449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről

Fórum Média 2021-09-07

A koronavírus-járvány további hullámainak megfékezése és a betegek védelme érdekében az egészségügyi dolgozóknak mostantól már kötelező a védőoltás felvétele.

2021. augusztus 1-én hatályba lépett kormányrendelet elrendelte az egészségügyi szolgáltatóknál a Covid elleni kötelező védőoltást. Az oltás azoknak kötelező, akik az alapellátás feladatait látják el, azaz az ügyeleti ellátás, a járóbeteg-szakellátás, a diagnosztika, a fekvőbeteg-szakellátás, a mentést igénylő ellátás, a betegszállítás és bentlakásos szociális vagy gyermekvédelmi intézményben szervezett egészségügyi ellátás, valamint a fegyveres és rendvédelmi szervek egészségügyi ellátása (dolgozók és fogvatartottak alapellátása) területén dolgoznak. A közvetlen lakossági gyógyszerellátásban dolgozók számára is kötelező a vakcina.

Felmentést a rendelet alól csak az kaphat, akinek erre egészségügyi oka van, ezt orvosi szakvéleménnyel kell igazolni.

A rendelet alapján az egészségügyi szolgáltatók nem hozhatnak létre új jogviszonyt olyan egészségügyi dolgozóval, aki nem veszi fel az oltást, és meg kell szüntetni a jogviszonyt azzal az egészségügyi dolgozóval, aki megtagadja az oltás felvételét.

Aki a rendelet hatálybalépése előtt nem vette fel a védőoltást – az állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében köteles – néhány mentesítés kivételével:

  • egydózisú oltóanyag esetén a  védőoltást, kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első dózisát 2021. szeptember 1. napjáig,
  • kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás második dózisát az oltóorvos által meghatározott időpontban felvenni.

A munkáltató a foglalkoztatottat felhívhatja a védőoltás felvételének igazolására. A védőoltás felvételét a foglalkoztatott a munkáltató felhívására öt napon belül köteles hitelt érdemlő módon igazolni, a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és az alábbi dokumentumok valamelyikének egyidejű bemutatásával:

  • uniós digitális Covid-igazolvánnyal,
  • védettségi igazolvánnyal, illetve applikációval,
  • a Covid oltást igazoló orvos által kiállított védőoltásról szóló igazolvánnyal.

 

Azt a foglalkoztatottat, aki a védőoltást nem vette fel a meghatározott határidőig, a  munkáltató felhívja, hogy a védőoltást a felhívástól számított 15 napon belül vegye fel, és annak felvételét igazolja.

A munkáltató a foglalkoztatott jogviszonyát felmentéssel, illetve felmondással azonnali hatállyal megszünteti, ha a foglalkoztatott a védőoltás felvételét a felhívástól számított 15  napon belül nem igazolta a munkáltató felé.

A  foglalkoztatásra irányuló jogviszony előbbiek szerinti okból történő megszüntetése esetén a foglalkoztatottat felmentési idő vagy felmondási idő és végkielégítés nem illeti meg. A  megszüntetés okát és jogkövetkezményeit haladéktalanul közölni kell a foglalkoztatottal.

Az a foglalkoztatott, aki az e rendelet szerinti oltási kötelezettség teljesítésének határidejét megelőzően mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól, a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség teljesítés alóli mentesülés megszűnését követő harminc napon belül köteles egydózisú oltóanyag esetén a védőoltást, kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első dózisát felvenni.

A rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

 

A cikk a Munkavédelem című szakmai folyóirat 2021. szeptemberi számában jelent meg.