Felkészülés a munkaügyi ellenőrzésre – Munkavállalók jogviszonyának rendezettsége

Forum Média 2022-05-10

Az innovációs és technológiai minisztérium munkavédelmi és foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzésekre vonatkozó 2022. évi országos hatósági ellenőrzési terve alapján júniusban és júliusban a munkavállalók jogviszonyának rendezettsége érdekében a foglalkoztatásra vonatkozó szabályok érvényre juttatására irányuló akcióellenőrzés lesz. 

Cél a munkavállalók alapvető jogai érvényesítésének elősegítése, illetve a tisztességes, jogkövető vállalkozások versenyhátrányának csökkentése, az ellenőrizendő időszak a 2021. január 1. napjától a vizsgálat időpontjáig tartó időszak.

 

A munkaügyi kapcsolatok rendezettsége

 

A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 20. §-a tartalmazza a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeit.

 

A 2021. március 11-től hatályos rendelet értelmében az államháztartásról szóló törvény alkalmazása szempontjából nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének az, akit  

  • a hatóság az adózás rendjéről szóló törvényben vagy az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényben meghatározott, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása,
  • a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság

o   a jogviszony létesítésével kapcsolatos életkori feltételekre, a gyermekmunka tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése,

o   a munka díjazására vonatkozó rendelkezések megsértése,

o   a munkaerő-kölcsönzés nyilvántartásba vételével kapcsolatos szabályainak megsértése, vagy

  • az egyenlő bánásmód követelményének megsértése

miatt a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül végleges – közigazgatási per esetén a bíróság jogerős ítéletével elbírált – és végrehajtható, nyilvánosságra hozott közigazgatási határozatban bírsággal sújtott.

 

Szintén nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének az, akit harmadik országbeli állampolgár munkavállalási engedély vagy összevont engedély nélkül történő foglalkoztatása miatt a hatóság a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül végleges – közigazgatási per esetén a bíróság jogerős ítéletével elbírált – és végrehajtható, nyilvánosságra hozott közigazgatási határozatban bírsággal sújtott.

 

A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság, a Rendeletben meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeit sértő, végleges – közigazgatási per esetén jogerős ítéletben elbírált – és végrehajtható határozatban munkaügyi bírsággal sújtott foglalkoztatóra vonatkozó alábbi adatokat a honlapján közzététel útján nyilvánosságra hozza:

  • foglalkoztató:

o   azonosító adatait,

o   gazdálkodási formáját,

o   adószámát,

  • a jogsértést megállapító határozat

o   keltét és számát, véglegessé és végrehajthatóvá válásának időpontját,

o   a jogsértés megjelölését,

o   az alkalmazott jogkövetkezményt és mértékét az annak alapjául szolgáló jogszabályhelyre történő utalással,

o   közigazgatási per esetén a jogerős bírósági határozat keltét és számát, jogerőssé és végrehajthatóvá válásának időpontját, valamint azt, hogy a bíróság milyen döntést hozott.

 

A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a nyilvánosságra hozott adatokat, az alapjául szolgáló végleges határozatának végrehajthatóvá válásától vagy – közigazgatási per esetén – a bírósági határozat jogerőre emelkedésétől és végrehajthatóvá válásától számított két év elteltével törli a honlapjáról

 

A foglalkoztató naptári évenként egy alkalommal jogosult kérni, hogy a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság – a harmadik országbeli állampolgárnak a munkavégzésre jogosító engedély nélküli foglalkoztatása miatt kiszabott munkaügyi bírság kivételével – a nyilvánosságra hozatali időtartam leteltét megelőzően törölje a közzétett és végrehajtott határozattal kapcsolatos adatokat a honlapjáról, amennyiben a kérelem benyújtásával egyidejűleg teljesíti a befizetési kötelezettségét, melynek mértéke a határozatban kiszabott munkaügyi bírság összegének a háromszorosa, de legalább a jogszabálysértéssel érintett foglalkoztatottak száma és a minimálbér szorzatának a háromszorosa.

 

Az átutalást igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni kell.

 

A cikk a Munkajog szaklap 2022. májusi lapszámában jelent meg.