A számlázás szabályai

39 900 Ft
Az ár az áfát (27%) nem tartalmazza.
Cikkszám: 828304


Információ

Online képzés
2019-06-11 00:00 - 2019-07-16 00:00

1. lecke – Időszaki elszámolásra vonatkozó szabályok összefoglalása

 • Az Áfa tv. 58. §-ának hatálya alá tartozó ügyletek
 • Elszámolási (fizetéssel érintett) időszak fogalma
 • Esedékesség fogalma és jelentősége
 • Teljesítés időpontjának meghatározására vonatkozó rendelkezések 1 év, vagy annál rövidebb elszámolási időszak esetén
 • Teljesítés időpontjának meghatározására vonatkozó rendelkezések 1 évnél hosszabb elszámolási időszak esetén
 • Járulékos költségek kezelése
 • Előlegfizetés, előlegteljesítés értelmezhetősége
 • Külföldi pénzben kifejezett ellenérték

2. lecke – Teljesítés időpontjának meghatározása egy esedékességi időpont esetén (kizárólag példákon keresztül)

 • Példa hatályba léptető rendelkezés (Áfa tv. 297. §) alkalmazására
 • Példák a teljesítési időpont meghatározására 1 évnél nem hosszabb elszámolási időszak és egy esedékességi időpont esetén
 • Példák a teljesítési időpont meghatározására 1 évnél nem hosszabb elszámolási időszak és módosított esedékességi időpont esetén
 • Példa a teljesítési időpont meghatározására 1 évnél hosszabb elszámolási időszak esetén

3. lecke – Teljesítés időpontjának meghatározása több esedékességi időpont esetén (kizárólag példákon keresztül)

 • Példa hatályba léptető rendelkezés (Áfa tv. 297. §) alkalmazására több esedékességi időpont esetében 1 évnél nem hosszabb elszámolási időszaknál
 • Példa a teljesítési időpont meghatározására 1 évnél nem hosszabb elszámolási időszak és több esedékességi időpont esetén
 • Példák a teljesítési időpont meghatározására 1 évnél nem hosszabb elszámolási időszak és több esedékességi időpont esetén, amely(ek)et a felek utólag módosítottak

4. lecke – Előleg fogalma és kezelése (kizárólag példákon keresztül)

 • „Előlegként” fizetett pénzösszeg az áfatörvény 58. §-a alá tartozó ügyletek esetén
 • Példák előleg teljesítésére bérbeadási szolgáltatást és havi bérleti díjat alapul véve
 • Nem pénz, készpénz-helyettesítő eszköz formájában nyújtott előleg
 • Végszámla kiállításának mellőzhetősége

5. lecke – Bérleti díjon felül átterhelt közüzemi díjak kezelése (kizárólag példákon keresztül)

 • Bérleti díjon felül áthárított közüzemi költségek adójogi megítélése az adóhatóság álláspontja szerint
 • Hatályba léptető rendelkezés (Áfa tv. 297. §) alkalmazása
 • Bérleti díjon felül tényleges fogyasztás alapján áthárított közüzemi költségek számlázása
 • Bérleti díjon felül tényleges fogyasztás alapján áthárított közüzemi költségek kezelése 2016. január 1-jétől
 • Bérleti díj és közüzemi költségek elkülönült számlázása
 • Bérleti díj és közüzemi költség együttes számlázása


6. lecke – Az ellenérték utólagos változásának elszámolása (kizárólag példákon keresztül)

 • Ellenérték utólagos növekedése
 • Ellenérték utólagos csökkenése

Információ

Online képzés
2019-06-11 00:00 - 2019-07-16 00:00