Energetikai tanúsítás – kombinált képzés

4 elektronikus leckéből és egy tantermi napból álló továbbképzés az energetikai tanúsítói jogosultsági vizsgára történő felkészüléshez

71 910 Ft 79 900 Ft
Az ár az áfát (27%) nem tartalmazza.
Cikkszám: 895903


Információ

Kombinált képzés (Online és tantermi)
2019-12-04 - 2019-12-17


Tantermi nap:

2019. december 4. 9.00-17.00

Helyszín:
CEU Konferencia Központ
(1106 Budapest, Kerepesi út 87.)

A tantermi nap előadója:
Nagy Balázs, okl. szerkezetépítő mérnök, épületenergetikai szakmérnök

Online továbbképzési anyagok kiküldése:
2019. december 11. és 17.

A leckék szerzői:

Nagy Balázs, okl. szerkezet-építőmérnök MSc, épületenergetikai szakmérnök, doktorandusz (BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék)
Dr. Tóth Elek DLA, okleveles építőmérnök, vezető tervező, igazságügyi szakértő, a BME címzetes egyetemi tanára
Szende Árpád, Alpár-díjas építészmérnök, szakmérnök, vezető tervező, építésügyi és igazságügyi szakértő

Október 24-ig 10% kedvezménnyel jelentkezhet képzésünkre! 79900 Ft helyett 71.910 ft+Áfa

Jelentkezési lap letöltése

Képzésünkön a résztvevők elsajátíthatják mindazokat a speciális ismereteket, amelyek a sikeres vizsgához szükségesek, mindezt a téma legelismertebb hazai szakértőinek tolmácsolásában!

Hallgatóink megismerkedhetnek a hazai épületenergetikai aktuális szabályozásával, valamint begyakorolják a különböző típusú épületenergetikai számításokat, hogy sikerrel teljesíthessék a jogosultsági vizsga számítási feladatait.

A 4 elektronikus leckéből és 1 tantermi napból álló felkészítő képzésünket elsősorban azoknak az építőipari szakmagyakorlóknak ajánljuk, akik rendelkeznek az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításához szükséges alapvető szakmai ismeretekkel és megfelelő végzettséggel, és a jogosultsági vizsga letételét tervezik, vagy már rendelkeznek vizsgával, de tudásukat frissíteni szeretnék.

4 MÉK továbbképzési pontot érő képzés! (Bírálati sorszám: 2017/280)

Az írásos anyagok részletes tematikája:

 

1. Az energetikai tanúsítás-tanúsítvány jogszabályi, szabályozási háttere

 • Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet előírásai
 • Mely esetekben kötelező a tanúsítvány és mikor nem?
 • Kivételek a tanúsítvány elkészítésének kötelezettsége alól
 • Tanúsítvány – formai, tartalmi követelmények, érvényesség
 • Új épületek egyszerűsített/normál számításon alapuló tanúsítása
 • Szükséges dokumentumok felépítése
 • Az iratok közlési, iratkezelés, megőrzési kötelezettsége
 • Díjjegyzék-készítési kötelezettség
 • Energetikai megtakarításra irányuló javaslat elkészítése
 • A tanúsítvány beszerzése, átadása a vevőnek, illetve a bérlőnek
 • A kifüggesztési kötelezettség esetei
 • Tanúsítvány az épület egészére és az épület önálló rendeltetési egységére
 • Energetikai minőségi osztályok

 

2. Az épületek energetikai követelményértékei és számítási eljárásai

 • A számítások lépéseinek sorrendje
 • A határoló- és nyílászáró szerkezetek hő átbocsátási tényezőire
 • vonatkozó követelmények
 • A fajlagos hőveszteség
 • Az összesített energetikai jellemzőre vonatkozó követelmények
 • Az épületek nyári túlmelegedésének kockázatára vonatkozó követelmények.
 • Az épületgépészeti rendszerre vonatkozó előírások.
 • Belső hőmérsékletre és az épület szellőző levegő igényére vonatkozó előírások.
 • A hőtermelőre, a fűtési és HMV rendszerre vonatkozó előírások. A légtechnikai és a hűtési rendszerre vonatkozó előírások.
 • Megjegyzések és értelmezés az egyes határoló szerkezetekre vonatkozó számításokhoz
 • Az épületet határolásának egészére vonatkozó számítások
 • A fűtés éves nettó hőenergia igénye. A fűtés primer energia igénye
 • A melegvíz-ellátás és a szellőzési rendszerek primerenergia-igénye.
 • A gépi hűtés fajlagos éves primer energiafogyasztása
 • Az épület energetikai rendszereiből származó nyereségáramok
 • Az összesített energetikai jellemző számítása
 • Számítási példák
 • Felhasznált minimális megújuló energia részaránya

 

3. A 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben hivatkozott legfontosabb szabványos számítási eljárások

 • Anyagok hővezetési tényezőinek szabványos korrekciója
 • Felületi (hőátadási) ellenállások szabványos meghatározása
 • Változó vastagságú rétegek szabványos hővezetési ellenállása
 • A rétegtervben szereplő inhomogeneitásból származó hőhidak hatása, inhomogén szerkezetek hővezetési ellenállása
 • Légüregek hőtechnikai hatásának szabványos korrekciója
 • Mechanikai rögzítések (dübelezés) hőtechnikai korrekciója
 • Fordított rétegrendű lapostetők hőtechnikai korrekciója
 • Talajjal érintkező határolás, lábazatok hőtechnikai számítása
 • Belső hőmérséklet és relatív páratartalom szabványos értékei
 • Számítási példák

 

4. Épületenergetikai tanúsítás a gyakorlatban

 • Meglévő épülethatároló szerkezetek hőtechnikai azonosítása
 • A meglévő épületgépészeti rendszerek azonosítása
 • Épületek állagának, az energiafelhasználás szintjeinek vizsgálata
 • A bérjegyzék célszerű összeállítása
 • Maximálisan elszámolható időigény

 

A tantermi gyakorlónap programja

 • Épületenergetikai jogszabályok és szabványok áttekintése
 • Épületdiagnosztika, helyszíni felmérések
 • Épületszerkezetek és épületgépészeti rendszerek beazonosítása
 • Diagnosztikai eszközök bemutatása (hőárammérés, hőkamerázás, stb.)
 • Egyszerűsített épületenergetikai számítások áttekintése mintapéldákon keresztül
 • TNM rendelet szerinti számítások a vonatkozó MSZ EN ISO szabványok bemutatásával
 • Lakóépület, irodaépület, okatási és egyéb besorolású épületek
 • Részletes épületenergetikai számítások áttekintése mintapéldákon keresztül
 • Megújulók (napelem, napkollektor) és megújuló részarány számítása
 • Költséghatékonysági számítások
 • Számítógépes gyakorlat
 • Átlátszó és átlátszatlan rétegrendek hőtechnikája, benapozásvizsgálat (Auricon EnergetiC)
 • Vonalmenti hőhídszimuláció (Therm 7)
 • Nedvességtechnikai vizsgálat (WUFI)

 

FONTOS INFORMÁCIÓ!

Kérjük, a tantermi napra hozzanak magukkal laptopot!

A hivatalos Energetikai Tanúsítói jogosultsági vizsga a Mérnöki Kamaránál végezhető el! A Forum Média gyakorlati képzése a Kamara hivatalos vizsgakérdései alapján lett összeállítva.

Kapcsolódó termékek

Információ

Kombinált képzés (Online és tantermi)
2019-12-04 - 2019-12-17


Tantermi nap:

2019. december 4. 9.00-17.00

Helyszín:
CEU Konferencia Központ
(1106 Budapest, Kerepesi út 87.)

A tantermi nap előadója:
Nagy Balázs, okl. szerkezetépítő mérnök, épületenergetikai szakmérnök

Online továbbképzési anyagok kiküldése:
2019. december 11. és 17.

A leckék szerzői:

Nagy Balázs, okl. szerkezet-építőmérnök MSc, épületenergetikai szakmérnök, doktorandusz (BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék)
Dr. Tóth Elek DLA, okleveles építőmérnök, vezető tervező, igazságügyi szakértő, a BME címzetes egyetemi tanára
Szende Árpád, Alpár-díjas építészmérnök, szakmérnök, vezető tervező, építésügyi és igazságügyi szakértő

Kapcsolódó termékek