszabb tanulmányok az ingatlanjog, -kezelés, -forgalmazás, -fejlesztés területéről
 • Hozzáférés a folyóirathoz kapcsolódó weboldalon található szerkeszthető iratmintákhoz, segédletekhez
 • Ingyenes szakmai tanácsadói szolgáltatás (Ön minden ingatlanokkal kapcsolatos szakmai kérdésre részletes, írásos választ kap!)
 • Amennyiben két lapszám között valami fontos jogszabályváltozás történik, az azonnal felkerül az optimum tartalmak közé, később pedig a lapban is feldolgozzuk

Basic szolgáltatáscsomag tartalma:

 • A szakmai folyóirat éves előfizetése (10 lapszám)
 • Archívum, a korábbi lapszámok gyűjteménye

Az éves előfizetési díj: 41 900 Ft+áfa

Az éves előfizetési díj: 31 900 Ft + áfa

Ingatlanjog
 • A társasház lakásainak és helyiségeinek használata körében felmerülő problémák bírósági úton történő tisztázása
Ingatlankezelés
 • A gázrendszerek műszaki-biztonsági felülvizsgálata
  • a jogszabályok alapján
  • a társasházkezelő szemszögéből
  • az akkreditált gázszerelő szemszögéből
Ingatlanpiac
 • Az ingatlanközvetítés bizalmi üzlet – Képzett és etikus szakemberekre van szükség a megtisztuláshoz
 • Megalakult az Etikus Ingatlanos Egyesület!
Ingatlanfejlesztés
 • Magyar sikerek az Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázatokon
 • Mi a különbség az ingatlanfejlesztő és az ingatlanspekuláns között?

 

 

 

Előfizetőink a szaklap számait a kívánt időszakrakattintva tölthetik le pdf formátumban. Az archívumban mindig az aktuális lapszámot, és a régebbi anyagokat lehet megtalálni.

2015

október, november-december

2016

január, február, március, április, május, június, július-augusztus, szeptember, október, november-december

Kiegészítő szakmai anyagok

 

 • Ingatlanközvetítői etikai normagyűjtemény
 • Ingatlanközvetítői etikai normagyűjtemény - kifejezések értelmezése és magyarázata
 • FIABCi-díjasok
 • FIABCI KIADVÁNY 2015
 • Balla Ákos – Ősszel megállhat a bérleti díjak emelkedése
 • Maráczi Zsolt – A bérlakásépítés lehetőségei Magyarországon
 • Németh Miklós – Mi a kulcskérdés?
 • Százlakásos passzív bérház a XIII. kerületben

 

Jogszabályok

 

 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (régi Ptk.)
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.)
 • A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
 • A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet
 • A postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről szóló 79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet
 • A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény
 • A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendele
 • A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény
 • A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet
 • Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet
 • A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény
 • A szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól szóló 2013. évi CLXXIV. törvény
 • A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény
 • A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény
 • Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X. 2.) Korm. rendelet
 • A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
 • Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény
 • Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet
 • Az ingatlanértékelést végző természetes személy és szervezet felelősségbiztosítási szerződésének minimális tartalmi követelményeire vonatkozó részletes szabályokról szóló 197/2007. (VII. 30.) Korm. Rendelet
 • A termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről szóló 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet

 

Mintadokumentumok

 

 • A lakás bérbeadása iránti kérelem
 • Önkormányzati ingatlanvagyon-kataszter
 • Felvonó műszaki adatlap adattartalma
 • Jegyzőkönyv felhasználási hely időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatának dokumentálásához

 

Segédletek

 

 • A határozott idejű bérleti szerződés megkötésének feltételei
 • Kitöltési útmutató az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszterhez
 • Kódjegyzék az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszterhez
 • Fogalomjegyzék az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszterhez
 • Ingatlanjelleg-azonosító a helyi önkormányzatok ingatlanvagyon-kataszteréhez