EU-OSHA uniós iránymutatás a munkahelyek védelmére a járvánnyal kapcsolatban

Fórum Média 2020-06-09

Az EU-OSHA nem kötelező érvényű uniós iránymutatást tett közzé a honlapján a „COVID-19: Visszatérés a munkahelyre. A munkahelyek átalakítása és a munkavállalók védelme” címmel, melynek célja, hogy segítséget nyújtson a munkáltatók és munkavállalók biztonságának és egészségének megőrzésében egy olyan munkakörnyezetben, amely jelentősen megváltozott a világjárvány miatt.

Az iránymutatás magyar nyelven is olvasható és olyan általános intézkedéseket mutat be, amelyek az adott munkahelyzettől függően segíthetik a munkáltatókat abban, hogy a munkatevékenység folytatásakor megfelelő biztonságos és egészséges munkakörnyezetet biztosítsanak munkavállalói számára.

A dokumentum az EU-OSHA-tól származó információkon túlmenően különféle szolgáltatók forráslistáját (a döntően angol nyelvű dokumentumok), az egyes országokban kiadott különböző iparágakra, foglalkozásokra, munkahelyekre vonatkozó speciális tanácsokat, megoldásokat tartalmazzák. Célszerű áttekinteni a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott ágazatspecifikus útmutatásokat is.

Az iránymutatás tanácsokat ad:

  • a munkahelyi kockázatértékelések felülvizsgálatára, kiegészítésére, amely alapján célszerű cselekvési tervet készíteni és megfelelő intézkedéseket kidolgozni,
  • a vírusnak való kitettség minimalizálására,
  • a munka újrakezdésére a bezárási időszakot követően (pl. a munka szakaszos újraindítása, leginkább veszélyeztetettek védelme, aggodalmak, félelmek eloszlatása),
  • a távollétek magas arányának kezelésére (pl. csökkentett munkaerő-állományhoz igazított új eljárások, módszerek, túlmunka, esetleges további képzések),
  • az otthonról dolgozó munkavállalók kezelésére (pl. vélhetően több munkavállaló dolgozik otthonról, otthoni megfelelő munkakörnyezet kialakítása, munkaeszközök otthoni használata, megfelelő kommunikáció, mentális problémák megelőzése),
  • a munkavállalók bevonására (pl. munkavállalók bevonása, konzultáció a munkavállalókkal a tervezett intézkedésekről),
  • a betegségen átesett munkavállalókról való gondoskodásra (pl. különös figyelem a megfertőződöttekkel szemben, tevékenységük átalakítása, egészségügyi szolgáltató bevonása),
  • tervezésre és ismeretszerzésre a jövővel kapcsolatban (pl. vészhelyzeti tervek aktualizálása, távmunka bővítése),
  • tájékozódási lehetőségekről (pl. megbízható és pontos hírforrások használata),
  • az egyes országokban az ágazatokra és foglalkozásokra jellemző megoldásokra, tanácsokra (számos ország kínál ágazatspecifikus információkat a járvánnyal kapcsolatban).

A 18 oldalas magyar nyelven is olvasható dokumentumot célszerű áttanulmányozni, mert segítséget nyújt az azonnali és rövidtávú lehetséges intézkedéseken túlmenően azokra a hosszú távú intézkedésekre is, amelyek – vélhetően – életünk, munkahelyünk kialakítását, szabályait, szokásait jelentősen átalakítják, amelyek a munkavédelem „klasszikus tartalmát” is jelentősen befolyásolják.

Megjegyzés

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatban – sokszor ellentétes tartalommal – olyan mértékű és mennyiségű információ jelent meg az írott és digitális hírközlésben, amelyek értelmezése e téren kevés ismeretekkel rendelkezők számára nehézséget okoz. Javasoljuk, hogy a releváns szakmai hírforrásoktól tájékozódjunk, hiszen a szakemberek is először találkoztak e problémával, számos probléma még megválaszolásra vár.

A cikket a Munkavédelem c. folyóirat 2020. júniusi számában olvashatja.