Üdvözöljük!

Szakmai folyóiratunk segítségével hónapról hónapra megismerheti a legfrissebb változásokat! Az elkövetkezendő hónapokban részletesen foglalkozunk az új OTSZ legfontosabb rendelkezéseivel! Szerzőink érthető, gyakorlatias formában dolgozzák fel a tűzvédelem legaktuálisabb problémáit, így szaklapunkból Ön is folyamatosan naprakész információkat szerezhet legújabb feladatairól és kötelezettségeiről. Segítségünkkel hatékonyan felkészülhet a szigorú hatósági ellenőrzésekre, könnyen követheti a tűzvédelmet érintő jogszabályok változásait, szerzőink hatékony útmutatót adnak a követelmények gyakorlati alkalmazására vonatkozóan!

 

Optimum előfizetés tartalma

 • Szaklap éves előfizetése
 • Szerkeszthető iratminták, a hatályos jogszabályok szövege PDF formátumban
 • Hozzáférés a szaklap online archívumához
 • Korlátlan  szakértői tanácsadás
 • Olvasói kérdések és szakértői válaszok gyűjteménye
 • Kiegészítő szakmai anyag az új tűzvédelmi kötelezettségek gyakorlatban történő megvalósításához

Basic előfizetés tartalma

 • Szaklap éves előfizetése
 • Hozzáférés a szaklap online archívumához

E-tűzvédelem archívum

A szaklap számait a kívánt hónapra kattintva töltheti le pdf formátumban. Az archívumban mindig az aktuálisnál egy hónappal korábbi lapszámtól visszamenőleg lehet megtalálni a régebbi anyagokat.

2016

január,  február,  március,  április,  május,  június,

július, augusztus, szeptember, október, november, december

2015

január,  február,  március,  április,  május,  június,

július, augusztus, szeptember, október, november, december

2014

január,  február,  március,  április,  május,  június,

július, augusztus, szeptember, október, november, december

2013

január,  február,  március,  április,  május,  június,

július,  augusztus,  szeptember,  október,  november,  december

2012

január,  február,  március,  április,  május,  június,

július,  augusztus,  szeptember,  október,  november,  december

 

Optimum tartalom - Mintadokumentumok és segédletek

 

Mintadokumentumok általános tűzvédelmi teendők elvégzéséhez

 • Engedély alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére
 • Kérelem tűzjelző berendezés létesítéséhez
 • Tűzjelző berendezés üzembehelyezési jegyzőkönyve
 • Tűzvédelmi Szabályzat
 • Üzembehelyezési nyilatkozat
 • Tűzvédelmi oktatási napló
 • Tűzvédelmi üzemeltetési napló
 • Tűzriadó terv
 • Tűzvédelmi házirend


Tűzvédelmi mintadokumentumok mezőgazdasági tevékenységhez

 • Értesítés gépszemle megtartásáról
 • Igazolás betakaritást megelőző tűzvédelmi oktatásról
 • Jegyzőkönyv betakarítást megelőző gépszemléről
 • Kérelem külterületi irányított égetés engedélyezéséhez


Tűzvédelmi mintadokumentumok építőipari tevékenységhez

 • Kivitelezői nyilatkozat OTSZ
 • Kivitelezői nyilatkozat
 • Tervezői nyilatkozat


Az építési hatósági engedély és a használatbavételi engedély benyújtásáról itt található információ: (https://www.e-epites.hu/etdr/nyomtatvany)


Tűzvédelmi segédletek

 • A hivatásos katasztrófavédelmi szervek szervezeti felépítése 2015.01.01.
 • A munkáltató tűzvédelmi kötelezettségei
 • A polgári-védelem feladatköre
 • A régi és az Új OTSZ fogalmainak összehasonlítása
 • A tűz elleni védekezésben részt vevők főbb feladatai
 • A tűzoltó készülék típusai
 • Bejelentésköteles tevékenységek
 • Ipari gázpalackok színjele
 • Kijelölt tanúsító szervezetek
 • Műszaki megoldasok ellenőrzése, felülvizsgálata
 • Tűzoltó készülékek ellenőrzése, karbantartása, felülvizsgálata
 • Tűzoltó készülékek karbantartásának ciklusideje
 • Tűzoltóvíz-forrasok felülvizsgalata
 • Tűzvédelmi teljesítményjellemzők igazolása
 • Tűzveszélyességi kockázat meghatározása

 


Felkészülés a tűzvédelmi hatósági ellenőrzésekre

 • A tűzvédelmi bírság rendszere
 • Munkaügyi ellenőrzés az építőiparban
 • Szállodakomplexumok téli célellenőrzése
 • Zenés-táncos szórakozóhelyek téli célellenőrzése

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prev Next

Beépített tűzjelző berendezések időszakos felülvizsgálata

Kérdés:

Az OTSZ értelmében a beépített tűzjelző berendezéseket időszakosan felül kell vizsgálni. A cégünk telephelyén létesített berendezés nem hatósági kötelezés és nem is jogszabályi kötelezettség miatt létesült. Kérdésünk, hogy ebben az esetben is érvényes a rendszerre a kötelező felülvizsgálat?

Válasz:

Az OTSZ értelmében beépített tűzjelző berendezés: az építményben vagy szabadtéren elhelyezett, helyhez kötött, a tűz kifejlődésének korai szakaszában észlelést, jelzést és megfelelő tűzvédelmi intézkedést önműködően végző berendezés.

Tovább

Lekapcsolási lehetőség kialakítása napelemek esetén

 Kérdés:

Az OTSZ 87. § (1) bekezdése szerint a napelemmodulok közvetlen közelében, a DC oldalon villamos távműködtetésű és kézi lekapcsolási lehetőséget kell kialakítani. A kérdésünk arra irányul, hogy ez az előírás az épületeken vagy a földre telepített hordozókra épített napelemek esetén is előírja a lekapcsolási lehetőséget?

Válasz:

A földre telepített napelemek esetén nem szükséges a lekapcsolási lehetőséget kialakítani, mivel az OTSZ 87. §-a csak az építményeken, az épületek homlokzatán, tetőfedésként elhelyezett napelemekre vonatkozik.

Tovább

Parkolási tilalom jelzése a tűzoltási felvonulási területen

Kérdés:

Az OTSZ alapján a tűzoltási felvonulási területen, valamint a tűzoltói vízszerzési helyeken gépjárműparkolót kialakítani nem lehet. Ezeken a helyeken a parkolási tilalmat táblával és a tűzvédelmi szakhatóság előírása esetén útburkolati jellel jelölni kell. A korábbi szabályozás szerint ezeket a helyeket útburkolati jellel jelöltük. Most el kell helyeznünk táblát is?

Válasz:

Rövid válaszom: nem.

Tovább

Nyílásszélesség biztosítása a menekülési útvonalon

Kérdés:

Több ajtóval kívánjuk biztosítani a menekülési útvonalon a szükséges nyílásszélességet. Kérdésem, hogy ahol a számítások szerint 2,4 méter szükséges, ott ez biztosítható-e 3 db 0,8 m széles ajtóval?

Válasz:

Rövid válaszom: nem.

Tovább

Szükséges-e tűzvédelmi szakvizsgával rendelkeznie a hegesztőgép kezelőjének?

Kérdés:

Kérem szíves állásfoglalásukat arról, hogy telepített, számítógép vezérlésű dörzshegesztő gép kezelőjének vagy beállítójának, vagy hegesztési koordinátorának (FEOR 7325) rendelkeznie kell-e tűzvédelmi szakvizsgával? A kérdést az MSZEN ISO  15620:2000 szabvány nem tárgyalja, ebből következik, hogy a gép kezelőjét az üzemeltetési dokumentáció tartalmának megismertetése mellett a munkáltatónak oktatásban kell részesíteni a 14/2004 (IV.19.) FMM rendelet 8-9. § tartalmának megfelelően. Ez azt jelenti, hogy tűzvédelmi szakvizsgát sem kell tennie, mivel nem hegesztőként, hanem gépkezelőként kerül foglalkoztatásra?

Válasz:

A 45/2011. (XII.7.) BM rendelet értelmében az 1. mellékletben meghatározott foglalkozási ágak, illetve munkakörök szerinti tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet.

Tovább

Kéményseprő-ipari tevékenység a lakossági szektorban

Kérdés:

A kéményseprő-ipari tevékenység új szabályai, átmeneti rendelkezésekhez egy kérdést szeretnék föltenni: 2016. július 1-ig mi a teendő magánszemélyként családi házban?

A közelmúltban itt járt kéményseprő által hátrahagyott dokumentum alapján: az utolsó felülvizsgálat ideje 2014, holott legutóbb 2015-ben volt a seprés? Nem 2 évente kell ellenőrizni, illetve 2016. július 1. után térítésmentes lesz?

Válasz:

A kéményseprésre vonatkozó szabályozásban 2014. március 28-tól bekövetkezett változás értelmében 2014. március 29-től a korábbi 2 év helyett a szilárd és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető esetében is évente 1 alkalommal kell ellenőrzést elvégezni.

Tovább

Menekülési útvonal méreteinek meghatározása lépcsőn

Kérdés:

Az OTSZ 60. § (1) bekezdése értelmében a menekülési útvonal függőleges szakaszát lépcsőházban, épületen kívüli szabadlépcsőn vagy menekülési útvonalnak minősülő átriumban elhelyezett és legfeljebb 48 méter hosszúságú menekülési útvonalat képező lépcsőn kell vezetni. Kérdésem az, hogy a 48 méterbe a függőleges ferde és vízszintes irányban történő haladást egyaránt figyelembe kell venni?

Válasz:

A választ az OTSZ 52. §-ának (3) bekezdésében kell keresnünk.

Tovább

El lehet-e térni a vonatkozó műszaki követelmény előírásaitól?

Kérdés:

Az új OTSZ hatályba lépését követően megjelent tűzvédelmi műszaki irányelv vagy nemzeti szabvány előírásaitól mely hatóságtól lehet eltérést kéni?

Válasz:

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jogosult hatósági eljárás keretében a vonatkozó műszaki követelmény előírásától eltérő, de azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtó műszaki megoldást jóváhagyni.

Tovább

Fali tűzcsaphálózat kiépítése mezőgazdasági és állattartó épületekben

Kérdés:

Meglévő telephelyünkön a mezőgazdasági épületünkben nincs, ugyanakkor az állattartó épületünkben van fali tűzcsaphálózat kiépítve. Az új OTSZ alapján megszüntethető a fali tűzcsap az állattartó épületben is? Illetve ezzel ki kellene építeni a mezőgazdasági épületben is?

 

Válasz:

A 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet szerint nem kellett fali tűzcsapot létesíteni a nyitott vagy részben nyitott építményekben, a hűtőházak hűtött tereiben, az ömlesztett terménytároló épületek tároló részein, valamint a mezőgazdasági épületekben.

Tovább

Menekülési útvonal tervezése társasházban

Kérdés:

Társasházat tervezünk, amely során felmerült, hogy a menekülésre figyelembe vett folyosó és a lépcsőtér lehet-e azonos légtérben? Ebből következik a másik kérdés, hogy a hő- és füstelvezetésre vonatkozó előírásokat hogyan kell alkalmazni?

Válasz:

Az új OTSZ értelmében a menekülési útvonal függőleges szakaszát lépcsőházban, épületen kívüli szabadlépcsőn vagy menekülési útvonalnak minősülő átriumban elhelyezett és legfeljebb 48 méter hosszúságú menekülési útvonalat képező lépcsőn kell vezetni.

Tovább

A készenlétben tartásra tervezett tűzoltó készülékek számának meghatározása

Kérdés:

Cégünknél a gázkazánhelyiségben készenlétben tartásra tervezett készülékek számának meghatározásakor az OTSZ általános vagy robbanásveszélyes anyagokra vonatkozó szabályait kell alkalmazni?

Válasz:

Az új OTSZ 204. § értelmében tűzoltó készülékek esetében az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-mennyiségeket a 16. mellékletben foglalt 1. táblázatban találjuk.

Tovább

Tűz- vagy robbanásveszélyes berendezés beépítésének feltétele

A tűzvédelmi törvény következő szakaszának értelmezésében szeretnék segítséget kérni.

„(3)59 Tűz- vagy robbanásveszélyes készüléket, gépet, berendezést forgalomba hozni, forgalmazni vagy beépíteni akkor lehet, ha

a) az rendelkezik tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal, amennyiben azt a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló jogszabály előírja, vagy

b) annak megfelelősége a termékre vonatkozó tűzvédelmi, biztonságossági követelményben meghatározott módon, annak hiányában a gyártó, forgalmazó, importőr vagy meghatalmazott képviselő vizsgálaton alapuló megfelelőségi nyilatkozatával igazolt.”

A kérdéses tűz- vagy robbanásveszélyes berendezés szerepel a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló rendelet mellékletében.

Ezt beépíteni akkor lehetséges, ha vagy az a), vagy a b) pont teljesül, vagy pedig az a) pontnak minden esetben teljesülnie kell?

Válasz:

Amennyiben a termék szerepel a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló rendelet mellékletében, akkor kötelező az a) pont szerinti tanúsítványt beszerezni.

Tovább

Tevékenység végzése tűztávolságon belül

Amennyiben két különböző kockázati osztályú épület között megfelelő tűztávolságot tartanak − mivel az épületek nem tartoznak egy tűzszakaszba −, akkor a tűztávolságon belül tevékenységet lehet-e végezni vagy sem? Az OTSZ szerint tárolás nem végezhető tűztávolságon belül. Például egy autójavító műhelynél a járműveket épület előtt is javítják a szomszédos telken álló épülettől mért tűztávolságon belül. Lehet-e ezt a tevékenységet szimplán végezni, vagy csak valamilyen tűzátterjedésgátló szerkezet beépítésével lehetséges?

Válasz
Az OTSZ a tűztávolság fogalmára az alábbit adja meg:

„tűztávolság: a külön tűzszakaszba tartozó szomszédos építmények, szomszédos szabadtéri tárolási egységek, szomszédos építmény és szabadtéri tárolási egység között megengedett legkisebb, vízszintesen mért távolság.”

Tovább

Tűzoltó berendezés létesítése

Zárt konténeres üzemanyagtöltő állomás zárt terében tűzoltó berendezést szükséges létesíteni. Ez a követelmény a meglévő állomásokat is érinti?

Válasz
Az új OTSZ kimondja, hogy az előírt tűzvédelmi követelményeket be kell tartani a létesítmény, építmény, építményrész tervezése, építése, átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, használata, a rendeltetés módosítása, a jogszabályban, hatósági határozatban előírt beépített tűzvédelmi berendezés létesítése, fennmaradása, átalakítása, megszüntetése, használata, gép, berendezés, eszköz használata, tárolása, anyagok előállítása, használata, tárolása, egyéb, az építmény tűzvédelmét biztosító eszközök használata, a szabadtéri rendezvények tartása, valamint egyéb, tűzvédelmet érintő használat, tevékenység során.

Tovább

Oltóvíz biztosítása föld alatti tűzcsapról

Társasházunk bővítésre kerül, amelynek során a  meglévő föld alatti tűzcsapról kívánjuk biztosítani az oltóvizet. Ez lehetséges vagy mindenképp föld feletti kivitelűnek kell lennie?

Válasz
Az új OTSZ kimondja, hogy vezetékes vízellátás létesítése esetén az oltóvizet föld feletti tűzcsapokkal kell biztosítani.

Tovább
 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Építési termékek és tűzvédelem

A különböző dokumentumok alkalmazásának kérdései

Szerző: Dr. Szakács György, okl. építészmérnök, okl. épületszigetelő szakmérnök

okl. zaj- és rezgéscsökkentési szakmérnök

Az építési terméknek minősülő beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezésekre kettős szabályozás vonatkozik a 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet előírásainak következtében.

 Cikkünkben röviden összefoglaljuk azokat a legfontosabb témaköröket, amelyek az építési termékek tűzvédelmi tulajdonságaira vonatkozó különböző dokumentumtípusokkal kapcsolatban a gyakorlatban problémákat szoktak okozni.

Tovább

Március 31-én lejárt a tűzvédelmi házirend elkészítésének határideje!

 Az E-tűzvédelem 2016. februári számában már beszámoltunk arról, hogy a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet legutóbbi módosításába a lakóházi társasházakra vonatkozóan egy új-régi kötelezettség került be: a háromszintesnél magasabb és tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló épületben, épületrészben március 31-éig kellett kidolgozni a tűzvédelmi használati szabályokat. Most a kidolgozandó szabályok közül a lakók és az ott-tartózkodók riasztásának és menekülésének lehetséges módozatait mutatjuk be.

Tovább

Tervezés – Játék a tűzzel?

Szerző: Lestyán Mária, építésztervező szakmérnök

Az elmúlt időszak jogszabályváltozásai, valamint az új OTSZ (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) életbelépése is a tervezők megnövekedett felelősségét eredményezte. Az egyszerűsített bejelentési eljárásnál pedig már hatósági kontroll sincs, ezért kiemelten oda kell figyelnie a tervezőnek arra, hogy milyen mélységű tervezési munkára szerződik, mert a tervezési szerződés és a hozzá kapcsolódó tervezési program fogja elsősorban meghatározni a felelősségének a mértékét! Szerződéskötéskor mindig abból kell kiindulni, hogy a megrendelő laikus fél, ezért minden olyan tényről, körülményről, amiről tudnia kell, dokumentálható módon, írásos formában tájékoztatni szükséges a későbbi vitás kérdések elkerülése érdekében!

Tovább

Fókuszban a súlyos káresemény elhárítási terv (SKET) gyakorlat

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény értelmében a súlyos káresemény elhárítási terv a küszöbérték alatti üzem üzemeltetői okmánya, amely tartalmazza az üzem veszélyeztető hatásainak elemzését, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzését, elhárítását és hatásainak csökkentését szolgáló intézkedések végrehajtásának rendjét, feltételeit.

Tovább

Fókuszban a belső védelmi terv (BVT) gyakorlat

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény értelmében a belső védelmi terv a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek kialakulásának megelőzését, a balesetek elhárítását, következményeinek mérséklését szolgáló intézkedések megtételét, az értesítési, riasztási, felkészítési feladatok veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemen, veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítményen belüli végrehajtásának rendjét, feltételeit szabályozó üzemeltetői okmány.

Tovább

A Seveso III. irányelv hazai jogrendbe való integrálása

Szerző: Kovács Ferenc, okleveles tűzvédelmi és katasztrófavédelmi mérnök

2015. február 27-én jelent meg a Magyar Közlönyben a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Kormányrendelet módosításáról, valamint az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerrel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 34/2015. (II. 27.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet).

Tovább

Tetőfödém térelhatároló szerkezeteinek tűzvédelme

Lestyán Mária

Az új OTSZ életbe lépését követően a lapostetőkre vonatkozó követelmények is rendszerben kerültek meghatározásra. A homlokzati hőszigetelő rendszereknél már jelentős ismeretünk van arra vonatkozólag, hogy egyes rendszerek milyen eltérő paraméterekkel rendelkezhetnek tűzvédelmi szempontból, valamint hogy milyen tűzvédelmi kockázatokat jelenthet az, ha a rendszerben bevizsgált szisztémától az alkalmazás, beépítés során eltérünk.

Tovább

Hő- és füstelvezetés – mi változott?


Lestyán Mária interjúja Nagy Katalin tűzvédelmi szakmérnökkel

A hő- és füstelvezetésben jelentős változásokat hozott az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) és az ehhez kapcsolódó Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI). Az új szabályozás már nem elégszik meg a hő- és füstelvezetés méretezésével, hanem különböző megoldási javaslatokat is tartalmaz, amelyeket a részletesen kidolgozott tervbe kell foglalni. Erről beszélgettünk Nagy Katalin tűzvédelmi szakmérnökkel, a TvMI-t készítő csoport vezetőjével, a Ludor Kft. ügyvezetőjével, a Tűzvédelmi Mérnökök Közhasznú Egyesületének elnökével, műszaki ellenőrrel, felelős műszaki vezetővel.

Tovább

Lestyán Mária - Meglévő építményszerkezetek teljesítményjellemzőjének igazolása az új OTSZ szerint


A meglévő épületekre, azok átalakítására, bővítésére, felújítására, rendeltetési mód változására az OTÉK , az építési törvény és az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint is néhány eltérés kivételével ugyanazok az előírások vonatkoznak, mint az új épületekre. Jelen cikkünkben a meglévő épületek tűzvédelmi teljesítményjellemzőinek igazolásával foglalkozunk.

Tovább

Tűzvédelmi szabályzat készítése az új OTSZ alapján

Az új jogszabály megjelenésével minden eddig kiadott Tűzvédelmi Szabályzatot aktualizálni kell a hatályos előírásoknak megfelelően. Ez több cégnél jelentős változtatásokat is magába foglalhat a tűzvédelem területén (pl.: a tűzoltó készülékek száma). Ez a segédlet segítséget nyújt az új jogszabályi előírások közötti eligazodáshoz, és támpontot nyújt a szabályzat átdolgozásához. A cikk írásakor még nem jelent meg a tűzvédelmi szabályzathoz közvetlenül kapcsolódó egyéb más rendeletek módosítása, így most csak kifejezetten az OTSZ-ben foglaltakra térek ki.

Tovább

Lestyán Mária - Az átszellőztetett homlokzatok veszélyei

Az átszellőztetett homlokzatok területén már a 2011-ben kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzatban is nagy volt a változás. Előírták, hogy az épületek átszellőztetett homlokzatainak létesítésénél a teljes rendszernek homlokzati tűzterjedés-határértékre minősítettnek kell lennie A1 nem éghető hőszigeteléssel együtt vizsgálva. A 2015. március 5-től hatályos, új, kockázatalapú tervezésre épülő Országos Tűzvédelmi Szabályzat még további szigorításokat tesz. Cikkünkben olyan helytelen gyakorlatra hívjuk fel a figyelmet, amely egy esetleges tűzesetnél életveszélyes következményekkel járhat.

Tovább

Lestyán Mária - A tűzvédelmi teljesítményjellemzők igazolásának útvesztői

Az elmúlt időszak jogszabályi változásainak köszönhetően nem egyszerű eligazodni az építési termékek, építményszerkezetek tűzvédelmi teljesítményjellemzőinek megfelelő szintű igazolása területén. Sajnos sok esetben még a gyártók, forgalmazók sincsenek tisztában azzal, mi az alapvető kötelezettségük, pedig a CPR-rendelet már több mint egy éve, 2013. július 1-jén hatályba lépett.

Tovább

Hő- és füstelvezető rendszerek áramlástani alapismeretei

Az új OTSZ-ből kikerültek a konkrét műszaki előírások a hő- és füstelvezetésre vonatkozóan. A tervezők jóval szélesebb hatáskört kaptak annak bebizonyítására, hogy az általuk megtervezett rendszer kielégíti a jogszabály által támasztott követelményeket. Írásunkban a hő- és füstelvezető rendszerekkel kapcsolatos áramlástani alapismereteket igyekszünk nyújtani, melyek – ha nem is mélyreható ismereteket – átfogó képet adnak egy-egy terv értelmezéséhez és megértéséhez.

Tovább

Kálmán László - A munkáltatók tűzvédelmi kötelezettségei

Talán túlzás lenne azt állítani, hogy az ősember is foglalkozott már tűzvédelemmel, de a régészeti feltárások arról tanúskodnak, hogy elődeink igen gyakran óvatosak voltak a tűzhelyek létesítésénél. Például a tűzhelyet kősorral, agyaggúlákkal kerítették körbe, vagy gödröt ástak a tűznek. Az ókor legcivilizáltabb államaiban tűzvészkor már volt mit veszíteni. Nem véletlen, hogy a tűz elleni fellépés első adatai is innen származnak.

Tovább