6110

 

Lapozzon bele

 

Rendelje meg

 

Egyedi jelszavával a fejlécben található Belépés menüpontra kattintva léphet be az oldalra.

Gazdasági társaságok működése és szerződések összeállítása az új Ptk. alapján


Miben segíti Önt a kiadvány?

A könyvből megismeri:

 • a cégek vezető tisztségviselőinek felelősségére vonatkozó új előírásokat,
 • a szerződések jogszerű összeállításához, valamint a szerződéses biztosítékokhoz kapcsolódó információkat,
 • a szerződés megszűnésének és felmondásának eseteit,
 • a felelősség kérdésének részleteit,
 • illetve a hibás teljesítés és a károkért való felelősség és a kártérítés szabályait.

 

Előfizetési konstrukciók

Optimum csomag

 • A kiadvány nyomtatott és online olvasható formában
 • CD melléklet szerkeszthető szerződésmintákkal:
  •   Vállalkozási és fuvarozási szerződések
  • Adásvételi, csere- és ajándékozási szerződések
  • Megbízási típusú szerződések
  • Bérleti, haszonbérleti és - haszonkölcsön-szerződés
  • Letéti szerződések
  • Forgalmazási és a jogbérleti (franchise) szerződés
  • Hitel- és a számlaszerződések (pl.: faktoring)
  • Biztosítéki és biztosítási szerződések
  • Polgári jogi társasági szerződés
 • Üzleti angol – e-nyelvleckék
 • Korlátlan szakmai tanácsadás
 • Kiegészítő szakmai tartalmak
  • Felvételtől a foglalkoztatásig – gyakorlati útmutató a munkáltató részére
  • Az adózók minősítése
  • Összefoglaló a 2016-os számviteli és adóváltozásokról
  • Mindent a munkabérről
  • Készüljünk együtt a hatósági ellenőrzésekre
  • A könyvvizsgálat menete
  • A munkavédelmi képviselő választása

Ára: 62 850 Ft + áfa

Basic csomag

 • A kézikönyv nyomtatott formában
 • CD melléklet szerkeszthető szerződésmintákkal:
  • Vállalkozási és fuvarozási szerződések
  • Adásvételi, csere- és ajándékozási szerződések
  • Megbízási típusú szerződések
  • Bérleti, haszonbérleti és - haszonkölcsön-szerződés
  • Letéti szerződések
  • Forgalmazási és a jogbérleti (franchise) szerződés
  • Hitel- és a számlaszerződések (pl.: faktoring)
  • Biztosítéki és biztosítási szerződések
  • Polgári jogi társasági szerződés
Ára: 41 900 Ft + áfa

 

Szerzők

 • Dr. Fábián Ferenc, egyetemi docens
 • Dr. Sándor István, ügyvéd
 • Dr. Boóc Ádám, ügyvéd
 • Dr. Grad-Gyenge Anikó, egyetemi docens
 • Dr. Sárközy Szabolcs, ügyvéd
 • Dr. Bor Zoltán, könyvvizsgáló és adószakértő
 • Gál István, Logisztikai Magiszter

A CD mellékletre kerülő iratmintákat összeállította:

 • Dr. Jónás Tünde, jogász
 • Dr. Kovács Szabolcs, jogász

 


Kivonat a kézikönyv tartalmából

 • Mire figyeljünk a szerződések megkötésénél, módosításánál és megszüntetésénél?
  • A Ptk. módosult és új szerződéstípusai
  • A szerződéskötési kötelezettség szabályozása
  • Szerződéskötés versenyeztetési eljárással
  • Hogyan kössünk szerződést ÁSZF-fel?
  • Hogyan kössünk szerződést a könyvelővel és a könyvvizsgálóval?
  • Melyek az elektronikus szerződéskötés szabályai?
  • Új lehetőség: a szerződési pozíció átruházása
  • Szerződéses biztosíték: foglaló, kötbér, bankgarancia, jogvesztés kikötése, zálogjog, óvadék, kezesség
  • Felmondás, elállás, bíróság általi megszüntetés
  • Szerződés megszüntetése közös megegyezéssel
  • Az elévülés változásának gyakorlati következményei
  • Előszerződés új szabályai. Tartozáselismerés
 • A szerződések teljesítésével és a pénztartozással kapcsolatos új előírások
  • Melyek a kamatra vonatkozó új előírások? Beszámítás
  • Hogyan módosult a pénztartozás-teljesítés előírása?
  • Mikor kötelező az idő előtti teljesítés elfogadása?
  • Teljesítés helyének, idejének, módjának új előírásai
  • Engedményezés, jogátruházás, tartozásátvállalás
  • Teljességi záradék
  • A szerződés érvénytelenségének jogkövetkezményei
 • Hibás teljesítés és a szerződésszegés egyéb esetei
  • Hogyan bizonyítható az előzetes szerződésszegés?
  • Új elem: fedezeti szerződés
  • Hogyan különül el egymástól a kellék-, jog-, és termékszavatosság, a jótállás és a kártérítési igény?
  • A kötelezetti és jogosult késedelme
  • A késedelem hatása a számlázásra
  • Szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség
  • Mikor választható kijavítás, kicserélés, árleszállítás?
  • Hogyan változtak a kártérítés szabályai?
  • Mit tegyünk, ha a másik fél megtagadja a teljesítést?
 • A gazdasági társaságokra vonatkozó új előírások
  • Tagok vagyoni hozzájárulása
  • Vezető tisztségviselők felelősségének új szabályai. Vezető tisztségviselőkkel szembeni kártérítési igény érvényesítése
  • Elkülönült, önálló helytállási kötelezettség
  • Postai küldeményekre vonatkozó kézbesítési vélelem
  • Társasági jogviták választottbíróság elé utalása
  • Gazdasági társaságok ügyvezetésének új előírásai
  • Társasági szerződés módosult szabályai
  • Hitelezőkkel szembeni felelősség
 • Jogi személyek létesítése, szervezete és képviselete
  • Képviseleti jog változásai
  • Típuskényszer. A létesítő okirat
  • Ügyvezetés, tulajdonosi ellenőrzés
  • Társasági forma megjelenése a cégnévben
 • A törvényes működés biztosítékai. Átalakulás, egyesülés, szétválás, jogutód nélküli megszűnés
 • Szerzői jog és iparjogvédelem a magánjogban
 • A Ptk. jogi személyre és kötelmi jogra vonatkozó előírásaihoz kapcsolódó jogszabályok
  • A bizalmi vagyonkezelőkre vonatkozó előírások
  • A hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályai
  • A zálogjogra vonatkozó új rendelkezések
 • Bírói gyakorlat

 

Tekintse meg az on-line tartalmakat

Visszahívás

Termékkel kapcsolatos kérdése van? Visszahívjuk!
A fentebbi linkre linkre kattintva az ügyfélszolgálati oldalra jut, ahol a jobb oldali mezőben megadhatja, hogy melyik termékünkről szeretne többet megtudni.

Szakmai kérdést szeretne feltenni?
Ide kattintva teheti meg. Szerzőink néhány munkanapon belül, írásban válaszolnak Önnek.
(A szolgáltatás azoknak az ügyfeleknek érhető el, akiknek az előfizetése tartalmazza a szaktanácsadói szolgáltatást.)

 

Új termék

Munkajog a közszférában

Kiadványunkkal könnyen értelmezheti a közszférában dolgozókat érintő szövevényes munkajogi előírásokat.


» Rendelje meg most!

Telefonos ügyfélszolgálatunkat az alábbi számokon érheti el. 

 

Vezetékes szám:
+36 1 273-2090, +36 1 273-2091

Mobilszám:
+36 30 485-0266, +36 30 485-0437

Amennyiben kérdéseit írásban szeretné feltenni, lehetősége van az alábbi címekre elküldeni azokat.

E-mailben:
forum-media@forum-media.hu
ugyfelszolgalat@forum-media.hu

Postai úton:
1139 Budapest, Váci út 91.

Médiaajánlat