2020. november 1-től a kulturális szektorban dolgozók a munka törvénykönyve alá tartoznak majd

Fórum Média 2020-10-12

A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény értelmében a költségvetési szervként működő levéltárakban, előadó-művészeti szervezetekben, muzeális intézményekben, nyilvános könyvtárakban és integrált kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya a törvény erejénél fogva, 2020. november 1-jével munkaviszonnyá alakul át.

A közalkalmazottat megilleti a választás joga, eldöntheti, hogy november 1-től a munkaviszonyban történő továbbfoglakoztatásához hozzájárul-e vagy sem. Amennyiben nem járul hozzá, akkor a közalkalmazotti jogviszonya 2020. október 31. apjával megszűnik. A témáról részletesen tájékozódhat bármikor elérhető online képzésünkből: https://www.forum-media.hu/kozalkalmazottbol-munkavallalo