A csökkentett munkaidős bértámogatás augusztus végéig igényelhető

Fórum Média 2020-07-13

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LXIII. törvény a veszélyhelyzet végével (június 18. napja) hatályon kívül helyezte a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 105/2020. (IV. 10.) Kormányrendeletet azzal, hogy annak rendelkezéseit 2020. december 31. napjáig továbbra is alkalmazni kell. Ez azt jelenti, hogy a csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatás megvalósítására e határidőig van lehetőség.

A munkavállaló a munkáltatóval az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi, megyei kormányhivatalhoz (továbbiakban: kormányhivatal) együttesen benyújtott kérelem alapján kaphat támogatást, ha a járvány miatt nehézségekkel küzdő vállalkozások leépítésének megelőzése, a munkahelyek védelme érdekében csökkentett munkaidőt alkalmaznak. A programban a munkáltató vállalja, hogy nem szünteti meg a munkavállaló munkaviszonyát, és a munkavállaló munkaidejére és egyéni fejlesztési idejére bért fizet, a munkavállaló vállalja, hogy munkát végez és az egyéni fejlesztési időben munkaadó rendelkezésére áll, az állam pedig meghatározott mértékben kompenzálja a munkavállalónak a jövedelem kiesést. A támogatás a munkavállalónak közvetlenül nyújtott, köztehermentes állami támogatás. A támogatás a kérelem benyújtását követő időszakra állapítható meg. A kérelem benyújtásának dátumánál nem lehet korábbi a csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatásának a kérelemben igényelt kezdő napja (azaz a kérelmezett támogatás nyújtásának első napja). 

A támogatási kérelmek benyújtására 2020. április 16. napja és 2020. augusztus 31. napja között van lehetőség.

A támogatás szabályait a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 105/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet tartalmazza, melynek egyes rendelkezéseit a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 66. §-ában foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. Az eltérések jegyzéke ide kattintva olvasható.

 

Forrás: www.nfsz.munka.hu

 

Kapcsolódó termékünk:

Számviteli és adózási tanácsadó (havonta megjelenő digitális szaklap)