Felelős műszaki vezetők mindennapi kihívásai

79 900 Ft
Az ár az áfát (27%) nem tartalmazza.
Cikkszám: 893507


Információ

Kombinált képzés
2020-03-17 - 2020-04-07

 

Képzés helyszíne: CEU Konferencia Központ

Jelentkezési határidő: 2020. március 16.

 

Jelentkezési lap letöltése

Nem segíti az FMV-k dolgát az egyszerű bejelentés szabályainak módosítása: 2019. október 24-ét követően az egyszerű bejelentést az ÉTDR-be kell feltölteni, a vonatkozó szabályok pedig jelentően megváltoztak. A legfontosabb változás az építési napló eltörlése bizonyos esetekre, ami jelentősen megváltoztatja a felelős műszaki vezetői szerepvállalás jellegét, a jogszabályon alapuló feladatkörök ellátását. Hogy vállalhat felelősséget a kivitelezés a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartásáért, ha hiányzik a kivitelezési tevékenység legfőbb dokumentuma, az építési napló?

Az elmúlt időszakban ráadásul felerősödött az a jelenség, hogy a felmerült építési hibák miatti kártérítési igény esetén az érintett kivitelezőn kívül annak korábbi felelős műszaki vezetőjét is beperlik a jogosultak annak reményében, hogy követelésük előbb-utóbb így vagy úgy megtérül. A felelős műszaki vezetői tevékenység végzése jelenleg a legvédtelenebb pozíció jogi szempontból a kivitelezési folyamat résztvevői közül. Emellett az építőipar átalakítása még továbbra sem ért véget, a legtöbb változás pedig a felelős műszaki vezetőket is érinti. A szakmában egyre nagyobb szükség jól képzett, aktuális ismeretekkel rendelkező felelős műszaki vezetőkre.

Tematika           

 1. modul programja: Az FMV-eket érintő jogi kérdések – interaktív tréning
  Előadó:
  Dr. Gáts Andrea

Időpont: 2020. március 17. (kedd) 9.00-16.00

 • Az építési folyamat áttekintése
 • Felelős műszaki vezetői felelősség – megosztható-e és kivel?
  • az FMV feladata, törvényi felelőssége
  • irányítás eszközei
  • építési termékekkel kapcsolatos felelősség
  • műszaki átadás-átvételi és használatbavételi eljárás, utófelülvizsgálati eljárás
 • Az építőipari dokumentációk helyes vezetése
 • Szerződéskötési ismeretek
  • tartalmi és formai követelmények – tényleg csak írásban?
  • szerződésminta és/ vagy jogszabályi háttér ismerete
  • építőipari kivitelezői szerződés alanyai – ki, kivel, hogyan szerződjön?
  • házilagos kivitelezés speciális buktatói
  • Vállalkozási, vagy megbízási szerződés – eredmény, vagy gondossági felelősség?
  • felelős műszaki vezetői megbízási szerződés az új Ptk. szerint
 • Szabálytalan tevékenység jogkövetkezményei
  • szakszerűtlen, jogszerűtlen vagy jogosulatlan tevékenység
  • szankciók a kivitelezés folyamata alatt – építéshatósági, építésfelügyeleti bírságok hogyan kerülhetők el?
  • hibás kivitelezés jogkövetkezményei, a felelős műszaki vezető kártérítési felelőssége az épület tulajdonosával szemben – nem csak a kivitelező felel?
  • szakmai felelősségbiztosítás – mire jó és mire nem?
 1. modul programja: Az FMV-eket érintő gyakorlati problémák és új kihívások

Előadó: Fischer Tamás

Időpont: 2020. március 18. (szerda) 9.00-14.00

 • Az Építésügyi Reform hatása a felelős műszaki vezetőkre
  • az építési tevékenység végzéséhez kapcsolódó dokumentációk teljes körű, átfogó és folyamatos monitoring-felülvizsgálata
  • Építészeti, Mérnöki Tervezési és Szolgáltatási Rendszer kötelezően alkalmazandó egységes módszertana
  • költség-adatszolgáltatás
  • E-építési keretrendszer
 • A dokumentációval, adminisztrációval fellépő problémák
  • napló vezetése
  • kivitelezési tervdokumentáció
  • A felelős műszaki vezetői nyilatkozatok
 • Együttműködés az építőipar többi szereplőjével
 • A kivitelezési szakmunka koordinálása során felmerülő kérdések
 1. modul: Építésügyi Szabályozás kézikönyv
  A kézikönyvet a résztvevők az első tantermi napon kapják meg.

 2. modul – online továbbképzési anyag: Dokumentáció

Leckeküldés időpontja: 2020. március 31. (kedd)

 • iratminták (felelős műszaki vezető megbízási szerződése, alvállalkozói szerződések, építési szerződések stb.)
 • az iratmintákhoz kapcsolódó kitöltési segédletek

 

 1. modul – online továbbképzési anyag: Munkavédelmi és tűzvédelmi felelősség a módosított Munkavédelmi törvény, az új Tűzvédelmi szabályzat és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek (TvMI) alapján

Leckeküldés időpontja: 2020. április 7. (kedd)

 

Előadóink:

Dr. Gáts Andrea L.L.M. ügyvéd, szabályozási szakjogász

Fischer Tamás, okl. épületgépész mérnök, igazságügyi szakértő, építési műszaki ellenőr

 

FONTOS INFORMÁCIÓ!

Képzésünket szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetőknek hirdetjük. A képzésen való részvétel nem felel meg a felelős műszaki vezetőkkel szemben támasztott kötelező továbbképzési követelményeknek. A kötelező továbbképzési kötelezettségnek minden esetben a Magyar Mérnöki Kamarán keresztül lehet eleget tenni.

Információ

Kombinált képzés
2020-03-17 - 2020-04-07

 

Képzés helyszíne: CEU Konferencia Központ

Jelentkezési határidő: 2020. március 16.