Üdvözöljük!

Az új Munka Törvénykönyve valamint a közalkalmazottakra és köztisztviselőkre vonatkozó előírások gyakorlati alkalmazása a mindennapokban.

Havonta 16 A4-es oldalon, nyomtatott és on-line formában egyaránt megjelenő, rendkívül praktikus, életszerű problémákat feldolgozó szaklapunk tartalmazza valamennyi munkajogi jogszabály – így a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a közalkalmazottakra és a köztisztviselőkre vonatkozó szabályozás – gyakorlati magyarázatát!

Kiadványunk segítségével így Ön időben informálódhat a tervezett és elfogadott módosításokról, kényelmesen felkészülhet a változásokra, cégében megteheti a szükséges lépéseket, és nyugodtan várhatja a munkaügyi ellenőrök érkezését.

Optimum előfizetés tartalma

 • A szaklap nyomtatott és elektronikus formában
 • Szerkeszthető iratminták, a hatályos jogszabályok szövege PDF formátumban
 • Hozzáférés a szaklap online archívumához
 • Korlátlan  szakértői tanácsadás
 • Olvasói kérdések és szakértői válaszok gyűjteménye
 • Kiegészítő szakmai anyag a hatékony munkaerő-gazdálkodás témaköreihez kapcsolódóan

Basic előfizetés tartalma

 • A szaklap nyomtatott vagy elektronikus formában
 • Szerkeszthető iratminták, a hatályos jogszabályok szövege PDF formátumban
 • Hozzáférés a szaklap online archívumához
 • Limitált szakértői tanácsadás (évente 4 kérdés)

Mintadokumentumok és jogszabályok

Jogszabályok

 • 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
 • 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről
 • 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól
 • 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről
 • 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről
 • 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
 • 2012. évi V. törvény a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Közalkalmazotti jogviszonyhoz kapcsolódó iratminták.

 • Átirányítás-Utasítás helyettesítésre
 • Felmentés egészségügyi alkalmatlanság miatt
 • Kirendelés másik munkáltatóhoz
 • Közalkalmazott - nő - felmentés iránti kérelme
 • Közalkalmazott felmentése nyugdíjkorhatárt betöltött
 • Közalkalmazott felmentése öregségi teljes nyugdíjra jogosult kérelme alapján
 • Közalkalmazott felmentés iránti kérelme öregségi teljes nyugdíjra jogosult
 • Közalkalmazott munkáltatói felmentése
 • Megállapodás - közalkalmazott szabadságának kiadása a következő évben
 • Pedagógus, dajka kérelme csökkentett munkaidőre
 • Rendkivüli felmentés
 • Tájékoztatás közalkalmazotti jogviszony létesítésekor
 • Tájékoztatás munkaviszony megszűnéséről
 • Lemondás közalkalmazotti jogviszonyról

Minták, segédletek

Munkaszerződések

 • Elállás a munkaszerződéstől
 • Előszerződés
 • Munkaköri leírás nyomtatvány minta
 • Munkáltatói elállás versenytilalmi megállapodástól
 • Munkaszerződés
 • Munkaszerződés hátrányos jogkövetkezmény alkalmazásával
 • Munkaszerződés módosítás munkakörre határozott időtartamra
 • Munkaszerződés módosítása
 • Munkaszerződés munkakör megosztására
 • Munkaszerződés több munkáltató által létesített munkaviszonyra
 • Tájékoztatás munkaszerződés mellé
 • Versenytilalmi megállapodás

Felmondási dokumentumok

 • Azonnali hatályú felmondás a munkáltató részéről
 • Csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szándék bejelentése
 • Csoportos létszámleépítésre vonatkozó döntés bejelentése
 • Értesítés határozott idejű munkaviszony megszűnéséről
 • Felmentés öregségi nyugdíjkorhatár betöltése miatt
 • Felmondás
 • Felmondás egészségügyi alkalmatlanság miatt
 • Felmondás nyugdíjasnak
 • Felmondás védőoltás megtagadása miatt
 • Határozott idejű munkaviszony azonnali hatályú indokolás nélküli felmondása
 • Határozott idejű munkaviszony felmondása azonnali hatállyal
 • Határozott idejű munkaviszony MUNKAVÁLLALÓI FELMONDÁSA
 • Munkáltatói felmondás
 • Munkáltatói felmondás - nyugdíjas Mt. 294 § (1) g
 • Munkavállaló azonnali hatályú felmondása
 • Munkavállaló rendes felmondása
 • Munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése
 • Nyilatkozat felmondási tilalomról való tájékoztatásról
 • Próbaidő alatti munkaviszony-megszüntetés
 • Tájékoztatás munkaviszony megszűnéséről

Munkavégzéshez kapcsolódó iratminták

 • Felszólítás munkából való távollét igazolására
 • Figyelmeztetés
 • FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS a munkavállaló által okozott kár megtérítésére
 • FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS jogalap nélkül kifizetett munkabér visszakövetelésére
 • Fizetés nélküli szabadság kötelező engedélyezése
 • Fizetés nélküli szabadság méltányosságból
 • KÉRELEM részmunkaidős foglalkoztatásra való áttérésre
 • Kiküldési rendelvény a napidíj elszámolásához
 • Leltár hozzájáruló nyilatkozat alkalmazott foglalkoztatásához
 • Megállapodás beosztás szerinti munkaidő tartalmában
 • Megállapodás bérpótlék helyett szabadidő kiadásáról
 • Megállapodás 24 órás beosztás szerintí munkaidőre
 • Megállapodás osztott munkaidőre
 • Megállapodás rendkívüli munkavégzés után járó bérpótlék helyett szabadidőről
 • Megállapodás szabadság kiadásáról
 • Megállapodás a teljes napi munkaidő megemelésében
 • Megállapodás - munkavállaló szabadságának kiadása a következő évben
 • Megállapodás - vezető szabadságának kiadása
 • Megőrzési felelősség átvételi elismervény
 • Mentesítés munkavégzési kötelezettség alól
 • Munkaidő-nyilvántartás
 • Munkáltatói utasítás rendkívüli munkavégzésre
 • Munkáltatói utasítás továbbképzésre
 • Munkaszerződés több munkáltató által létesített munkaviszonyra
 • Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás elrendelése
 • Nyilatkozat illetékmentesség igazolására
 • Rendkívüli munkavégzés elrendelése
 • Rendkívüli munkavégzés elrendelése 2
 • Szabadság kiadása a 14 egybefüggő nap kiadásától eltérően
 • Tanulmányi szerződés
 • Utasítás munkakörbe nem tartozó munkavégzésre
 • Utazási költségtérítéshez nyilatkozat

Egyéb dokumentumok

 • Apa nyilatkozata gyermek utáni szabi igénybevételéhez
 • Kirendelés másik munkáltatóhoz
 • Leltárfelelősségi megállapodás
 • Előzetes hozzájárulás kérése munkáltatói intézkedéshez szakszervezeti tisztségviselő esetén
 • Előzetes hozzájárulás kérése munkáltatói intézkedéshez üzemi tanács elnöke esetén
 • Meghatalmazás munkabér felvételére
 • Felszólítás munkából való távollét igazolására
 • Figyelemfelhívás
 • Gyermek utáni pótszabadságra való jogosultságról
 • Határozat hátrányos jogkövetkezmény alkalmazása esetén
 • Munkaszerződés több munkáltató által létesített munkaviszonyra
 • Hozzájárulás munkabérből való levonáshoz havi fix összegben
 • Részletfizetési engedély
 • Hozzájárulás munkabérből való levonáshoz százalékos arányban
 • Igazolás apa pótszabadságának igénybevételéhez
 • Illetékmentesség igazolása
 • Jegyzőkönyv okirat átvételének megtagadásáról
 • Nyilatkozat illetékmentesség igazolására

Útmutatók

 • Munkaköri leírás mint a munkaszerződés kötelező melléklete
 • Munkaszerződés teljesítése
 • Munkaviszony létesítése

Munkajog archívum

A szaklap számait a kívánt hónapra kattintva töltheti le pdf formátumban. Az archívumban mindig az aktuálisnál egy hónappal korábbi lapszámtól visszamenőleg lehet megtalálni a régebbi anyagokat.

2015

január,  február,  március,  április,  május,  június,

július, augusztus, szeptember, október, november, december

2014

január,  február,  március,  április,  május,  június,

július,  augusztus,  szeptember,  október,  november,  december

2013

január,  február,  március,  április,  május,  június,

július,  augusztus,  szeptember,  október,  november,  december

2012

január,  február,  március,  április,  május,  június,

július,  augusztus,  szeptember,  október,  november,  december

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prev Next

Munkaszüneti napi munkavégzés, bérpótlék

Versenyszféra

A következőkben egy nappali és éjjeli őrzést is ellátó portaszolgálat munkatársainak munkaidő-beosztásával, hétvégi munkavégzésével kapcsolatban felmerült kérdésekre adjuk meg a válaszokat.

Tovább

Munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítésének feltételei

Közszféra

A közalkalmazott kinevezése 8 órás napi munkaidőre szól egy adott munkakörre. Lehet-e  ugyanezen munkáltatónál ugyanilyen munkakörre további 4 órás kinevezést kötni? Ha a főállású közalkalmazottunkat egy másik munkáltató részmunkaidőben, munkaviszonyban kívánja foglalkoztatni, akkor ennek mi a feltétele? Megtagadhatja-e a főállású munkáltató a további munkavégzést?

Válasz
A munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítésének feltételeit a munka törvénykönyve részletesen nem szabályozza, míg a közalkalmazottak esetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) az összeférhetetlenségre tételes tiltó rendelkezéseket és eljárási előírásokat tartalmaz.

Tovább

Mikor jogszerű a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése?

Versenyszféra

 

Munkáltatóként kezdeményezni szeretném egyik dolgozónk munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését. Felmondás esetén a törvény szerint csak egy hónap végkielégítésre lenne jogosult, adható-e a részére háromhavi végkielégítés, ha megállapodunk munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésében. Mire kell figyelnünk a megállapodás megkötésekor? Ha a dolgozó aláírja a megállapodást, de utóbb meggondolja magát, fordulhat-e bírósághoz? Ha igen ez milyen jogkövetkezményekkel járhat a munkáltatóra nézve?

Válasz

A munkaviszony alanyai, a munkáltató és a munkavállaló bármikor közös megegyezéssel megszüntetheti a munkaviszonyt.

Tovább

A mostohaszülő gyermek utáni szabadsága

Versenyszféra

 

Kérdésem az eltartottak után járó pótszabadsággal kapcsolatos: nem hivatásos nevelőszülő – élettárs, aki több éve neveli a gyermeket, és ugyanazon a lakcímen laknak – jogosult-e igénybe venni a gyermek után járó pótszabadságot vagy sem? Több helyről eltérő választ kaptam, ezért kérem a segítségüket.

Válasz

Röviden:

2015. december 31-ig nem illette meg a gyermek utáni pótszabadság a munkavállalót csupán a szülővel való együttélés alapján.

Tovább

Jár-e végkielégítés, ha a munkavállaló mond fel?

Versenyszféra

 

Egy multinacionális cég alkalmazásában állok több mint 15 éve. Második gyermekem idén májusban töltötte be 3. életévét. Idén márciusban jeleztem cégem felé, hogy vissza szeretnék menni a felgyülemlett szabadságok letelte után. Rákérdeztem a munkaidőre, munkakörre és a bérezésre. A bérezésre és a munkaidőre kaptam választ, a munkakörre vonatkozó kérdésemet figyelem nélkül hagyták. Visszakérdeztem, de nem érkezett válasz továbbra sem. Augusztus 15-ével kellene munkába állnom, így júliusban ismét rákérdeztem a munkakörömre. Három hét múlva kaptam választ, hogy a régi munkakörömbe várnak vissza.
Időközben
˗ mivel számomra március óta úgy tűnt, hogy nem biztosított a visszavételem a korábbi munkakörömbe ˗ egy a gyes alatt elkezdett másodállást erősítettem meg, ami úgy tűnik, felfutóban van, így rákérdeztem, hogy dolgozhatok-e 4 órában. Azt a választ kaptam, hogy valóban azért nem válaszoltak hónapokig a kérdésemre, mert nem volt meg a korábbi pozícióm, és úgy „kaparták” nekem össze ezt a mostanit. Nekik az a jó, ha 8 órában megyek vissza, vagy ha felmondok.

Kérdésem az lenne, hogyha felmondok, jár-e valamilyen végkielégítés? Egy weblapon azt olvastam, hogy 2016-ban, ha a munkavállaló mond fel ˗ jogszerűen ˗, akkor jár végkielégítés. Igaz ez? Ha igen, mire kell odafigyelnem?

 

Válasz

A munkavállaló nem jogosult végkielégítésre, ha saját maga szünteti meg felmondással a jogviszonyát (a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 77. §).

Tovább

Különadó megállapítása jogviszony megszűnésekor

Versenyszféra

2013.február hónapban a munkáltatom felmondta munkaviszonyomat betegállomány ideje alatt. Az Mt. szerint egy év betegállomány után automatikusan életbe lép a felmondás. A helyzetem úgy alakult, hogy a felmondás életbe lépése előtt rokkantsági ellátásra lettem jogosult, melyről tájékoztattam a munkáltatót, aki ezt nem vette figyelembe és életbe léptette a felmondást. Az Mt. és a Ksz. szerint megtörtént az elszámolás. A kérdésem az lenne, hogy jogosan vonták le a 75%-os különadót?

Válasz

Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 9. § (1) bekezdése szerint nem köteles különadó fizetésére az, akinek a jogviszonya megszűnését követő naptári naptól a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben meghatározott saját jogú nyugellátás, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, balettművészeti életjáradék vagy átmeneti bányászjáradék kerül megállapításra. Az (1b) bekezdés szerint a fentiek alkalmazásában saját jogú nyugellátásnak minősül a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény alapján megállapított rokkantsági ellátás és rehabilitációs ellátás is. A 12/E. § szerint e rendelkezést a 2013. december 31-től megszerzett jövedelmekre is alkalmazni kell.

Tovább

Figyelembe vehető-e a külföldi munkaviszony a fizetési fokozat megállapításánál?

Közszféra

Új munkavállalónk közalkalmazotti kinevezéséhez szeretnék segítséget kérni! A kérdésem az lenne, hogy a fizetési fokozat megállapításánál figyelembe lehet-e venni a külföldi munkaviszonyt, illetve a vállalkozói jogviszonyt?

Válasz

A fizetési fokozat megállapításánál figyelembe vehető közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő megállapítására a Kjt. 87/A. §-ában foglaltak az irányadók.

Tovább

Fizetés nélküli szabadság méltányosságból

Versenyszféra

 

Tudomásom szerint a fizetés nélküli szabadság maximum 1 év lehet, ide nem értve a gyermekgondozás, illetve a hozzátartozó ápolása miatti fizetés nélküli szabadságot. Az egyéves fizetés nélküli szabadság meghosszabbítható, illetve az egy év elteltével adhat-e a munkáltató újabb egy, kettő  év fizetés nélküli szabadságot egymás után például külföldi munkavállalás vagy bármi más indokból? Ha az egy év elteltével a munkavállaló továbbra is szabadságon akar maradni, nem kell-e neki felmondani, illetve kezdeményezni a munkaviszony-megszüntetését közös megegyezéssel?

Válasz

A munkáltató a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény értelmében csak:

-          a gyermek gondozása céljából (Mt. 128. § ˗ 131. §), továbbá

-          a hozzátartozója előreláthatólag harminc napot meghaladó személyes ápolása céljából legfeljebb 2 évre (Mt. 131. §) köteles biztosítani.

Tovább

Határozott idejű foglalkoztatás

Versenyszféra

Mikor lehet a határozott idejű munkaviszonyt meghosszabbítani? Van-e időbeli korlátja a határozott idejű foglalkoztatásnak? Mire kell figyelni határozott idejű munkaviszony határozatlan időtartamra történő módosítása során?

Válasz

A határozott idejű munkaviszony létesítésére irányadó rendelkezéseket az Mt. 192. §-a tartalmazza.

Tovább

A gyesről visszatérő szabadsága

Közszféra

 

Hogyan kell kiszámolni, hogy a gyesről visszajövő közalkalmazott kolléganőnek hány nap szabadság jár?

A gyermek 3 éves koráig tartózkodik otthon.

­   A munkavállaló születési éve: 1995

­   Szülés időpontja: 2013. 10. 19.

­   Táppénz ideje: 2013. 05. 13-tól

­   Szülési szabadság: 2013. 09. 20. − 2014. 03. 06.

­   Gyed kezdete: 2014. 03. 07. − 2015. 10. 19.

Az elmaradt szabadság kivételét elméletileg 2016. 10. 20-tól kezdené meg.

 

Válasz:

Az alap- és a pótszabadság – ideértve a gyermek után járó pótszabadságot  is – a dolgozót csak az adott évben munkában töltött idő után illeti meg.

Tovább

Személygépkocsival történő munkába járás költségtérítése

Versenyszféra

 

Gyedről visszatérő dolgozónk vidéken lakik és naponta személygépkocsival fog munkába járni. Mennyi költségtérítés illeti meg, és milyen nyilatkozatot kell adnia?

 

Válasz:

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) szabályozza a munkáltatók költségtérítés-fizetési kötelezettségét.

Tovább

Fizetés nélküli szabadság hozzátartozó személyes ápolása céljából

Versenyszféra

 

Egy kollégánk, aki maga is rehabilitációs ellátásban részesül, az édesanyja súlyos egészségi állapotba miatt fizetés nélküli szabadságot kért az ápolására. Hogyan kell eljárnunk? Mit kell neki beleírni a kérelmébe, és nekünk, hogyan kell dokumentálnunk? Van-e szabály arra, hogy mennyi időre adható ez? Mivel most nem lesz fizetése, ápolási vagy egyéb díjat igényelhet-e?

Válasz:

Az Mt. 131. §-a értelmében a munkavállaló hozzátartozójának tartós, előreláthatólag 30 napot meghaladó személyes ápolása céljából az ápolás idejére, de legfeljebb kettő évre fizetés nélküli szabadság jár.

Tovább

Munkaerő-kölcsönzés határozott idejű munkaszerződéssel

Versenyszféra

Munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó vállalkozás vagyunk. Partnerünk eddig ragaszkodott a határozott idejű szerződésekhez, mivel a hektikus termelés miatt csak rövid időtávra látja a várható munkaerőigényt. Sajnos emiatt már pert is vesztettünk a Munkaügyi Bíróságon, mert úgy ítélte meg a bíróság, hogy ez a kölcsönbeadó társaság gazdasági érdeke. Próbáljuk szorgalmazni a határozatlan idejű szerződés bevezetését. Dolgozunk közösen rajta, de néhány kritikus kérdés felmerül:

1.) Ha nem tud előreláthatólag munkát biztosítani a kölcsönbevevő, a munkaviszony 2 hét felmondási idővel szüntethető meg, ami alatt a munkavállaló nem kötelezhető munkavégzésre.

2.) Vonatkozik-e munkaerő-kölcsönzés esetében az a szabály, hogy 6 hónapig arra a munkakörre más munkavállaló nem vehető fel? (Felmondás esetén nyilván figyelembe veszi a kölcsönbevevő, hogy ki az, akinek a munkavégzése nem teljesen felel meg és bővítés esetén nem őt hívja vissza, hanem más személy felvételét kéri.) Vállalkozásunk nagy hangsúlyt fektet a törvényes foglalkoztatásra, és szeretnénk a szabályok betartását a munkavállaló érdekeinek csorbítása nélkül, a kölcsönbevevő és kölcsönbeadó gazdasági érdekeinek és jó kapcsolatának megtartása mellett.

 

Válasz:

A munkaerő-kölcsönzés esetén a munkaviszony a kölcsönbeadó és a munkavállaló között jön létre kölcsönzés céljából. A munkaviszony lehet határozatlan vagy akár határozott idejű is.

Tovább

Határozatlan idejű után határozott idejű munkaviszony létesítésének időbeli korlátja

Versenyszféra

Több mint 5 éve határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott dolgozó igénybe veszi a nők  40 éves nyugdíját. A nyugdíj megigényléséhez megszüntetjük a munkaviszonyát, majd új munkaszerződéssel nyugdíj mellett tovább foglalkoztatjuk. A kilépés és újra belépés között csak pár nap kieső idő van. Az új munkaszerződése lehet határozott idejű?

Egy másik dolgozónk munkaviszonya megszűnt, és ha 6 hónapnál kevesebb idő elteltével visszavesszük, lehet újra 5 évig határozott idejű szerződéses munkaviszonya?

A kérdés azért merült fel, mert határozott idejű munkaszerződés esetén, ha a munkaviszony megszűnik, és 6 hónapon belül új határozott idejű munkaszerződés köttetik ugyanannál a munkáltatónál, összeadódik a szerződéses idő az 5 év elérésének számításakor. De hogyan járhatunk el határozatlan idejű munkaszerződést követő új jogviszony esetén?


Válasz:

Annak nincs időbeli korlátja, hogy a határozatlan idejű munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalót a munkaviszonya megszűnése után ismételten, de most már határozott időtartamban foglalkoztassák.

Tovább

Egészségügyi alkalmatlanság

Közszféra

Tartós távol lévő táppénzes időszaka lejárt, a foglalkozás-egészségügy is megállapítja, hogy alkalmatlan a munkaköre ellátására. A dolgozó volt a „bizottság” előtt. A szakvélemény szerint az egészségi állapotának mértéke 49%-os. El szeretne menni rokkant nyugdíjba. Köteles a munkáltató felmenteni a közalkalmazottat?

 

Válasz:

A közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya egészségügyi alkalmatlanság miatt csak akkor szüntethető meg, ha a munkakörének ellátására a foglalkozás-egészségügyi orvos szakvéleménye szerint alkalmatlan.

Tovább

Útmutató a felmondás szabályairól

Tovább

Az üzemi tanács létszámának csökkenése

Szerző: dr. Kozma-Fecske Ivett, Opus Simplex Kft.

 

Az üzemi tanácsunk csak fél éve lett megválasztva, ám két munkavállaló is felmondott, aki tagja volt. Ilyen esetben működhet tovább az üzemi tanács, új tagok választása szükséges, vagy teljesen új üzemi tanácsot kell választani? Éppen csak aláírásra került az üzemi megállapodás, annak mi lesz a sorsa?

Tovább

Az egyenlő bér elvének alkalmazása a kölcsönzött munkavállalókra

Szerző: dr. Kozma-Fecske Ivett, Opus Simplex Kft.

 

Egyre gyakoribb, hogy a nyári szabadságok idejére a munkáltatók kölcsönzött munkavállalókat vesznek igénybe. Az egyenlő bánásmód, egyenlő bér elvét a munkáltatóknak ilyenkor is tiszteletben kell tartaniuk, azonban felmerül a kérdés, hogy anyagi szempontból lehet-e jogszerűen különbséget tenni a saját és a kölcsönzött munkavállalók között? Akár úgy, hogy a kölcsönzötteknek nem adják meg a saját munkavállalóknak járó cafeteriát…

Tovább

Állásidő és rendkívüli munka munkaidőkeretben

Szerző: dr. Kozma-Fecske Ivett, Opus Simplex Kft.

A munkaidőkeret végén az egyik munkavállalónk részére egy munkanapon már nem tudtunk munkát adni, így be sem kellett jönnie. A munkaidőkeret közben viszont két alkalommal is előfordult, hogy hirtelen volt szükség a többletmunkára, így két-két óra rendkívüli munkaidő került elrendelésre. A le nem dolgozott napot és a rendkívüli munkaidőt ki lehet váltani egymással?

Tovább

A munkaviszony fenntartásának időtartama tanulmányi szerződés esetén

Szerző: dr. Kozma-Fecske Ivett, Opus Simplex Kft.

 

Egyik munkavállalónk egy kétéves képzésen szeretne részt venni, amelyet anyagilag támogatnánk. Szeretnénk tanulmányi szerződést aláíratni vele, hogy a képzés elvégzését követően minél tovább nálunk kamatoztassa tudását. A képzettség megszerzését követő munkaviszony-fenntartási kötelezettség időtartamát mi alapján lehet meghatározni?

Tovább

A távmunkás munkavállaló ellenőrzése

Szerző: dr. Kozma-Fecske Ivett, Opus Simplex Kft.

Az egyik távmunkában dolgozó munkavállalónk munkaidőben sok esetben elérhetetlen telefonon, az e-mailekre is csak megkésve válaszol, annak ellenére, hogy a munkaszerződésben kifejezetten kikötöttük, hogy munkarendje nem kötetlen. Van arra lehetőség, hogy személyesen ellenőrzésre kerüljön, munkavégzéssel tölti-e a munkaidejét? Jogosult a munkáltatói jogkör gyakorlója arra, hogy a munkavállaló otthonában megjelenjen, annak érdekében, hogy megtudjuk, egyáltalán otthon tartózkodik-e?

Tovább