Elfogadták a jövő évi adótörvény-módosításokat

Forum Média 2021-06-08

Az Országgyűlés elfogadta a koronavírus-járvány okozta gazdasági válságból kilábalás szándékával megalkotott adótörvény-módosításokat.

A négygyermekes anyák az örökös szja-mentessége

Újdonság az eredetileg beterjesztett szöveghez képest, hogy a végszavazásra bocsátott egységes javaslatban lehetővé tették, hogy a négygyermekes anyák az örökös szja-mentességet akkor is igénybe vehessék, ha az egyik érintett gyermek, aki miatt jogosultak lehetnének rá, olyan fogyatékossággal él, amely miatt az őt gondozó bentlakásos szociális intézmény vezetője jogosult felvenni az utána járó családi pótlékot.

Adómentesség a villamosenergia-értékesítésből származó jövedelem esetén

Szintén a magánszemélyeket érintő változás, hogy a nem egyéni vállalkozói tevékenység keretében megszerzett villamosenergia-értékesítésből származó jövedelmet évi 12 ezer kilowattóra mennyiségig adómentessé teszi a kormány, ha azt a magánszemély aktív felhasználóként vagy energiaközösség tagjaként szerezte meg. A módosítás rendelkezik arról is, hogy kinek és milyen igazolást kell kiállítania ahhoz, hogy ezzel a kedvezménnyel élhessenek az érintettek, továbbá arról is, hogy az e mennyiségen felül értékesített villamos energia ellenértékeként kapott összeget hogyan kell bevallani és azután hogyan kell adózni.

Szigorítják a csokszabályokat

Ezek kevésbé a magánszemélyek, annál inkább a munkáltatók, vállalkozások és az újonnan létrehozott közérdekű vagyonkezelő alapítványok életét könnyítik meg. Többek között a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás összeolvasztása utáni mintegy 1,5 százalékos csökkenéssel. Annak azonban az egységes javaslatban nincs nyoma, hogy a kormány teljesíteni szerette volna egy utolsó pillanatos módosítással a lejáró többéves bérmegállapodásban foglalt, reálkereset-növekedés teljesüléséhez kötött szociális hozzájárulásiadó-mérséklési vállalását. 

Nagyon megtámogatják az adótörvényben is a vagyonkezelő alapítványokat.

A javaslat parlamenti tárgyalása alatt benyújtott és a törvényalkotási bizottság által megszavazott kiegészítés eredményeképp még az eredetileg is igen kedvezőnél – azaz az 50 százaléknál – jobb feltételeket biztosít majd a közérdekű vagyonkezelő alapítványokba szervezett vagy egyházi fenntartású felsőoktatási intézmények támogatóinak. Amennyiben ugyanis rendelkeznek az érintett alapítvány, illetve intézmény által az adóalap megállapítása céljából kiadott igazolással, akkor az átadott támogatás, juttatás, szolgáltatás ellentételezéseként akár annak bekerülési értékének 300 százalékával is csökkentheti az érintett vállalkozás a társasági adó megállapítása előtt az adózás előtti eredményét. A módosítás indoklásában az előterjesztő leszögezte, hogy a többi idetartozó kedvezménnyel együttesen továbbra is az adózás előtti nyereség összegéig lehet e csökkentő tételt alkalmazni. 

Mentesülés a negatív jogkövetkezmények alól

Szintén utólag bekerült módosítás – amely az eredeti javaslatban még nem szerepelt – az a könnyítés, amely révén mentesülnek a társasági adóalanyok a civil szervezeteket, felsőoktatási intézményeket, közérdekű vagyonkezelő alapítványokat tartós adományozási szerződés, felsőoktatási támogatási szerződés nem teljesítése vagy az érintett kedvezményezettek közhasznúsági adatbázisból törlése, jogutód nélküli megszűnése miatti esetleges negatív következményektől. Amennyiben a kedvezményezett oldalán van változás, akkor a még jelenleg hatályos szabály szerint az adott évben az adományozott többletkedvezmény értéke növelné az adományozó vállalkozás adózás előtti eredményét – és így, mivel nő a társasági adó alapja – a fizetendő adó összegét is. Amennyiben pedig az adózó bármilyen más ok miatt nem teljesíti a szerződésben vállalt adományozást, az adóalapot csökkentő kedvezmény duplájával emelkedne a társaság adózás előtti eredménye. Ezt a szabályt azonban a most beterjesztett egységes javaslat elhagyná, vagyis mentesülhetnének a jogkövetkezmények alól a cégek, ha bármilyen okból felfüggesztik az adott civil szervezet, felsőoktatási intézmény, a Nemzeti Kulturális Alap, a Magyar Kármentő Alap vagy közérdekű vagyonkezelő alapítvány támogatását. 

Új rendelkezések a nonprofit gazdasági társaságokra, szociális szövetkezetre, iskolaszövetkezetre vonatkozóan

A végszavazásra benyújtott egységes adótörvény-módosító javaslat arról is gondoskodik, hogy a csoportos társasági adóalanyiságban tagsággal rendelkező nonprofit gazdasági társaság, szociális szövetkezet vagy iskolaszövetkezet a tagságát a közérdekű vagyonkezelő alapítványok létrejötte miatt az adott adóévben ne veszítsék el a tagságukat, hanem a létesítés időpontjától függetlenül az adott adóév végéig változatlan formában működhessenek tovább.

Tanulószerződésekre vonatkozó átmeneti szabályok

Ugyancsak újdonság, hogy a jogalkotó megállapítja az új szakképzési törvény hatálybalépése előtt már megkötött és a hatálybalépése után is élő tanulószerződésekre vonatkozó átmeneti szabályokat a munkáltatók által igénybe vehető adókedvezmények számítására vonatkozóan, tekintve hogy jövőre kivezetik a szakképzési hozzájárulást, amely terhére a kedvezményt elszámolhatták. 

Hatályba lépés

Az új adószabályok számos más törvényhez hasonlón meglehetősen tág időhorizonton lépnek életbe. A változások igen jelentős része már a kihirdetését követő napon hatályos lesz, de például az uniós vámjogi szabályoknak megfelelő új jogszabályokat a kihirdetést követő 8. naptól kell alkalmazni. Lesznek 2021. július elsejétől, illetve augusztus elsejétől, továbbá október elsejétől hatályos pontjai is. Továbbá lesznek olyan pontok, amelyeket majd csak 2022. januárjától, illetve 2022. júliusától kell alkalmazni, de olyanok is, amelyeket 2023. február 13-tól, illetve 2024. január elsejétől. 

Forrás: www.index.hu

 

A témáról a Számviteli és Adózási Tanácsadó c. szaklapban részletesen olvashat.